V súčasnosti majú správcovia IT k dispozícii viacero pomerne jednoducho implementovateľných monitorovacích systémov, ktoré im pomáhajú sledovať stav a dostupnosť kritických komponentov IT, ako sú zariadenia sieťovej infraštruktúry, servery, ich operačné systémy, komunikačné protokoly, služby a pod. Na dosiahnutie vysokej dostupnosti IT zariadení a služieb je však nevyhnutné komplexne monitorovať aj podporné non-IT technológie, ktoré priamo ovplyvňujú prevádzkyschopnosť dátového centra alebo serverovne podniku.

Nepretržité napájanie elektrickou energiou a chladenie sú základnými predpokladmi dosiahnutia vysokej dostupnosti. S tým súvisí monitorovanie podporných non-IT technológií, teda stavu ističov, elektromerov, analyzátorov siete, UPS (Uninterruptible Power Supply), motorgenerátorov, prepínačov ATS (Automatic Transfer Switch), PDU (Power Distribution Units), vnútorných chladiacich jednotiek CRAC (Computer Room Air Conditioner), expanzných jednotiek, senzorov teploty, vlhkosti a tlaku, čerpadiel, chladiacich veží klimatizácií či ďalších pridružených technológií, ako sú EZS (elektronické zabezpečovacie systémy), EPS (elektronické protipožiarne systémy), CCTV (priemyselné kamerové systémy) a pod.

Výber a implementácia produktu, ktorý by zastrešil požiadavky na moderný monitorovací systém, je neľahká úloha. Zameranie monitorovacieho systému na dosiahnutie vysokej dostupnosti je jedna z primárnych úloh, avšak očakávania používateľa sú vyššie. Od monitorovacieho systému požaduje, aby systém podporoval jeho rozhodovanie v reálnom čase pri optimalizácii prevádzkových nákladov a kapacity zdrojov, podporoval štandardy, ako napr. ASHRAE (American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers), poskytoval dáta pre vyššie informačné systémy, umožňoval používať nástroje Business Intelligence či pre ekologicky zmýšľajúce spoločnosti vyčíslil dosah prevádzky na životné prostredie.

ProCS, s.r.o., implementovala riešenia monitorovacích systémov vo viacerých dátových centrách. Na základe skúseností z realizovaných projektov vytvorila na komerčnom jadre modulárny produkt Smart Platforma, ktorý je určený na monitorovanie výrobných a prevádzkových procesov pre všetky odvetvia priemyslu. Intuitívne a prehľadné používateľské prostredie Smart Platformy je založené na webových technológiách a je prezentovateľné v akomkoľvek modernom webovom prehliadači s podporou HTML5. Inovatívnosť produktu je podporená použitím dvoch operačných systémov Linux a Windows paralelne bežiacich vo virtuálnom prostredí priemyselného počítača.

Použitie viacerých operačných systémov umožňuje otvorenosť a integráciu s veľkým portfóliom komerčných a Open Source systémov, ktoré sú priamo integrované do jednotného použí­vateľského prostredia, t. z. operátor v dátovom centre nemusí mať znalosti o ďalších informačných systémoch a používa akoby iba jeden jednotný systém. Samozrejmosťou je podpora širokej palety zariadení a priemyselných komunikačných protokolov, ako sú SNMP, Modbus, OPC UA a pod. Jednoduchá a jasná licenčná politika bez skrytých dodatočných poplatkov umožňuje používateľovi mať náklady nepretržite pod kontrolou a škálovať monitorovací systém podľa aktuálnych požiadaviek a preferencií.

Smart Platformu neustále vyvíja tím skúsených architektov a programátorov. V najbližšom čase bude platforma rozšírená o rad nových modulov, ktoré sú žiadané používateľmi:

  • integrácia digitálnej knižnice manuálov a projektovej dokumen-­tácie,
  • podpora vybraných protokolov a zariadení IIoT,
  • monitoring IT prostredia non-IT monitorovacieho systému.

Spoločnosť ProCS, s.r.o., sa od roku 2015 prezentuje pod značkou Actemium v rámci medzinárodnej skupiny VINCI Energies. Actemium je medzinárodná sieť zameraná na priemyselné procesy. Navrhuje, realizuje a udržuje výrobné zariadenia svojich zákazníkov s cieľom zlepšiť ich výkonnosť a konkurencieschopnosť.