Energetika a verejné služby zostávajú primárnym segmentom spoločnosti IFS a jej riešenia vychádzajúce z osvedčených postupov sú implementované po celom svete. Ide napríklad o niektoré z najväčších projektov na výrobu elektriny, národné rozvodné siete, jadrové elektrárne a nadnárodné spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, prenosom a distribúciou energie. IFS Applications podporujú infraštruktúry podnikových zdrojov potrebné na zaistenie kvalitného života miliónov ľudí.

Technické vybavenie na prenos a distribúciu elektrickej energie, ktoré vyžaduje podnikové riešenie pri činnostiach s vysokými nárokmi na objem aktív, nájdete v spoločnosti IFS. Či už potrebujete servis u zákazníka, softvér pre EAM (správu prevádzkových prostriedkov) alebo ALM (správu životného cyklu aktív), získate ich tiež od IFS.

IFS Applications možno rozsahovo prispôsobiť tak, aby obsiahli ALM od začiatku do konca, ako je to navrhnuté v rámci ISO 55000. Zvládnu aj prácu vykonávanú vo veľmi náročných podmienkach vrátane mobilných pracovných objednávok, náhradných dielov, opráv, optimalizovaného plánovania a ďalších.

Využite ponuku zoznámiť sa z riešením od spoločnosti IFS pre energetický priemysel.