Nasledujúce riadky presvedčia, že napriek prvým dojmom sa dnes dajú zautomatizovať aj činnosti v drevospracujúcom alebo nábytkárskom priemysle, kde je práca s materiálom variabilných a neštandardných tvarov, s rôznou krehkosťou a umiestnením, bežná. Navyše v obmedzených priestoroch. Inšpirujte sa konkrétnymi aplikáciami.

Suché, mokré, zmrznuté

Automatizácia spracovávania dreva sa nezainteresovanému môže zdať bezproblémová. Lenže drevo je materiál s rozdielnymi vlastnosťami. Na jar je plné vody, v zime zamrznuté, inokedy zas suché. Triedenie takéhoto materiálu prichádzajúceho po dopravníkovom páse v rôznych prierezoch, v rôznych odstupoch a s rôznymi vlastnosťami si žiada flexibilitu pracovných postupov. Ak k tomu prirátame aj rôznorodosť požiadaviek pri ich ukladaní na palety, je to skutočná výzva aj pre skúsených odborníkov z robotizácie a automatizácie. Konkrétne riešenie však poskytujú štyri roboty ABB IRB 760. Uložené na pohyblivom vedení TrackMotion dokážu obsluhovať viaceré odberné dopravníky. So svojimi špeciálnymi špongiovými prísavkami zvládajú túto produktovú variabilitu na výbornú. Každý robot obslúži štyri dopravníkové pásy, roztriedi prichádzajúce drevené hranolčeky podľa rozmerov a uloží ich na palety podľa zadefinovaných požiadaviek. Spolu dokážu obslúžiť 14 výstupných dopravníkov s drevenými lamelami a lamely následne vyložiť na dvadsať paliet podľa definovaného rozmeru alebo kvality. Za každých okolností – či sú suché, či z nich voda strieka. Táto aplikácia v prašnom, inokedy vlhkom prostredí, s veľkou objemovou záťažou nielen uľahčuje prácu desiatich operátorov, ale zabezpečuje aj nepretržitý chod výrobnej linky. Ten by inak nebol možný, operátori by túto záťaž nezvládali.

Vratké, kapacitne náročné

Príkladom využitia robotov v prospech zvyšovania produktivity a efektívnosti výrobného procesu je aj spolupráca ABB s nábytkárskymi firmami u nás doma i v rámci európskeho priestoru. Konkrétnou úlohou, ktorá zaujme svojou výkonnosťou, bolo doplniť vysokokapacitný kontinuálny lis DIMTER (skupiny WEINIG) priemyselnými robotmi, ktoré mali zabezpečiť jeho kompletnú obsluhu a vytvoriť tak nezávisle fungujúcu výrobnú linku s minimálnymi zásahmi obsluhy. Dôvodom tu bola výkonnosť lisu, ktorý sa vzhľadom na svoj výkon nedá obslúžiť manuálne. Paletizačné roboty ABB IRB 660 to však zvládajú hravo a kapacita kontinuálneho lisu, ktorý slúži na lisovanie a lepenie drevených lamiel do špárovkových dosiek, tak môže byť využitá na 100 %.

Kombináciou vysokovýkonného lisu s robotmi ABB vznikla komplexná automatizovaná výrobná linka, do ktorej vstupuje polotovar a z ktorej vystupuje hotový výrobok. Podobné typy aplikácií však so sebou nesú aj niektoré technické výzvy, ktoré treba vyriešiť. V tomto prípade to bolo presné odobratie lamiel z palety, naloženie a otočenie materiálu (lamiel) na vstupný dopravník kontinuálneho lisu. Nepresné naloženie by totiž spôsobilo spriečenie lamiel pri dávkovaní do lisu. Riešením sa stal gripper robota s pridanými dvoma laserovými snímačmi. Tie každú novú paletu lamiel zamerajú a robot automaticky prispôsobí program podľa vyosenia alebo natočenia lamiel na palete.

Monotónne baliace operácie

Balenie nábytkových dielov štandardne sprevádza náročný proces prekladania ťažkých balíkov. Navyše, pri manuálnej kompletizácii jednotlivých dielov do balenia je riziko chyby pomerne vysoké. Dnes je tento proces riadený počítačom v spolupráci s robotom ABB.

Pôvodne prekladala výrobky zo samostatných paliet na palety s kombinovanými výrobkami skupina pracovníkov. Táto činnosť však vyžaduje fyzicky zručných šesť až osem ľudí na zmenu. Pri štandardnej prevádzke fabriky na dve-tri zmeny je často problém tento počet pracovníkov zabezpečiť. Aj preto, že táto činnosť je namáhavá a ťažká.

Teraz je úlohou paletizácie tzv. kombi výrobkov poverený paletizačný robot ABB IRB 660. Na jednej drevenej palete sa nachádzajú dva až tri druhy krabíc s nábytkovými dielmi, ktoré prekladá na zberný dopravník a následne ich z neho odoberá a ukladá v „kombi tvare“ na výstupnú drevenú paletu. Technickou výzvou tohto procesu bolo vyriešenie nepoškodzovania kartónovej škatule pri jej depaletizácii zo vstupnej palety, pri preprave po zbernom dopravníku a následnej manipulácii robotom pri vytváraní kombi palety a tiež nepomiešanie skladby hotovej kombi palety. Ďalšou požiadavkou na robot IRB 660 bolo jeho maximálne využitie. Osadením multifunkčného chápadla s laserovými snímačmi dokáže robot manipulovať s kartónovými škatuľami s rôznou veľkosťou, odoberať a nakladať kartónové preložky a nakoniec zameriavať polohu pristavenej prázdnej palety, čím sa dosiahne presná paletizácia škatúľ

To je len pár príkladov z oblasti drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu, kde si používateľ len ťažko vedel predstaviť nasadenie robotizácie. K dispozícii máme riešenia pre aplikácie, ako sú vysokokapacitné balenie nábytkových dielov do škatúľ, ich paletizácia s nábytkovým sortimentom v demontovanom stave, lakovanie a brúsenie nábytkových dielov, obsluha strojov, nakladanie na linky a vykladanie z liniek alebo obsluha CNC zariadení.

Peter Kubík