Ľudia v rozvinutých krajinách žijú zásluhou rastúceho životného štandardu dlhšie, čo je samozrejme priaznivá skutočnosť. Starnutie však spôsobuje problémy nielen starším ľuďom, ale aj vládam a zdravotníckym zariadeniam povereným poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Aj u inak zdravých jednotlivcov slabnú schopnosti a telesné orgány začínajú zlyhávať. Výrobcovia zdravotníckych pomôcok s cenovo dostupnými, vhodnými technológiami nachádzajú rastúci trh s prístrojmi, ktoré zvyšujú a udržiavajú kvalitu života čo možno najdlhšie.

Strata sluchu a strata zraku sú nielen dva najväčšie svetové zdravotné problémy, ale sú aj obrovskými obchodnými príležitosťami. Napríklad v Indii používajú spoločnosti ako Appasamy obrábacie CNC stroje Haas na výrobu vnútroočných šošoviek pre milióny pacientov trpiacich sivým zákalom, zeleným zákalom a podobnými očnými ochoreniami. V španielskej Barcelone výrobca načúvacích prístrojov GAES nedávno investoval do frézovacieho CNC centra Haas VF-2SS, ktoré používa na výrobu foriem a matríc na svoje zákazkové výrobky.

Spoločnosť začala svoju činnosť prakticky náhodou pred viac ako 60 rokmi, keď sa jej zakladateľ Juan Gaasó vrátil z Londýna a priniesol domov pre rodinného priateľa primitívnu načúvaciu pomôcku. Nadšený rozdielom, ktoré by tieto prístroje mohli priniesť, a očarený technológiou, ktorá bola v tom období špičková, začal pán Juan podnikať, teda predávať tieto pomôcky. V týchto počiatočných rokoch predával svoje výrobky na zelenom motocykli Ossa 1953 a predvádzal ich pacientom a potenciálnym zákazníkom po celej dĺžke i šírke Španielska.

Obchod prekvital a pán Juan využil svoj úspech na podniknutie ďalšieho logického kroku a v roku 1958 založil spoločnosť Microson SA, prvého a jediného výrobcu sluchových načúvacích prístrojov v krajine. Ako súčasť GAES vznikla spoločnosť Microson, aby používateľom poskytovala malé, analógové (tranzistorové) prístroje, ktoré sú napočudovanie maličké aj podľa dnešných meradiel.

V súčasnosti veľkosť a výroba tohto podniku kontrastujú s jeho skromnými začiatkami. Jeho vertikálny 5-poschodový výrobný závod sa nachádza na rušnej dopravnej križovatke vo štvrti Barcelony s tajomným názvom 22@, kde sa uprostred pestrofarebných obytných blokov a malých kaviarničiek zhlukujú technologické spoločnosti. Nové sídlo otvorili v roku 2010 a venovali svojmu zakladateľovi. V okne kancelárskej haly vystavili jeho zrekonštruovaný motocykel: spomienka na tohto muža, jeho víziu a jeho počiatočné úsilie. Dlhá sklená tabuľa pozdĺž priľahlej steny ukazuje vývoj výrobku GAES v priebehu desaťročí. Po päťdesiatich rokoch odvtedy, ako pán Juan začal dovážať a predávať svoj sortiment prístrojov, vzrástol globálny trh so sluchovými načúvacími pomôckami na ročný objem 5,4 miliardy amerických dolárov a v Španielsku sa stal GAES poprednou spoločnosťou v odvetví sluchových načúvacích pomôcok. V tomto zariadení s čistými miestnosťami a elektronickými laboratóriami vyrobí 130 zamestnancov každý rok viac ako 50 000 sluchových načúvacích pomôcok.

Táto nová budova je aj domovom stroja spoločnosti Haas: vertikálneho obrábacieho centra VF2-SS Super Speed. Spoločnosť Microson má denný výrobný plán s objemom 50 – 60 výrobkov. Frézovací stroj Haas sa však používa na výrobu zákazkových výrobkov – prístrojov na zákazku, ktoré sa vyrábajú s presnými rozmermi ucha používateľa.

„Celý proces sa začína vo chvíli, keď nám jedno zo sluchových stredísk pošle odtlačok ucha pacienta,“ vysvetľuje pán Sergio Pavon, technický asistent pre výskum a vývoj. „Je to 3D negatív ušného kanála vytvorený pomocou určitého druhu živice. Potom tento negatívny tvar naskenujeme, v našom systéme CADCAM získame 3D súbor, ktorý potom použijeme v programe stroja Haas. Teraz, keď máme zariadenie Haas, dokážeme pristúpiť od objednávky k dodávke zákazkových prístrojov do 3 – 4 dní. To nám umožnilo prevziať kontrolu nad celým výrobným procesom.“

Jednak sme znížili čas potrebný na výrobu nového dielu, jednak nám zariadenie Haas umožnilo zlepšiť jednotnosť výrobku.

