Jedným z významných obchodných partnerov ABB je slovenská firma Slovpump Trade zo Závadky nad Hronom. Spoločnosť je potomkom kedysi československej firmy Sigma, ktorá sa zaoberala vývojom, výrobou a dodávkou čerpadiel pre rôzne aplikácie. Po rozdelení Československa sa slovenská časť firmy osamostatnila a dnes je najväčším výrobcom čerpadiel, vodokružných vývev a kompresorov na Slovensku. Produkty firmy Slovpump však nachádzajú uplatnenie aj v blízkom a ďalekom zahraničí, napríklad v Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Turecku, Rusku, Maroku, Sýrii či Indonézii. K tým najnovším patrí aj modernizácia pontónovej čerpacej stanice vratnej vody firmy Unipetrol RPA v českom Litvínove, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so spoločnosťou ABB Slovensko. Strojní špecialisti Slovpumpu vytvorili špičkový tím s odborníkmi zo slovenského oddelenia pohonov spoločnosti ABB a náročnú súťaž u zahraničného zákazníka vyhrali.

Samotnej realizácii a návrhu čerpadiel predchádzala štúdia prevádzky jestvujúcej pontónovej čerpacej stanice a návrh parametrov nových čerpadiel. Jedným z hlavných kritérií bola pritom spoľahlivosť prevádzky. Výrobná činnosť klienta je výrazne závislá od dodávok vody z jazera, ktorá prúdi do viacerých prevádzok ako chladiaca či bagrovacia voda, ako aj do iných technológií. Akýkoľvek výpadok čerpacej stanice na dlhšie ako dve hodiny znamená prerušenie výroby s obrovskými finančnými následkami.

Jestvujúca pontónová čerpacia stanica pozostávala zo šestice čerpadiel Sigma plávajúcich na pontónoch priamo na jazere a poháňaných vysokonapäťovými motormi 250 kW, 6 000 V. Rekonštrukcia stanice zahŕňala náhradu starých čerpadiel Sigma za nové z dielne Slovpumpu s optimalizovanými parametrami. Koncepcia šiestich čerpadiel sa pritom nezmenila. V rovnakom čase sú v prevádzke dve alebo tri čerpadlá – podľa aktuálnej potreby, ostatné tvoria zálohu. Čerpadlá sú rozdelené do dvoch skupín, každá so samostatným prívodom napájania.

Zvolený koncept bol základom riešenia časti elektro. O dodávku energie z dvoch nezávislých 6 kV prívodov sa postarala dvojica suchých distribučných transformátorov DTE1000, prozaicky nazvaných T1 a T2. Transformátory sú vo vyhotovení ECO, teda vyhovujú najnovším environmentálnym predpisom Európskej únie o energetickej efektívnosti elektrických zariadení. Ochranu transformátorov majú na starosti ochranné relé ABB REF611. Energia z transformátorov sa dodáva do dvojice napájacích rozvádzačov HMR1 a HMR2. Všetky tieto zariadenia sú kompletne pokryté produktmi ABB, od skríň po komponenty vnútri. Rozvádzače sú konfigurované tak, aby bolo možné stanicu prevádzkovať s maximálnou spoľahlivosťou. Jeden rozvádzač sa napája z T1 a druhý z T2. V prípade výpadku napájacej 6 kV siete možno oba rozvádzače prepojiť pomocou pozdĺžnej spojky tak, aby sa napájali z jedného transformátora. Tým sa zabezpečí to, že je stále k dispozícii kompletná šestica čerpadiel. Dimenzia oboch transformátorov je dostatočná na napájanie všetkých šesť čerpadiel. Pohon čerpadiel zabezpečujú motory ABB z radu Process performance M3BP s triedou účinnosti IE3. Vyznačujú sa maximálnou prevádzkovou spoľahlivosťou a variabilitou spolu s maximálnou účinnosťou.

Najzásadnejšou zmenou a zároveň aj výhodou oproti pôvodnej stanici je okrem prechodu z VN napájania pohonov čerpadiel na NN prechod z pôvodných 250 kW na nových 75 kW. Optimalizovaným návrhom prevádzky a konštrukcie čerpadiel dosiahol Unipetrol obrovskú, viac ako 50 % energetickú úsporu. Z jestvujúcej šestice 250 kW čerpadiel vhodným návrhom ostala šestica 75 kW čerpadiel, sediaca na novej konštrukcii z moderných kompozitov tvorených uhlíkovými vláknami.

Modernizácia čerpacej stanice priniesla aj zmenu spôsobu jej riadenia. Pôvodné manuálne prepínanie čerpadiel obsluhou stanice nahradilo moderné riadenie prostredníctvom PLC radu ABB AC500. Ovládacie rozhranie je tvorené dotykovým panelom CP610 a umiestnené v dozorni čerpacej stanice. Riadenie má viacero režimov. Stanica sa dá ovládať z miestnych skriniek umiestnených priamo pri čerpadlách. Z nich môže obsluha priamo spustiť alebo zastaviť ktorékoľvek z čerpadiel. Tento servisný režim sa využíva hlavne pri plnení trasy alebo v prípade poruchy riadiaceho systému. Ďalšou možnosťou je režim manuálneho ovládania čerpadiel z dotykového panela. Obsluha môže spustiť alebo zastaviť ľubovoľné čerpadlo z dozorne stanice. Stačí jej na to len pár dotykov panela.

Najvýznamnejšou zmenou je však možnosť prevádzkovať stanicu v automatickom režime. Vtedy nadradený riadiaci systém sám určuje, ktoré čerpadlo spustí, ktoré odstaví či ako dlho konkrétne čerpadlo pobeží. A to všetko na základe nastavenia správcom systému. Správca určí intervaly chodu – ako dlho čerpadlo pobeží, kým ho nevystrieda ďalšie. Systém zabezpečuje pravidelné striedanie čerpadiel tak, aby mali nabehaný približne rovnaký počet motohodín. V prípade odstavenia čerpadla do servisného režimu počas údržby systém dané čerpadlo vynecháva z prevádzky a pri zaradení do služby ho opäť začne zapájať do prevádzky tak, aby dobehlo zameškané. V zimnom období sa systém postará o častejšie striedanie čerpadiel – aby „im nebola zima“ a aby nezamrzlo potrubie. Samozrejmosťou sú trendy zobrazované na paneli a rôzne štatistické údaje, napr. zoznamy porúch, priebehy zaťaženia, počty štartov. V automatickom režime sa nároky čerpacej stanice na pozornosť obsluhy minimalizujú, zároveň sa minimalizuje možnosť pochybenia obsluhy a jej zásahy sa redukujú len na občasnú vizuálnu kontrolu čerpadiel.

Zmodernizovaná stanica je v prevádzke od júla tohto roku. Klientovi prináša moderné ovládanie so zníženými požiadavkami na obsluhu, bezporuchový chod špičkových zariadení ABB a navyše zásadnú úsporu energií.