Obr. EPLAN Cogineer umožňuje automatickú tvorbu schém bez akéhokoľvek programovania a bez potreby špeciálnych znalostí správy konfigurácií a variantov. (Zdroj: EPLAN)

Typické aplikácie, pre ktoré firma HPS navrhuje rozvádzače, sú záložné napájacie zdroje pre rozvodne a samostatné rozvodné sústavy pre nemocnice alebo veľké námorné výletné lode. Spoločnosť projektuje a realizuje riadiace systémy pre vysoko náročný sektor energetiky, čo je evidentné vzhľadom na otvorenie kancelárie HPS v Spojených arabských emirátoch v roku 2017. Tu sa zamestnanci starajú o obchod, projektovanie a služby zákazníkom v regióne, medzi ktorými sú prevádzkovatelia elektrární aj ropných rafinérií.

Cieľ: maximalizovať automatizáciu konštruovania rozvádzačov riadiacich systémov

Od založenia firmy v roku 2009 patrí medzi priority jej zakladateľa a riaditeľa Bernda Mähnssa a jeho tímu maximálna automatizácia projektovania, konštruovania a výroby rozvádzačov riadiacich systémov. Výsledkom je kompletizácia aj zložitých projektov (s 80 až 100 rozvádzačovými skriňami) za šesť až osem týždňov od prijatia objednávky po dodávku a inštaláciu.

Dôvodom tejto rýchlosti je aj pri kusovej výrobe konzistentné využívanie platformy EPLAN. Na projektovanie rozvádzačov v 3D sa používa EPLAN Pro Panel. Prívody napájania a rozvodnice z medi sú konštruované a skompletizované v 3D prostredníctvom modulu EPLAN Pre Panel Copper a (externé) káblové zväzky sú vytvárané v module káblových trás.

Rýchlo vytvorené schémy

Spoločnosť HPS (a následne aj jej zákazníci) už niekoľko mesiacov oceňuje skrátenie času projektovania. Keď spoločnosť EPLAN uviedla na trh svoj systém EPLAN Cogineer, bola firma HPS medzi prvými zákazníkmi, ktorí nový modul implementovali. EPLAN Cogineer umožňuje automatickú tvorbu schém bez akéhokoľvek programovania a bez špeciálnych znalostí správy konfigurácií a variantov. Aby ste mohli začať aplikáciu využívať, stačí na to základná znalosť makier.

Štandardizácia aj pre unikátne produkty

Na prvý pohľad sa môže zdať prekvapivé, že výrobca rozvádzačov určených pre riadiace systémy, ktorý pracuje s jednokusovými sériami, používa automatizáciu a štandardizáciu. „Naše projekty sú, samozrejme, vždy jedinečné. No sú v nich pochopiteľne aj funkcie a moduly, ktoré sa opakujú, ako napríklad schémy riadenia ventilácie a požiarnych klapiek v automatizácii budov,“ konštatuje B. Mähnss. Pre takéto funkcie si spoločnosť HPS v systéme EPLAN Cogineer vytvorila knižnicu makier, ku ktorej majú jej elektrokonštruktéri prístup vždy, keď to potrebujú. „Používatelia si len musia vybrať požadované napájanie a všetko ostatné je určené automaticky a zahrnuté do schémy: od správnych spínačov na ochranu motorov a opravy až po určenie veľkosti svoriek a prierezu vodičov. Zadanie funkcií v schéme je tiež určené automaticky,“ dopĺňa Dennis Burmeister, technik predaja a servisu spoločnosti HPS, ktorý je zodpovedný za implementáciu systému EPLAN Cogineer. Ak sú k dispozícii voliteľné možnosti, stačí kliknúť a voľba je zahrnutá v schéme. Napríklad napájanie možno voliť prostredníctvom napätia generátora alebo rozvodnej siete so stýkačom.

„Naše automatizované a integrované procesy projektovania ušetria približne 35 % času. To je pre nás jasná konkurenčná výhoda.“

Bernd Mähnss, zakladateľ a riaditeľ HPS

„Vyskúšané a otestované“ vrátane káblových trás a odvodu tepla

Na základe vybraných možností a typu napájania sa schéma zapojenia vytvorí automaticky. EPLAN Cogineer však okrem automatizácie konštrukčných prác ponúka aj ďalšie výhody. „Makrá sú vyskúšané a otestované a sú bez chýb. To nám dáva istotu správnosti a zlepšuje kvalitu návrhu. V prípade neskorších zmien, napr. hodnôt napájania, sa konštruktéri nemusia zdržiavať časovo náročnou detailnou prácou. Postará sa o ňu softvér,“ konštatuje D. Burmeister. V automatickej tvorbe schém je zahrnutý aj návrh káblových trás a HPS môže s využitím zodpovedajúceho modulu od firmy EPLAN automaticky z firmy Phoenix Contact priamo objednať správne svorky. Na výpočet odvodu tepla sa používa program Rittal Therm a všetky komponenty sa volia v systéme EPLAN. To umožňuje konštruktérom odhaliť problémové miesta.

Ďalší krok: bezpapierová výroba s EPLAN eView

HPS už niekoľko rokov nepoužíva štandardné šanóny s vytlačenou dokumentáciou, pokiaľ si ju nevyžiada zákazník. Namiesto toho je na každom rozvádzači umiestnený QR kód, ktorý umožňuje používateľom online prístup k podrobnej dokumentácii udržiavanej firmou HPS. „Výhodou je, že dokumentácia je vždy, po celý čas prevádzky konkrétneho rozvádzača aktuálna ako jeho, digitálne dvojča‘,“ dodáva D. Burmeister. Ďalším krokom je bezpapierová „dielňa“ využívajúca EPLAN eView. „Elektrické schémy vždy potrebujeme len na kontrolu. Vo výrobe stačí výkres. Čoskoro vybavíme aj kontrolné stanice softvérom EPLAN eView. Pracovníci údržby potom budú môcť zadávať komentáre priamo do štandardizovanej dokumentácie. To ušetrí čas a opäť zamedzí zdvojeniu práce,“ vysvetľuje B. Mähnss.

„Používaním EPLAN Cogineer nešetríme len čas. Zlepšujeme aj kvalitu projektov, pretože používame vyskúšané a otestované komponenty a schémy zapojenia bez chýb, ktoré máme uložené ako makrá. To nie je výhoda len pre nás, ale aj pre našich zákazníkov.“

Dennis Burmeister, technik predaja a servisu spoločnosti HPS

Automatizácia prináša zvýšenie efektivity

Po implementácii softvéru EPLAN Cogineer použila firma HPS porovnanie „pred a po“, aby porovnala čas potrebný na spracovanie objednávky s automatizáciou a bez nej. Zohľadnil sa samotný EPLAN Cogineer aj väzby EPLAN na mechanické spracovanie a automatizované zapájanie káblov a svoriek. Konštruovanie sa zrýchlilo o 25 % a elektro projektovanie o 80 %. Čas výroby mechanických častí sa skrátil na polovicu a elektrická výroba je o 40 % rýchlejšia. Dokumentácia je vytvorená za štvrtinu obvyklého času. „Naše dodacie lehoty, ktoré boli už skôr viac ako porovnateľné s konkurenciou, t. j. veľmi krátke, sa vďaka automatizácii a integrovanému procesu projektovania ešte viac skrátili približne o 35 %. Súčasne je dokumentácia podrobnejšia a kvalita projektov lepšia, pretože používame vyskúšané a otestované makrá a moduly,“ uzatvára B. Mähnss. Je preto jasné, že HPS bude na tejto ceste pokračovať.