SIMOTICS – nízkonapäťové elektrické motory pre priemysel

Účinné a výkonné.
SIMOTICS – nízkonapäťové elektrické motory pre priemysel

Naše nízkonapäťové asynchrónne motory a pohonné systémy sú najuniverzálnejším prostriedkom v rozsahu výkonov 0,09 až 5 000 kW. Vďaka prelomovým inováciám a mnohým výhodám vrátane vysokej účinnosti vo všetkých rozsahoch zaťaženia, pozitívnej energetickej bilancii, vynikajúcej ochrany proti výbuchu a súladu s normami IEC alebo NEMA vás naše nízkonapäťové motory a pohonné systémy vždy udržiavajú o jeden krok pred konkurenciou a zabezpečujú maximálnu možnú hospodárnosť prevádzky.

 • Motory od veľkých po malé, od štandardných až po zákaznícke riešenia
 • Ideálne na jednoduché a špeciálne aplikácie
 • Optimalizované prostredníctvom digitalizácie:
  – SIDRIVE IQ,
  – SIMOTICS DigitalDataApp,
  – Digitálne dvojča.

SIMOTICS SD – nextgeneration (ďalšia generácia nízkonapäťových motorov)

Odolné motory SIMOTICS Severe Duty (vysokovýkonné motory na vysoké zaťaženie) vynikajú svojou optimalizovanou výkonnosťou a širokým rozsahom digitálnych funkcií. Pracujú rovnako spoľahlivo pri intenzívnom zaťažení prachom a vibráciami aj v agresívnom prostredí spojitých technologických procesov. Spĺňajú tiež požiadavky tried energetickej účinnosti IE3 a IE4 a zodpovedajú systémovej účinnosti IES2 (podľa EN 50598: Ekodizajn systémov výkonových pohonov, spúšťačov motorov, výkonovej elektroniky a nimi ovládaných aplikácií).

Môžete si vybrať z troch základných variantov:

 • SIMOTICS SD s väčším krútiacim momentom (rozbehový, resp. záberový),
 • SIMOTICS SD Add s menším rozbehovým prúdom a celosvetovými certifikátmi na použitie do 1 000 kWa, ktorý je extrémne flexibilný,
 • SIMOTICS SD Pro s možnosťou celosvetového použitia s pripojením na sieť alebo menič frekvencie do 690 V (50 alebo 60 Hz) v ľubovoľnej konfigurácii zariadenia.

Vaše výhody:

 • Optimalizácia prostredníctvom digitalizácie
  Zvýšenie transparentnosti procesu a optimalizácia servisných činností – priekopník v oblasti digitalizácie
 • Najlepší návrh vo svojej triede
  Väčšia efektívnosť a flexibilita pri inštalovaní
 • Na budúcnosť orientované koncepty energetickej efektívnosti
  Zväčšenie vašej konkurencieschopnosti vďaka úsporám energie
 • Ľahké podnikanie, rýchle dodanie
  Prejdite na vyšší stupeň výkonnosti v celom hodnotovom reťazci

siemens.com/simotics-sd-nextgeneration

SIMOTICS XP – elektrické nízkonapäťové motory s ochranou proti výbuchu

Nová generácia motorov pre všetky aplikácie v oblasti ochrany proti výbuchu

Desiatky rokov skúseností a odborných znalostí, ako aj dodržiavanie najvyšších štandardov kvality tvoria základ maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti. SIMOTICS XP púta pozornosť aj krátkym obdobím uvedenia na trh, nižšími výdajmi a zníženými nákladmi počas celého životného cyklu.

Vaše výhody:

 • Kompletný zosúladený rozsah ponuky
  Technologicky komplexný koncept platformy pre všetky zóny a typy ochrany proti výbuchu, ako aj pre sériovú a kusovú výrobu, pre aplikácie s konštantnými otáčkami a s prevádzkou s premenlivými otáčkami
 • Extrémna spoľahlivosť pri náročnom každodennom použití
  Vysoká kvalita a odolná konštrukcia – maximálna vhodnosť pre drsné prevádzkové prostredie spojitých technologických procesov
 • Krátky čas realizácie projektu
  Krátke dodacie lehoty, žiadne projektovo špecifické testy systému pre prevádzku s premenlivými otáčkami a dostupnosť všetkých základných certifikátov
 • Znížené výdavky vo všetkých fázach
  Vďaka štandardizovaným nástrojom a procesom zjednodušené plánovanie, obstarávanie, inžinierska činnosť, integrácia, uvedenie do prevádzky, servis a tiež skladovanie a dodávka náhradných dielov
 • Zákaznícky špecifické odvetvové riešenia
  Verzia CHEMSTAR s predkonfigurovanými súbormi možností riešení pre chemický, ropný a plynárenský priemysel

siemens.com/simotics-xp

Synchrónne reluktančné pohonné systémy

Kombinácia reluktančných motorov (princíp zmeny reluktancie – magnetického odporu) SIMOTICS a meničov frekvencie SINAMICS ponúka jedinečné výhody – teraz už od osovej výšky 80 až 225. Tým sa dopĺňa portfólio motorov, ktoré pokrýva rozsah výkonov od 0,55 do 45 kW s 1 500, 3 000 a 2 610 (87 Hz) otáčkami/min.

