Plná verzia eManage je k dispozícii od vydania novej verzie EPLAN Platforma 2022 v septembri tohto roku. Spoplatnené rozšírenie inovatívneho cloudového softvéru umožňuje urobiť prvé kroky s cieľom využiť metódu round-trip engineering v automatizácii.

Všetky informácie naprieč celým projektom

Doteraz boli pri projektoch v cloude viditeľné len schémy, ale nie všetka sprievodná dokumentácia. Plná verzia EPLAN eManage ponúka v tejto oblasti viac. S ňou majú tí, ktorí sa na projekte podieľajú, prístup k všetkým dátam a k všetkej relevantnej dokumentácii projektu vrátane kusovníkov a všeobecných dokumentov v Exceli. Zdieľanie dát umožňuje ich jednotný základ. „Kompletný prehľad o požiadavkách projektu zákazníka prináša všetkým zúčastneným stranám zapojeným do vývoja stroja alebo technológie väčšiu transparentnosť,“ vysvetľuje Claas Schreibmüller, vedúci oddelenia Engineering Solutions firmy EPLAN. Možnosť správy prístupových práv zaisťuje, že prístup k dátam možno podľa potreby regulovať

Kmeňové dáta dostupné odkiaľkoľvek

Mnoho ľudí dnes pracuje z domu a používatelia často narážajú na systémové limity: aj keď majú prístup k projektu, často nemajú prístup k zodpovedajúcim kmeňovým dátam, ktoré sú špecifikované ako štandard pre vývojové projekty v celej firme. EPLAN eManage teraz umožňuje zdieľanie kmeňových dát relevantných pre daný systém, ktoré si používateľ môže v prípade potreby stiahnuť a vziať si ich so sebou podľa princípu pack&go. Vedúci projektov teda môžu kmeňové dáta centrálne sprístupniť. C. Schreibmüller k tomu dodáva: „Používateľ má všetky relevantné kmeňové dáta k dispozícii, nech už pracuje kdekoľvek, a nie je nutné prácne ich kopírovať.“

Spätná kompatibilita zaisťuje prístup k projektu

Požiadavky na používanie rôznych verzií v špecifikáciách dodávateľov alebo vo výzvach na predkladanie návrhov často znamenajú, že partneri projektu čelia problému, že musia používať niekoľko rôznych verzií softvéru EPLAN. Avšak s novou verziou eManage možno napríklad projekty z novej verzie EPLAN Platforma 2022 uložiť tak, aby boli spätne kompatibilné napr. s verziou 2.9. To eliminuje potrebu používať niekoľko verzií softvéru EPLAN bez porušenia zmluvných podmienok a zjednodušuje celý pracovný postup pre dodávateľov.

Kompletný prehľad o požiadavkách zákazníkov a požiadavkách projektu prináša všetkým zúčastneným stranám zapojeným do vývoja systému stroja alebo zariadenia väčšiu transparentnosť.
Claas Schreibmüller,
vedúci oddelenia Engineering Solutions

Väčšie úložisko pri optimálnom výkone

V rámci bezplatnej verzie eManage mali doteraz používatelia v cloude EPLAN prístup k 10 GB úložného priestoru. V plnej verzii sa táto kapacita rozširuje o ďalších 10 GB pre každého používateľa vo firme, pričom tento navýšený úložný priestor je dostupný každému. Ďalšou výhodou, ktorá firmám prinesie zvýšenú produktivitu, je skutočnosť, že toto cloudové úložisko s navýšenou kapacitou slúži ako prostredie na aktívnu spoluprácu a nie iba ako obyčajný úložný priestor. To tiež zaisťuje optimálne podmienky na medzinárodnú spoluprácu bez ohľadu na štátne hranice. Používatelia softvéru EPLAN, ktorí pri prechode na predplatné používajú tzv. konverzný balíček, automaticky získavajú prístup k plnej verzii eManage.

Viac sa dozviete na www.eplan-software.com/emanage/.