Prvé SynRM motory uviedla firma ABB na trh v roku 2011 v triede účinnosti IE4, neskôr v roku 2019 už v triede účinnosti IE5. Pri pohľade zvonku SynRM vyzerá rovnako ako tradičný indukčný motor. Zatiaľ čo stator je naozaj rovnaký, rozdiel je v konštrukcii rotora. Je vyrobený z laminovaných plechov špeciálnej konštrukcie, ktorá umožňuje magnetickému toku tiecť len presne definovanou cestou. Vznikne tým tzv. reluktančný moment, ktorý spôsobí zosynchronizovanie rotora s rotačným poľom statora.

Najbežnejšou oblasťou použitia priemyselných pohonov sú čerpadlá, ventilátory a kompresory. Reguláciou prostredníctvom meniča frekvencie môžeme bežne dosiahnuť energetické úspory v desiatkach percent. Frekvenčný menič napája motor napätím s premenlivou veľkosťou a frekvenciou, čím zabezpečuje jeho optimálne využitie. Obrovskou výhodou pohonov so SynRM je výrazne lepšia účinnosť v oblasti prevádzky pod menovitým pracovným bodom – v čiastkovom zaťažení v porovnaní s klasickým indukčným motorom.

Laboratórne merania ABB ukázali, že pohon s IE5 SynRM je výrazne účinnejší ako pohon tvorený klasickým IE3 indukčným motorom. S klesajúcim zaťažením tento rozdiel ešte narastá. Ako možno vidieť na obr. 2, pri menovitom zaťažení je rozdiel v účinnosti balíka menič – motor zhruba 2 %. No v prípade čiastočného zaťaženia môže rozdiel narásť až na hodnotu 6 – 7 %, čo už má významný dosah na náklady. Výrazne sa prejaví v tzv. celkových nákladoch na vlastníctvo, tzv. Total Cost of Ownership, pri ktorých najväčšiu časť netvorí obstarávacia cena, ale náklady na jeho prevádzku (obr. 3).

Redukovaním spotreby konkrétneho pohonu sa znížia náklady na jeho prevádzku počas jeho plánovanej životnosti. Pre 110 kW pohon je rozdiel v počiatočných nákladoch medzi IE5 SynRM a IE3 IM zanedbateľný v porovnaní s úsporami prevádzkových nákladov. Samotnou energetickou úsporou sa rozdiel vráti počas prvého roka prevádzky. Následne efektívnejší pohon pokračuje v generovaní finančných úspor počas zostávajúcej životnosti, čo býva rádovo 10 až 15 rokov. Za ten čas sa vráti celá investícia do modernizácie pohonu.

Tibor Baculák