Koordinovaný systém meničov frekvencie SINAMICS G120 a synchrónnych reluktančných motorov umožňuje dokonalé riadenie čerpadiel, ventilátorov a kompresorov. Menič frekvencie SINAMICS S a licenčné riadenie reluktancie SINAMICS umožňujú dokonca bezsnímačové riadenie motora až po jeho zastavenie. To znamená, že ho možno použiť pri navíjačkách, čerpadlách a extrudéroch.

Vaše výhody:

 • Vysoká energetická účinnosť od rozsahu čiastočného zaťaženia po menovitý prevádzkový bod
 • Vynikajúce dynamické vlastnosti vďaka optimalizovanému riadeniu a malému vlastnému momentu zotrvačnosti
 • Vysoký stupeň produktivity vďaka minimálnym prevádzkovým nákladom, krátkym cyklom a vysokej úrovni prevádzkovej spoľahlivosti

siemens.com/reluctancedrivesystem

Najnovšie referencie

KnaufIntegral KG

Lokalita: Satteldorf, Nemecko
Priemysel: Stroj na sušenie sadry

Výzva: Spoločnosť KnaufIntegral KG chcela zväčšiť energetickú efektívnosť svojho 12-rýchlostného zariadenia na sušenie sadry. V minulosti sa v zariadení používali najmä priamo na sieť pripojené motory s nepretržitou prevádzkou, a to niekedy s plným zaťažením, niekedy s čiastočným zaťažením.

Riešenie: Vysoko efektívny pohonný systém s premenlivými otáčkami, pozostávajúci zo synchrónneho reluktančného motora SIMOTICS a meniča frekvencie SINAMICS G12. Toto riešenie sa ukázalo ako efektívnejšie v porovnaní s iným, takisto testovaným pohonným systémom. Nový synchrónny reluktančný motor SIMOTICS bol okrem toho kompatibilný s doteraz používanými motormi, takže spoločnosť nemusela investovať do prispôsovacej súpravy.

Inovácia: Dokonale prispôsobený systém motor/menič, pri ktorom bola dimenzia celého pohonného systému redukovaná o viac ako jeden výkonový stupeň a kód motora, ktorý umožnil zjednodušené uvedenie do prevádzky. Zariadenie v Satteldorfe bolo definované ako pilotný projekt na testovanie prvých 25 vysokoefektívnych synchrónnych reluktačných motorov SIMOTICS v spojení s meničom frekvencie SINAMICS G120 a s následným vybavením ďalších závodov spoločnosti Knauf riešením Siemens.

KaeserKompressoren SE

Lokalita: Coburg, Nemecko
Priemysel: Systém tlakového vzduchu

Výzva: Nižšie prevádzkové náklady, menšia potreba miesta, presné a spoľahlivé riadenie potreby tlakového vzduchu a jeho typických, procesom podmienených kolísaní boli požiadavky, ktoré firma KaeserKompressoren zadala pre svoje inovatívne skrutkové dúchadlo HBS.1.

Riešenie: Prispôsobený pohonný systém pozostávajúci z motorov SIMOTICS SD novej generácie a meničov frekvencie SINAMICS G120.

Inovácia: Pohonný systém spĺňa v celom rozsahu riadenia požiadavky vysokej triedy energetickej efektívnosti IES2, čím sa znižuje potreba energie celého skrutkového dúchadla. Vďaka extrémne odolným motorom s nízkymi nárokmi na údržbu a komfortným servisom sú nižšie aj náklady na servis. Väčšia výkonová hustota, menšie rozmery krytu a flexibilnejšia koncepcia pripojenia motora SIMOTICS SD novej generácie výrazne prispievajú k menšej potrebe miesta na nové skrutkové dúchadlo.

NeueHaldberg-GussGmbH

Lokalita: Saarbrücken, Nemecko
Priemysel: Subdodávateľ pre automobilový priemysel, odlievanie komponentov zo železa a hliníka

Výzva: Modernizácia dvoch systémov veľkých radiálnych dúchadiel s cieľom dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť a spoľahlivú prevádzku tepelných procesov, recertifikácia podľa normy ISO 50001

Riešenie: Dva motory SIMOTICS FD (FlexibleDuty, 325 kW) s meničmi frekvencie SINAMICS G120P

Inovácia: Zníženie nákladov na energiu až do 10 %, pretože motor SIMOTICS FD je navrhnutý na prevádzku s meničom a optimalizovaný pre meniče SINAMICS, aby sa zvýšila efektívnosť systému pri plnom a čiastočnom zaťažení. Nižšie náklady na inžiniersku činnosť, pretože motor a menič sú dokonale harmonizované a navzájom zosúladené.

www.siemens.sk