TM Robotics uvádza na trh funkciu posunu piatej osi pre roboty SCARA

Nová technológia umožňuje jednoduchšie rozšírené možnosti dosiahnuteľnosti robotov. TM Robotics (Europe) uviedla na trh nový riadiaci modul, ktorý umožňuje pridanie posuvnej piatej osi pre roboty SCARA jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. V dôsledku toho budú koncoví používatelia aj systémoví integrátori môcť rozšíriť ponuku o riešenia s robotmi SCARA s kombinovanou funkciou premiestnenia produktov z jedného pracoviska na druhé bez ľudského zásahu. Jadrom novej funkcionality je nový ovládač TS3000 od Toshiba Machine, vybavený zabudovaným ethernetovým portom, takže robot, dopravník a priemyselná kamera budú jednoduchšie synchronizovateľné. Táto prídavná funkcia umožňuje pridanie piatej osi na robot SCARA.

Použitím piatej osi pohybu vo forme karteziánskeho lineárneho systému sa rozširuje dosah plne synchronizovaného a presne polohovateľného robota. Toto riešenie nájde uplatnenie pri použití jedného obslužného robota SCARA pre dva a viac strojov alebo v širšej oblasti na výrobnej linke. Tým sa zníži možnosť poškodenia obrobkov a zvýši sa produktivita pracovnej stanice. Tiež sa zníži potreba manuálnych operácií na výrobnej linke realizovaných obsluhou. V prípade použitia takého systému v čistom prostredí sa výrazným spôsobom zníži pravdepodobnosť kontaminácie obrobkov.

Navyše vďaka ethernetovému pripojeniu k riadiacemu modulu a prídavnej piatej osi, ako aj iných robotov vo výrobnej bunke máme možnosť využívať priemyselný kamerový systém cez TS3000. To znamená, že môžeme použiť menej kamier, čo výrazným spôsobom zredukuje náklady na implementáciu kamerového inšpekčného systému.

Riadiaci modul TS300 obsahuje zabudované TCmini PLC funkcie, ktoré umožňujú ovládanie I/O bez ohľadu na prevádzku programu robota. Čistý efekt PLC funkcionality v kombinácii s pridanou ethernetovou konektivitou je vyššia efektivita a produktivita a úspory financií v kombinácii s priemyselnými kamerami. Toshiba Machine ponúka širokú škálu SCARA a karteziánskych robotov, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach od potravinárstva cez farmáciu, elektroniku až po baliaci a automobilový priemysel.

www.s-d-a.sk