ANDRITZ je verejne obchodovateľnou spoločnosťou so sídlom v rakúskom Grazi a zamestnáva približne 26 000 ľudí na viac ako 250 miestach v 40 krajinách vrátane Slovenska. Medzi hlavné úlohy servisných špecialistov spoločnosti ANDRITZ patrí údržba a oprava, rovnako ako zaisťovanie a inštalácia náhradných dielov. Spoločnosť zároveň ponúka audity, dodatočnú montáž a vylepšenie procesov, aby zákazníkom pomohla dosiahnuť maximálnu dostupnosť aktív aj závodu a tiež vysoký výkon v priebehu ich celého životného cyklu.

Vďaka digitalizácii a automatizácii globálnych servisných operácií umožní IFS FSM spoločnosti ANDRITZ štandardizovať a optimalizovať procesy a ešte viac zvýšiť produktivitu servisných expertov v oblasti údržby, opráv, riadenia náhradných dielov a mnohých ďalších. Riešenie spoločnosti IFS umožní technikom nahlasovať všetky úlohy priamo na pracovisku pomocou mobilného zariadenia. Zákazník potom bude môcť ich činnosti a súvisiace náklady potvrdiť ihneď po dokončení prác.

Riešenie IFS FSM bude integrované do existujúceho systému SAP, ktorý spoločnosť využíva, a tiež do ďalších systémov CRM a na správu dokumentov. Prvé spustenie IFS FSM je plánované na koniec roku 2018. Po kompletnom nasadení bude výhody IFS FSM využívať viac ako 1 000 servisných technikov v kanceláriách aj v teréne.

„Po podrobnej analýze a zhodnotení technickej výkonnosti sme sa rozhodli pre riešenie IFS Field Service Management,“ povedal Daniel Hirz, Project Manager Smart Services v spoločnosti ANDRITZ. „Dôležitú rolu pri rozhodovaní hrala komplexná ponuka funkcií, konfigurovateľnosť a flexibilita riešenia.“ Josef Haintz, Program Manager Smart Services, dodal: „Tešíme sa, že vďaka riešeniu IFS budeme môcť výrazne rozšíriť ponuku servisu a ponúknuť našim zákazníkom služby budúcej generácie.“

Peter Höhne, Vice President Sales & Marketing spoločnosti IFS pre strednú Európu, uviedol: „Už pri úvodnej fáze predaja bolo zjavné, že IFS a ANDRITZ majú mnoho spoločných hodnôt, pokiaľ ide o služby a orientáciu na zákazníka. Tešíme sa na dlhodobú a obojstranne výhodnú spoluprácu so spoločnosťou ANDRITZ aj na to, že jej pomôžeme realizovať vysoko efektívne, globálne dostupné servisné procesy vo všetkých obchodných oblastiach.“

Spoločnosť ANDRITZ je popredným celosvetovým dodávateľom závodov, poskytovateľom vybavenia a služieb pre vodné elektrárne, podniky spracúvajúce celulózu, papier a kov, pre oceliarsky priemysel a na separáciu pevných a kvapalných látok v komunálnom a priemyselnom segmente. Ďalšou dôležitou oblasťou podnikania je výroba kŕmnych granúl a peliet z biomasy a tiež automatizácia, kde spoločnosť ANDRITZ ponúka široký rad inovatívnych produktov a služieb v sektore IIoT (priemyselný internet vecí) pod značkou Metris. Medzinárodná technologická skupina je navyše aktívna v oblasti výroby energií (kotolne s parnými generátormi, elektrárne na biomasu, regeneračné kotly a splynovacie zariadenia) a ekologických technológií (čističky odpadových plynov) a ponúka vybavenie na výrobu netkaných textílií, rozpustnej buničiny a obkladových dosiek aj pre recyklačné zariadenia.

Hlavnými hodnotami spoločnosti ANDRITZ je vášeň pre inovatívne technológie, maximálna orientácia na zákazníka, spoľahlivosť a čestnosť. Uvedená skupina má sídlo v rakúskom Grazi. Spoločnosť ANDRITZ má viac ako 160 rokov skúseností a zamestnáva 26 000 ľudí na viac ako 250 miestach vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Je spoľahlivým a kompetentným partnerom a pomáha zákazníkom dosiahnuť ich podnikové ciele aj ciele udržateľnosti.

Podrobné informácie o riešení IFS Field Service Management na: https://www.ifsworld.com/sk/solutions/service-management/field-service-management/