Obr. Paralelná montáž elektrického valca ESBF

Rôznorodosť vo veľkostiach

Mechanická lineárna os s piestnou tyčou a „clean design“ povrchom založená na norme ISO 15552 je stručná definícia elektrickej osi ESBF. Hnací prvok pozostáva s elektricky poháňaného vretena prevádzajúceho rotačný pohyb motora na lineárny pohyb piestnej tyče. K dispozícii sú dva základné typy vretena a to s guľôčkovou skrutkou (BS) alebo klznou skrutkou (LS). Veľkosti 32, 40 a 50 ponúkajú obe možnosti, veľkosti 63 a 100 sú kvôli svojej konštrukcii vo vyhotovení s guľôčkovou skrutkou (BS). Na výber je aj niekoľko rôznych stúpaní skrutkovice (5,10,16,20 a 40mm/ot), ktorých výber záleží od konkrétnej aplikácie.

Pripojenie motora

Neoddeliteľnou súčasťou ESBF sú motory, ktoré zabezpečujú výsledný riadený pohyb. Na výber je hneď niekoľko rôznych typov motorov ako napr. synchrónny servomotor (EMMS-AS, EMME-AS) vhodný pre väčšie záťaže a dynamickejšie pohyby. ServoLight (krokový motor s enkóderom EMMS-ST) určený skôr na jednoduché a menej časovo náročné úlohy. Meniče pre oba typy motorov sú vybavené rôznymi komunikačnými rozhraniami (CANopen, Profinet, Profibus, Ethernet-IP, EtherCAT, Sercos III, Devicenet...) pripravenými počúvať riadiace príkazy s nadradených PLC systémov. Pre mechanickú montáž motora sú k dispozícii axiálne alebo paralelné konštrukčné sady. Pri axiálnej sade je motor v osi elektrického valca spojený klznou spojkou, u paralelnej sady je motor umiestnený pozdĺžne a prenos krútiaceho momentu je zabezpečený cez remeňový prevod 1:1.

Špeciálne vlastnosti 

V požiadavkách priemyslu sa objavujú aj také úlohy, kde je potrebné vykonávať riadené pohyby v neštandardných podmienkach. Elektrický valec ESBF vo vyhotovení S1 vyhovuje náročným podmienkam v zmysle IEC 60 529 a poskytuje krytie IP65. Ďalšie možnosti ako vysoká ochrana proti korózii (variant R3) a pripojenie konštrukčnej zostavy vlnovca (systém bez únikov ochraňujúci piestnu tyč, ložisko a tesnenia pred rôznymi nečistotami ako prach, piliny, olej, mazivo atď.) umožňujú nasadiť ESBF do drsných podmienok. Otvory tlakového vyrovnania na vlnovci a telese valca je potrebné odviesť mimo znečistenú zónu kvôli „dýchaniu“ pohonu (tým sa zabraňuje, aby vo vnútornom priestore valca nevznikol podtlak, resp. pretlak). Pokiaľ zvolíme variant F1 je použitá mazacia látka NSF-H1 vhodná na použitie do potravinárstva.

Príslušenstvo

Jedným z ďalších benefitov je mechanické príslušenstvo pre elektrický valec, ktoré je prevzaté z pneumatickej varianty (DSBC, DSBF...) a tým zabezpečuje vzájomnú kompatibilitu. Z konštrukcie ESBF vyplýva, že pri zväčšujúcom sa zdvihu (valec sa vysúva) klesá priečna zaťažiteľnosť piestnej tyče. Preto je v prípadoch, kde sú potrebné väčšie bočné sily resp. nie je možné použiť prídavné externé vedenia vhodné osadiť valec do vodiacej jednotky EAGF a tým zvýšiť namáhanie externými silami a momentmi.

www.festo.sk