S účinnejšími a pokročilejšími obrábacími strojmi vstupujúcimi na trh sa stále zvyšujú nároky na inteligentnejšiu a flexibilnejšiu automatizáciu robotizácie pri obsluhe obrábacích strojov. Robotická automatizácia v porovnaní s ručnou prácou zvyšuje využitie obrábacích strojov niekedy až o 60 %. Krátka návratnosť – v niektorých prípadoch nedosahuje ani 12 mesiacov – je významná a merateľná. V najnovších vývojových radoch technologických robotov sú ovládanie a komunikácia s robotom inteligentne integrované do softvéru a poskytujú jednoduchý a intuitívny programovací zážitok. K najflexibilnejším systémom dostupným na strojárskom trhu v súčasnosti patria aj nové vývojové rady robotických riešení spoločnosti ABB, jedného zo svetových lídrov v robotike.

ABB FlexLoader™ je ďalšou generáciou štandardizovaných a flexibilných buniek na obsluhu strojov navrhnutých na podávanie obrobkov do strojov a automatizáciu manipulácie s obrobkami vo výrobe. Všetky bunky v rodine FlexLoader sú postavené pomocou najnovšej technológie tak, aby splnili rastúce požiadavky na flexibilnú a nákladovo efektívnu výrobu. Pritom nielenže ide o jeden z najflexibilnejších systémov na trhu, ale aj o jedno z najjednoduchšie použiteľných rozhraní operátora na trhu. Naprogramovanie nového obrobku je tu možné za menej ako 10 minút.

Zvýšená produktivita a optimalizované prevádzkové náklady s ABB FlexLoader ™

Bunky FlexLoader spoločnosti ABB poskytujú spoľahlivý a predvídateľný výstup robota a obrábacieho stroja. Uľahčujú vyššie využitie obrábacích strojov, zvyčajne v rozmedzí nad 90 % v porovnaní s tradičnými, ručne obsluhovanými strojmi, ktoré sú často na úrovni 50 %. Výsledkom je oveľa rýchlejšia návratnosť investícií a trvalá konkurenčná výhoda investora.

Všetky bunky systémového radu, v ktorých je pevne zakotvená aj ich flexibilita či modularita a osvedčené, spoľahlivé riešenie automatizácie s integrovanou bezpečnosťou, sú štandardizované a postavené na najnovšej technológii. To platí aj pre kamerový systém na navádzanie robota, ktorý identifikuje umiestnenie a orientáciu obrobku z miesta odberu materiálu robotom v robotizovanej bunke.

FlexLoader ™ Vision

Kamerový systém na navádzanie robota na obsluhu obrábacích strojov

Ide o vizualizačný systém na navádzanie priemyselných robotov ABB pri manipulácii s materiálom s vynikajúcim výkonom. Vyznačuje sa vysokou rýchlosťou implementácie, krátkymi tréningovými časmi a spoľahlivosťou, a to používateľsky prívetivým spôsobom. ABB ponúka softvér, ktorý identifikuje umiestnenie a orientáciu obrobku z oblasti odberu materiálu robotom v robotizovanej bunke. FlexLoader Vision dokáže spracovať neobmedzený počet obrobkov rôznej veľkosti a so zložitými geometrickými tvarmi bez potreby mechanických upínacích prípravkov, čo znižuje náklady a zložitosť.

Ovládanie a komunikácia s robotom sú pevne integrované do softvéru, čo umožňuje úplné učenie polohy obrobku na palete, ktoré je veľmi jednoduché a intuitívne od začiatku do konca procesu. FlexLoader Vision je schopný komunikovať s rôznymi senzormi alebo kamerami. Môže byť použitý pre 2D aj pre poloorientované 3D aplikácie.

Výhody:

 • Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie určené na obsluhu obrábacích strojov.
 • Ovláda neobmedzený počet komponentov bez mechanických upínacích prípravkov.
 • Doba nábehu nových obrobkov je kratšia ako 10 minút.

FlexLoader ™ SC 3000

Líder vo vývoji automatizačných riešení FlexLoader SC 3000 spoločnosti ABB nastavuje štandard v oblasti flexibilného obrábania obrábacích strojov. Kľúčovými charakteristikami tohto modelu sú jeho skvelá modularita, malý zastavaný priestor a jednoduché používanie. FlexLoader SC 3000 je predinštalované, osvedčené a spoľahlivé riešenie automatizácie s integrovanou bezpečnosťou. Modularita znamená, že používatelia môžu robotizovanú bunku prispôsobiť tak, aby vyhovovala akejkoľvek potrebe, napríklad obrobky môže nakladať dopravník alebo zásuvkový systém.

Výhody:

 • Veľká modularita a malá zastavaná plocha.
 • Mimoriadne jednoduché ovládanie a nastavovanie nových obrobkov.
 • Jednodenná inštalácia.

FlexLoader ™ SC 6000

FlexLoader SC 6000 od ABB nastavuje štandard vo flexibilnom procese obsluhy obrábacích strojov – zvyšuje využitie stroja až o 60 % a zároveň znižuje prevádzkové náklady. Je k dispozícii v dvoch variantoch s robotom IRB 2600 (dosah 20 kg/1,65 m) a s robotom IRB 4600 (dosah 60 kg/2,05 m). Obidva sú vybavené riadením robota v plne integrovanej rozvodnej skrini.

FlexLoader SC 6000 je prepracované, dobre otestované a spoľahlivé riešenie automatizácie obsluhy obrábacieho stroja. Je navrhnuté na nakladanie a vykladanie do obrábacích strojov pomocou robota so zameraním na sledovanie obrobku na palete. Integrované riešenie je schopné zvládnuť celý rad dodatočných výrobných operácií, ako je značenie, odstraňovanie otrepu a čistenie vzduchom.

Výhody:

 • Mimoriadne jednoduché ovládanie a výučba pri nových obrobkoch.
 • Môže byť vybavený šiestimi štandardnými doplnkami typu plug-and-play.
 • Jednodenná inštalácia.

Rôzne typy: FlexLoader ™ FP

Rad FlexLoader FP je navrhnutý na rýchle zmeny vo výrobe. Prístroje sú kompaktné, ale majú širokú škálu funkcií. Aj keby ste spracúvali iba dva obrobky, rad FlexLoader FP je dobrou investíciou. Úplne nahrádza konvenčné podávače obrobkov. Do systému obsluhy zariadení možno zabudovať aj vibračný zásobník na podávanie dielov, vyklápač paliet na vysypanie obrobkov na plochu, dopravník na odber robotom alebo dopravník, na ktorý obsluha naukladá veľké množstvo obrobkov; niektoré vyhotovenia dokonca umožňujú priamy odber obrobku z palety a nakoniec manipuláciu s rúrami.

Veľký počet obrobkov možno podávať do stroja bez toho, aby ste museli meniť hardvér. Počas prevádzky možno vykonávať mnoho úprav. Význam rôznych parametrov sa zobrazí na obrazovke. Prevádzkovateľ môže robot jednoducho naučiť, aby sa nastavil na nové produkty v priebehu niekoľkých minút priamo na stroji. Často treba však upraviť chápadlo robota alebo vymeniť prsty chápadla.

Výhody:

 • Nahradzuje tradičné riešenia obsluhy strojov.
 • Flexibilné podávanie pre rôzne obrobky.
 • Jednoduchá inštalácia do montážnych buniek.