Rastúca digitalizácia, krátke vývojové cykly, vyššie požiadavky zákazníkov a narastajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov – svet automatizácie sa mení závratnou rýchlosťou. Murrelektronik má odpoveď na všetky tieto požiadavky a s Vario-X prezentuje modulárnu a vysoko flexibilnú automatizačnú platformu, pomocou ktorej sa dajú všetky automatizačné funkcie prvýkrát realizovať kompletne decentralizovane, teda bez architektúry rozvádzačov. Vario-X dostáva snímače a akčné členy priamo do prostredia strojov a prevádzkových technológií a zabezpečuje pri plynulej integrácii decentrálnych servopohonov spoľahlivú správu napájania, signálov a údajov. Ústredným prvkom Vario-X sú odolné komponenty neprepúšťajúce vodu a prach v triede ochrany IP67, ktoré obsahujú napájací zdroj, riadenie, sieťové prepínače, bezpečnostnú techniku a V/V moduly. Dajú sa zasunúť jednoducho vedľa seba v rovnako odolnej základnej dosky s integrovanými konštrukčnými profilmi stroja. Takto možno celú stanicu bez ďalšej ochrany celkom jednoducho upevniť na všetkých bežných profilových systémoch, pričom stanica v extrémnom prípade odolá dokonca aj krokovému zaťaženiu. Riadiaca jednotka Vario-X je vďaka viacjadrovému procesoru schopná plniť všetky požiadavky a dá sa ako otvorená platforma riadenia zahrnúť do všetkých nadradených priemyselných ethernetových sietí.

Stopercentná automatizácia bez skriňových rozvádzačov – o 40 % rýchlejšia inštalácia

Inštalácia a kabeláž snímačov a akčných členov sa realizuje podľa princípu plug and play s vopred štandardne vyhotovenými konektormi M12 a MQ15 bez akýchkoľvek chýb a v minimálnom čase. Drahé zásuvné konektory M23 sa tak stávajú už minulosťou. Tým sa eliminujú aj časovo náročné, a preto drahé inštalačné práce v rozvádzači, ako je odizolovanie, nasadenie koncoviek káblových žíl a pripojenie. Ak na riadenie celého stroja nestačí jedna stanica, dajú sa bez problémov decentrálne umiestniť v stroji a navzájom prepojiť ďalšie stanice, napríklad na prídavné napájanie elektrickým prúdom. Jednotlivé V/V moduly môžu byť tiež inštalované priamo na snímače/akčné členy bez základnej dosky, aby priamo tam zbierali signály. Eliminujú sa tým nadbytočné nadstavce stroja a výrazne sa zoštíhľuje káblová architektúra.

„Vario-X ponúka 100 % decentrálnu automatizáciu bez rozvádzačov,“ hovorí Olaf Prein, vedúci Global Business Unit Automation v spoločnosti Murrelektronik. „Naša automatizačná platforma zaručuje modulárne a transparentné procesy, vyššiu pridanú hodnotu vo všetkých divíziách spoločnosti a tým vyššiu hospodárnosť a konkurencieschopnosť v oblasti strojov a zariadení. Už aj vďaka univerzálnemu inštalačnému konceptu skracuje Vario-X inštaláciu stroja približne o 40 %.“

Menej stalčeného vzduchu vo výrobe

Vario-X podporuje dôslednú elektrifikáciu výrobných procesov a ponúka tak výrazne efektívnejšiu alternatívu pre pneumatiku. Stlačený vzduch ako zdroj energie má účinnosť len 10 až 20 % a veľa energie sa stráca v dôsledku nespočetných netesností v systéme a neefektívnych akčných členov. Nahradiť pneumatiku elektrikou, napríklad pri upínacích jednotkách v oblasti konštrukcie karosérií, znamená pre všetkých zúčastnených len výhody: pre výrobný podnik, ktorý je schopný redukovať neefektívnu, zle ovládateľnú a pomerne drahú pneumatiku vo svojich prevádkach, pre plánovača výroby, ktorý môže teraz svoju pozornosť zamerať na jeden zdroj energie – elektrickú energiu, pre zamestnancov, ktorí môžu konečne pracovať v poznateľne tichšom pracovnom prostredí, a v neposlednom rade pre životné prostredie.

Digitálne dvojča na plánovanie, inštaláciu, prevádzku a servis

Vario-X však nie sú len základné dosky, riadiace jednotky, káble a pod. Zariadenie automatizované prostredníctvom Vario-X má od začiatku svoje digitálne dvojča: „živý“ obraz 1 : 1 reálneho zariadenia, ktorý obsahuje všetky funkcie a parametre budúceho systému, a to už vo fáze projektu, ešte pred objednaním a montážou čo i len prvého mechanického konštrukčného dielu. Na tento účel dokáže Murrelektronik rozpohybovať konštrukčné súbory strojov a zariadení v špeciálnom softvéri, v ktorom možno simulovať následné pohyby a procesy. V digitálnom dvojčati beží ten istý riadiaci program ako neskôr na reálnom stroji. A nielen to, digitálne zariadenie sa dá prostredníctvom rozšírenej reality (Augmented Reality - AR) na mobile alebo tablete priamo „postaviť“ do budúcej haly, takže všetky pohybové sekvencie možno vidieť virtuálne vopred.

„To všetko niekoľkonásobne skracuje čas potrebný na montáž a uvedenie do prevádzky, pretože mnohé problémy, ktoré sa odhalia počas montáže, sa potom vôbec nevyskytnú,“ zhŕňa O. Prein výhody digitálneho dvojčaťa. Okrem toho je dôležité, že montéri môžu využívať digitálne dvojča ako 3D stavebný plán, napríklad prostredníctvom aplikácie Augmented Reality alebo okuliarov Virtual Reality. To funguje často výrazne rýchlejšie ako pochopenie plánu nakresleného v 2D.

„S Vario-X poskytujeme odpoveď na naliehavé otázky a výzvy v automatizačnej technike, keď ide o plánovanie výroby, zariadení a inštalácie,“ hovorí O. Prein na záver. „Vario-X pomáha vyhnúť sa plánovaniu podporovanému zo zásob a zmeniť statické plánovacie procesy. Toto konzekventné zameranie sa na požiadavky zákazníkov, popri agilných vývojových procesoch, rozhodujúcim spôsobom prispelo k vzniku Vario-X.“