Zlúčenie má dva hlavné ciele:

  1. Zákazníci vo výrobnom priemysle získajú významné výhody v oblasti efektivity vďaka cloudovým riešeniam spoločnosti, napríklad prostredníctvom analýzy údajov, a tým si udržia plnú suverenitu dát.
  2. Ako partner pre cloudovú automatizáciu GEC umožňuje migráciu a automatizáciu zákazníckych aplikácií v prostredí multi-cloudu a tiež vytvorenie bezpečnej prevádzky s vysokou dostupnosťou v súlade s GAIA-X.

German Edge Cloud sa preslávil svojím riešením ONCITE. Spoločnosť, ktorá bola založená v rámci skupiny Friedhelm Loh Group, ponúka prvé cloudové dátové centrum na kľúč na inteligentnú analýzu výrobných dát a celosvetové prepojenie prevádzok. Vďaka ONCITE zákazníci rýchlo, ľahko a bezpečne sprístupnia svoje údaje vo firemných sieťach a môžu ich použiť ako pridanú hodnotu pri analýze údajov nezávisle od cloudovej platformy. Toto riešenie ponúka jednu hlavnú konkurenčnú výhodu, najmä pre výrobné spoločnosti: digitálna transformácia pomocou edge computingu v kombinácii so zabezpečeným pripojením k verejným a súkromným cloudom je rovnako dôležitá ako neustále zlepšovanie procesov.

Vďaka odborným znalostiam predchádzajúcej sesterskej spoločnosti iNNOVO Cloud zamestnáva GEC špecialistov na automatizáciu, migráciu, prevádzku a údržbu distribuovaných aplikácií v multi-cloud architektúrach. Rozsah produktov a služieb bývalej spoločnosti iNNOVO pokrýva všetko od edge platforiem, ako je ONCITE, až po vlastné virtuálne privátne a verejné cloudové riešenia. German Edge Cloud teraz ťaží z mnohoročných skúseností spoločnosti iNNOVO ako stabilného poskytovateľa služieb cloudovej platformy pre finančný a bankový sektor. Zákazníci si vyberajú komponenty a služby z modulárneho systému a môžu tak presne prispôsobiť riešenia svojim potrebám. To znamená, že sa môžu spoľahnúť aj na profesionálnu údržbu a nepretržitú prevádzku 24/7, a to v priemysle aj v ďalších odvetviach a obchodných oblastiach. Zákazníkom sú k dispozícii odborné znalosti v oblasti IT špecifické pre dané odvetvie a systémy na riadenie výroby (MES). GEC zároveň podporuje zákazníkov pri implementácii priemyselného IoT (IIoT).

Riešenie all-in-one z jedného zdroja

S touto unikátnou kombináciou riešenia je teraz German Edge Cloud poskytovateľom kompletných služieb. Ponúka služby od konzultácií cez implementáciu až po prevádzku softvérových aplikácií na cloudoch patriacich zákazníkom, hyperscale cloudových riešeniach alebo na vlastnej cloudovej alebo edge infraštruktúre GEC. „Keďže ponúkame všetko z jediného zdroja, naši zákazníci dostanú konsolidované riešenie na získanie heterogénnych údajov a zodpovedajúce odborné znalosti. Predtým zákazníci potrebovali niekoľko rôznych partnerov, napríklad system house, integrátor služieb a poradenskú spoločnosť. My sme sa stali cloudovým automatizačným partnerom pre softvérové spoločnosti,“ konštatuje Dr. Sebastian Ritz, konateľ spoločnosti German Edge Cloud.

„Zameriavame sa na otvorené, rýchlo použiteľné a údajovo nezávislé edge a cloud riešenia,“ vysvetľuje Dieter Meuser, výkonný riaditeľ German Edge Cloud. „Riešenia German Edge Cloud sú modulárne a škálovateľné. To našim zákazníkom umožní reagovať kedykoľvek na meniace sa potreby trhu, a to aj v budúcnosti.“

Suverenita dát pre priemysel a GAIA-X

„Digitalizácia a vytváranie hodnôt prostredníctvom údajov je predpokladom budúcej životaschopnosti a medzinárodnej konkurencieschopnosti, najmä vo výrobnom priemysle,“ hovorí profesor Friedhelm Loh, majiteľ a generálny riaditeľ skupiny Friedhelm Loh Group. „Keď sa spoločnosti pripájajú pomocou cloudu, chcú mať svoje údaje pod kontrolou a chrániť svoje know-how. German Edge Cloud ponúka riešenie na kľúč.“

F. Loh hovorí o skúsenostiach, ktoré využívajú v skupine Friedhelm Loh Group: „Pri formovaní našej digitálne integrovanej výroby v novej továrni Rittal v Haigeri sme potrebovali analyzovať údaje s úplnou suverenitou dát. Každý deň sa tu generuje viac ako 18 terabajtov údajov, ktoré chceme použiť na vytváranie hodnôt. Preto sme s GEC vyvinuli toto riešenie a teraz v tom podporujeme aj našich zákazníkov.“

Údajové centrum ONCITE edge cloud prispieva rozhodujúcim spôsobom k rozvoju bezpečnej údajovej infraštruktúry u zákazníkov. So svojou dcérskou spoločnosťou German Edge Cloud je skupina Friedhelm Loh Group jedným zo zakladajúcich členov GAIA-X. Profesor F. Loh bol jedným z iniciátorov tohto významného projektu, ktorý na jeseň 2019 spustil Peter Altmaier, nemecký spolkový minister hospodárstva a energetiky.