Pojem „robotický šprintér“ veľmi presne vystihuje rady najrýchlejších typov robotov na svete, ako sú modely Scara a Delta. Ich hlavnou úlohou je prekladanie kusov z bodu A do bodu B, montáž, balenie, kamerová inšpekcia a mnoho iných operácii v extrémnej rýchlosti. V ABB ide o štvorosové roboty, ktoré pracujú v kartézskom súradnicovom systéme. Invertovaný rad robotov ABB Scara prišiel na trh práve pre podniky, ktoré chcú zvýšiť svoju produktivitu vo veľmi obmedzenom priestore. Všade tam, kde nie je priestor na prichytenie robota na klasický robotický podstavec.

Štandardná trajektória na posúdenie rýchlosti tzv. operácie pick and place je dimenzovaná na 25 x 300 x 25 mm. Viete si predstaviť, že produkt s hmotnosťou 1 kg možno práve pomocou invertovaného robota Scara, konkrétne modelu ABB IRB 910INV, premiestniť za 0,35 sekundy? Áno, ide o reálny časový parameter, ktorý naozaj hovorí za všetko.

Predpokladom týchto parametrov je však neustály vývoj a prekračovanie časových limitov týchto robotických šprintérov. Najdôležitejším kľúčom je nielen prepracovaná kinematika a pohonné ústrojenstvo, ale aj samotný softvér riadenia takéhoto robota. Zaujímavosťou je napríklad aj samotný dizajn, ktorý býva podrobený testu na vplyv obtekania vzduchu vo veterných tuneloch.

Jedným z nástrojov, ako vyťažiť z robota Scara maximum je softvér a správny návrh trajektórie. K dokonalému vyladeniu slúži už pri príprave danej aplikácie simulačný softvér Robotstudio spoločnosti ABB. Programátor si ním nasimuluje reálne podmienky ako vo výrobe a dokonca vie pripraviť aj digitálne dvojča na jednoduchú a rýchlu implementáciu do výrobného prostredia. Samotná trajektória má natoľko dôležitý charakter, že práve jej vývojári ABB venovali mimoriadnu pozornosť. Tým vznikla nová programová inštrukcia MovePnP, inak povedané Move, Pick and Place. Ide o akýsi hybrid kĺbového a lineárneho pohybu, ktorým možno pomocou niekoľkých parametrov vymodelovať dokonalú krivku. Spomínaná inštrukcia je jedinečná a je určená práve pre roboty ABB Scara. Takýto návrh trajektórie umožňuje zrýchlenie pohybu robota až o 8 %. Vďaka rýchlosti, jednoduchosti a flexibilite je tak ABB Scara šampión medzi robotickými šprintérmi.

Tomáš Gajdoš