Spoločnosti SCHUNK a AnotherBrain spolupracujú pri vývoji autonómnych riešení pozostávajúcich z uchopovacích systémov. Príslušnú deklaráciu na veľtrhu Hannover Messe podpísali generálny riaditeľ Henrik A. Schunk (druhý zľava) a Bruno Maisonnier (vpravo).


Cieľom spoločnosti SCHUNK je, aby tam, kde bol v minulosti náročným spôsobom naprogramovaný každý jeden krok, manipulačné riešenia zajtrajška pracovali oveľa samostatnejšie. To, ako sa to môže podariť, ukázala spoločnosť SCHUNK na veľtrhu Hannover Messe už pomocou prvých technologických štúdií. Namiesto jednotlivého zadefinovania polôh, rýchlostí a uchopovacích síl krok za krokom zaznamenávajú autonómne uchopovacie systémy svoje cieľové objekty pomocou kamier, samostatne preberajú plánovanie uchopovania a neustále ho vylepšujú.

Pomocou príslušnej senzoriky v prstoch uchopovača, prúdu motora a inteligencie integrovanej do uchopovacej ruky možno snímať a vyhodnocovať kvalitu uchopenia s cieľom prípadnej dodatočnej regulácie. Henrik A. Schunk je presvedčený, že “spolupráca spoločností SCHUNK a AnotherBrain enormne urýchli pokrok v oblasti autonómnej manipulácie.” Think-Tank spoločnosti AnotherBrain pre umelú inteligenciu sa nachádza v Paríži a disponuje excelentným know-how pre realizáciu scenárov autonómneho uchopovania.

Zakladateľ spoločnosti AnotherBrain a jej generálny riaditeľ Bruno Maisonnier je priekopníkom v oblasti robotiky: V roku 2005 založil spoločnosť Aldebaran Robotics a v roku 2008 uviedol na trh humanoidného robota NAO, ktorý bol dôležitým míľnikom v oblasti servisnej robotiky. Na rozdiel od doteraz etablovanej metódy "Deep Learning", pri ktorej sa náročným spôsobom generuje a vyhodnocuje množstvo údajov, využíva spoločnosť AnotherBrain s bionicky inšpirovaným konceptom Organic AI™ novú metódu strojového učenia. Cieľom spoločnosti SCHUNK je, aby boli uchopovacie systémy SCHUNK s technológiou inšpirovanou ľudským mozgom schopné pracovať autonómne a nezávisle od cloudov a sietí, ako aj s minimálnymi požiadavkami na energiu a pamäť.