„Skôr ako sme výrobnú technológiu previedli na počítače, ste mohli ľahko identifikovať, ktorý remeselník vyrobil ktoré zariadenie,“ hovorí pán Pavon. „Teraz nám 3D tlač pomohla štandardizovať konečný vzhľad sluchových načúvacích prístrojov, čo zvýšilo kvalitu a znížilo množstvo odpadu.“

„Zariadenie Haas sme nainštalovali v roku 2013. Naším pôvodným zámerom získať kvalitný stroj, ktorý by bol presný, a ktorý by sa jednoducho ovládal. Je to jednoduché a intuitívne, čo prispieva k veľmi rýchlemu nasadeniu do prevádzky; nepotrebujete dlhé školenie, aby ste sa stali zdatným operátorom. Rýchlosť, správnosť a presnosť, všetko je veľmi dobré, rovnako aj jeho všestrannosť – je jednoduché zmeniť aplikáciu.“

Hoci sa VF2-SS používa na zákazky s obrábaním každodenných komponentov – z ocele, hliníka a plastu, používa sa najmä na strojové obrábanie foriem. Tie sa na druhej strane používajú na výrobu veľmi krehkých a malých dielov do sluchových načúvacích prístrojov prostredníctvom bežných vstrekovacích lisov a špeciálnych nízkotepelných ultrazvukových vstrekovacích zariadení.

Ultrazvukovú metódu sme pôvodne zaviedli na výrobu drobných kruhových plastových dielov, ktoré majú membránovú sieťku, ktorá sa rozprestiera cez mikrofónovú časť sluchovej načúvacej pomôcky na ochranu pred vetrom, vodou a prachom. „Tieto komponenty si vyžadujú použitie veľmi drahého plastu,“ hovorí pán Pavon. „Nesmú spôsobovať alergie a musia vyhovovať určitým smerniciam platným v sektore zdravotníctva. Tradičná výroba vo formách viedla k vysokej miere odpadu, pretože diel často poškodilo teplo sprevádzajúce technologický proces.“

Pri ultrazvukovom zariadení, ktoré špeciálne navrhla spoločnosť, takéto teploty nevznikajú. Namiesto toho elektróda vibruje 30 000-krát za sekundu a živicu skvapalní. Spoločnosť používa toto zariadenie na zhotovenie príslušenstva vnútorného zvukovodu a filtra. Aj elektródy vyrábané na ultrazvukové zariadenie sa obrábajú strojovo na fréze VF2-SS, ktorá beží na dve smeny každý deň, väčšinou bez dozoru operátora.

Pán Ivan Jimenez, vedúci strojárskej dielne, vysvetľuje proces, ktorý spoločnosť využíva na výber správnej značky a typu stroja spomedzi množstva rôznych možností.

„Keď si vyberáme nový stroj, prvou vecou, ktorú robíme, je vypracovanie kontrolnej správy, v ktorej nám dodávateľ, v tomto prípade spoločnosť Haas, dá odpoveď na rad požiadaviek, ktoré stroj musí spĺňať,“ vysvetľuje. „Pomocou tejto vyhodocovacej metódy vypĺňame pracovný hárok, v ktorom začneme prideľovať body každému stroju. V tomto procese pokračujeme dovtedy, kým nie sme spokojní, že sa rozhodnutie o nákupe zakladá skôr na úplne objektívnych faktoroch, ako sú počet otáčok za minútu, výkon, presnosť a opakovateľnosť, než na vzhľade.“

„V skutočnosti to bolo dosť ťažké rozhodovanie,“ dodáva Lluis Gómez, výrobný riaditeľ spoločnosti Microson. „Hoci bol veľmi dôležitý aj dodací termín, nakoniec sme sa rozhodli na základe vzťahu ceny a kvality. S technológiou Haas sme však veľmi spokojní, pretože nám umožnila zrýchliť obrábanie krehkých a veľmi presných dielov.“

V roku 2008 zakladateľ, pán Juan Gassé zomrel. V čase jeho úmrtia spoločnosť otvorila viac ako 500 sluchových centier po celom svete. GAES má teraz kancelárie v Portugalsku, Turecku, Čile a Argentíne a obsluhujú viac ako 500 000 zákazníkov. Nástupcovia spoločnosti vo veľkej miere vďačia svojmu neúnavnému zakladateľovi a jeho viere vo výrobnú technológiu. Dnešné výrobky GAES sú diskrétne digitálne prístroje, ktoré pomáhajú väčšiemu počtu ľudí než kedykoľvek predtým, aby viedli bezpečnejší, šťastnejší život s celkovo lepšou kvalitou života. To je pôsobivé dedičstvo pre obchodníka, ktorý začínal podnikať z batožinového priestoru malého zeleného motocykla.

www.haasCNC.com