Firma Linaset dodává plastové výlisky svým zákazníkům z oblasti automobilového průmyslu i dalších sektorů průmyslu. Po vylisování na vstřikovacím lisu se povrch každého kusu finalizuje jeho oboustranným otryskáním speciálním tryskacím médiem. Před nasazením robotu UR5 se provádělo otryskávání výlisků ručně na speciálním stole s přípravky pro uchycení výrobků a aplikační pistolí.

Tato operace byla náročná nejen na čas, ale také na přesnost provedení, jelikož aplikátor je nutné držet kolmo nad výlisky, což bylo pro pracovníky fyzicky náročné. Pracoviště je navíc velmi prašné a hlučné. Manuální metoda otryskávání byla náročná na čas a docházelo při ní k nerovnoměrnému otryskání výrobků, které byly při finální kontrole před zabalením a odesláním zákazníkovi vraceny zpět k opakovanému zpracování. Kvůli časové náročnosti finalizační operace nebylo možné zpracovat denní produkci vstřikovacího lisu a docházelo k prodlevám ve výrobě.

Klíčové hodnoty

  • Možnost bezpečně pracovat společně s lidmi, bez ochranné klece a bezpečnostních závor
  • Zvýšení produktivity a efektivity díky přesnému a opakovatelnému času cyklu
  • Zajištění vysoké kvality a přesnosti otryskání výlisků
  • Snížení nákladů na tryskací médium
  • Omezení monotónních manuálních činností člověka
  • Rychlé dodání a instalace robota
  • Velmi rychlá návratnost investice

Rozhodnutí vedení firmy Linaset pro pořízení robotu UR5 bylo velmi rychlé, stejně jako nasazení robotického ramene do produkčního procesu. Již během jednoho týdne od objednání začal robot pracovat v testovacím provozu. Robot je umístěn na stávajícím pracovišti a vybaven jednoduchým přípravkem pro uchycení aplikátoru tryskacího média. Díky bezpečnostním prvkům implementovaným přímo v robotu může UR5 pracovat společně s lidskou obsluhou, která zakládá výlisky do přípravků a již během cyklu robota otáčí otryskané kusy pro finalizaci z druhé strany.

„Pro robotické rameno UR5 jsme se rozhodli hned z několika důvodů. Předně jsme potřebovali robotické řešení, které bude moci bezpečně fungovat na společném pracovišti s lidmi. Dále pro nás byla důležitá variabilita nasazení robotu na různé úlohy ve výrobním procesu. Oba předpoklady naplňuje UR5 dokonale, jelikož splňuje bezpečnostní normy pro spolupráci s lidmi, a pokud bychom jej potřebovali nasadit na jiném pracovišti, prostě jej vytáhneme z elektrické zásuvky, přeneseme jinam a během chvilky přeprogramujeme,“ říká Petr Šromota, vedoucí hlavní výroby firmy Linaset.

Robotické úlohy

Robotické rameno UR5 nahradilo fyzicky náročnou a neergonomickou práci obsluhy tryskacího pracoviště a s absolutní přesností a v pevně daném čase finalizuje výlisky, které jeho lidský spolupracovník zasadí do přípravků. Akční rádius robotu sice umožňuje otryskání menšího počtu výrobků v jednom cyklu, než prováděla lidská obsluha pracoviště, ovšem zároveň se až o 30 % zkrátil čas zpracování jednoho dílu. Ve výsledku se tedy zvýšila produkce a díky absolutně přesnému otryskání každého výlisku se rovněž zcela minimalizoval počet kusů, které se při výstupní kontrole vracejí zpět k otryskání. Díky robotu UR5 nyní Linaset dokáže finalizovat, zkontrolovat, zabalit a odeslat celou denní produkci vstřikovacího lisu.

Pracovník zakládající výlisky do přípravků ovládá robotické rameno jediným tlačítkem a během jeho pracovního cyklu obrací již otryskané kusy pro zpracování z druhé strany. Robot detekuje přítomnost tryskacího média a automaticky se zastaví, jakmile je třeba jej doplnit.

Během více než půlročního, nepřetržitého provozu (v režimu 24×7) v extrémně prašném prostředí nezaznamenala firma Linaset žádnou poruchu či neplánovanou odstávku robotu UR5. Nad rámec pravidelné údržby a čištění řídicí jednotky od prachu nebylo třeba provádět žádné servisní úkony nebo měnit náhradní díly. Linaset neplánuje ani neprovádí žádné mimořádné odstávky svého robotu a nedrží si zásobu náhradních dílů. Společnost EXACTEC, dodavatel robotů Universal Robots, přitom garantuje obnovení provozu robotu při jakékoli závadě do 48 hodin.

Při úvodním naprogramování činnosti robotu UR5 asistovali specialisté společnosti EXACTEC, veškerou další konfiguraci robotu provádějí proškolení zaměstnanci firmy Linaset.

Dodavatelem robotu Universal Robots ve firmě Linaset je společnost EXACTEC, která pomohla s jeho úvodní konfigurací a realizovala základní školení zaměstnanců, kteří následně sami robotické rameno programují a provádějí jeho pravidelný servis dle doporučení výrobce. Celková doba od objednání robotu UR5 po jeho nasazení do výrobního procesu ve firmě Linaset nepřesáhla jeden týden.

www.universal-robots.com/cs/