Nová ponuka „Od A po Zero“ (A to Zero) obsahuje kompletné portfólio podporované dvoma novými integrovanými dátovými platformami. Zahŕňa stratégiu pre klimatické zmeny, nastavenie cieľov, kalkulácie emisií, hodnotenia digitálnej dekarbonizácie, znižovanie uhlíkových emisií, ako aj inovatívne priemyselné riešenia, ako sú digitálne dvojčatá, dohody o úrovni dekarbonizácie alebo nízkouhlíkové dátové centrá. Neutralizovať a kompenzovať emisie CO2 pomáha klientom dobrovoľné vyvažovanie uhlíka založené na prírodných riešeniach.

Ponúkať a podporovať ju bude globálne Centrum excelentnosti pre net zero transformáciu v rámci deviatich lokalít: päť z nich bude v Európe (Paríž, Lyon, Barcelona, Londýn, Mníchov), dve v Severnej Amerike (New York a Montreal) a dve v Ázii (Chennai a Singapur). Centrum zákazníkom umožní naplno využiť globálne zručnosti, zdroje a sieť viac ako 200 expertov Atosu na vytvorenie vlastnej cesty k tomu, aby sa stali odolnými, net zero spoločnosťami. Vzhľadom na rozmach net zero emisných stratégií Atos plánuje rozšíriť svoj net zero transformačný tím na 500 expertov do konca roka 2022.

„Neprejde ani deň bez toho, aby nejaká organizácia neohlásila svoju ambíciu dosiahnuť net zero. Dokazuje to, že globálne úsilie o uhlíkovo neutrálnu ekonomiku dosiahlo bod zlomu. Atos bol medzi priekopníkmi, ktorí razili cestu boja s klimatickými zmenami v rámci firiem; spoločnosť svojou ambíciou ‚net zero do roku 2028‘ nastavila vo svojom odvetví tie najvyššie dekarbonizačné štandardy. Naša ponuka, Od A po Zero‘ ťaží zo silného odhodlania a dlhoročnej práce na znižovaní našich vlastných emisií skleníkových plynov a z návrhov inovatívnych riešení s nízkym vplyvom na prostredie. Sme radi, že zlepšujeme a rozširujeme naše dekarbonizačné možnosti, aby sme lepšie podporovali cestu našich zákazníkov k net zero,“ vysvetľuje Elie Girard, CEO spoločnosti Atos.

Portfólio sa delí do troch kategórií.

Biznisové poradenské služby

Ponúkajú organizáciám ucelený prístup k vytváraniu úspešných stratégií pre net zero transformáciu, pričom zohľadňujú špecifické výzvy odvetví a podnikania. Cieľom týchto služieb je:

  • porozumieť strategickým ambíciám zákazníka;
  • merať uhlíkové emisie s využitím uznávaných odolných metodológií a digitálnu uhlíkovú stopu pomocou hodnotenia digitálnej dekarbonizácie;
  • efektívne spravovať dáta s reportingovými protokolmi na mieru a implementáciou IT systémov;
  • určiť stratégiu a nastaviť ciele – definovaním cieľov založených na vedeckých poznatkoch, implementáciou odporúčaní TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) a definovaním akčných plánov na zmiernenie klimatických rizík.

Digitálne zelené poradenstvo a platformy

Ponúkajú organizáciám príležitosť znižovať emisie a účinky na životné prostredie prostredníctvom:

  • inovatívnych a udržateľných digitálnych riešení (cloud, digitálne pracovisko, smart budovy, IoT, HPC mobilita a riešenia dodávateľského reťazca) a dohody o úrovni dekarbonizácie;
  • opatrení na zvyšovanie energetickej účinnosti, využívania obnoviteľnej energie, akčných plánov znižovania emisií a nástrojov na oceňovanie uhlíka;
  • platformy Atos Digital Decarbonization Platform, komplexnej ponuky, ktorá podnikom a organizáciám umožňuje využívať digitálne technológie na zjednodušenie a automatizáciu zbierania, kalkulácie, reportovania, dátovej analýzy a vizualizácie emisií naprieč hodnotovým reťazcom. Jedinečná platforma ponúka aj nový pohľad na optimalizáciu obchodného rozhodovania, založený na dátach a predvídateľnosť.

Prírodné riešenia uhlíkovej kompenzácie a neutralizácie

Tie organizáciám umožnia:

  • posunúť sa smerom k net zero na základe vedecky overených cieľov zameraných na znižovanie emisií, a to prostredníctvom najlepších projektov na vyvažovanie uhlíka na celom svete, čím sa zaistí jedinečný prístup k riadeniu rizika a strategickej komunikácii organizácií a výsledky posilnené digitálnymi inováciami;
  • pod názvom Going4Zero využívať automatizované online služby na mieru, merať emisie uhlíka, sledovať trajektóriu znižovania emisií a vyberať a riadiť aktivity, zamerané na vyvažovanie uhlíka. Going4Zero okrem toho zabezpečuje komunikáciu o klimatických akciách s kľúčovými účastníkmi, napríklad zákazníkmi, a ponúka široké možnosti vzdelávacích a praktických riešení spoločnostiam bez ohľadu na ich veľkosť a vyzretosť v otázkach ochrany životného prostredia;
  • vyvinúť vlastný projekt zameraný na vyvažovanie uhlíka.

Ponuka net zero transformácie od Atosu ťaží z 15-ročných skúseností spoločnosti EcoAct pri pomoci firmám s implementáciou pozitívnych zmien v reakcii na klimatické a uhlíkové výzvy a odborných znalostí spoločnosti Atos získaných pri pomoci firmám pri inováciách a prijímaní digitálnych riešení. To ešte posilňujú ambície skupiny odomknúť uhlíkovo neutrálnu ekonomiku s digitálnymi technológiami.