Jako taková je dnes automatizace nejen jednoznačnou konkurenční výhodou, ale spíše již nutností pro každý provoz, v němž jsou vykonávány opakované úkony, případně veškeré činnosti, jež jsou komplikované či rizikové pro personál. Tyto atributy jsou tradiční součástí výroby potravin a právě potravinářský průmysl dnes může významně těžit z nových generací průmyslových robotů, které lze umístit na výrobní linku přímo po boku lidí bez potřeby ochranných klecí a bez složitého nastavování.
Průmyslové roboty jsou již po několik desetiletí používány v mnoha oborech, zejména v automobilovém průmyslu. Jejich využití v potravinářství je podmíněno dodržením vysokých hygienických standardů, pročež výrobci robotů v posledních letech významně zapracovali na jejich konstrukci a použitých materiálech.

Eliminace bezpečnostních rizik

Snadno udržovatelný robot s jednoduchou vnější konstrukcí, která eliminuje udržování nečistot, při manipulaci s potravinami představuje výrazně menší riziko kontaminace, než člověk. Incidenty, při nichž se do sériové výroby potravin dostanou právě od lidí bakterie, jako je escherichia coli, listérie nebo virus žloutenky typu A, znamenají pro každého výrobce ohromné finanční ztráty a poškození dobrého jména. Přitom se každý rok setkáváme s několika takovými případy. V těchto souvislostech je zřejmé, že nasazení robotů na místo lidských pracovníků při manipulaci s potravinami znamená finanční úspory nejen z hlediska dosažení vyšší produktivity.

Přímá manipulace s potravinami

Potravinářský průmysl se vyznačuje velkou rozmanitostí ve velikosti firem, které zde působí. S roboty v potravinářství jsme se mohli setkat již před mnoha desetiletími, kdy začaly být nasazovány na paletizaci a balení hotových výrobků. V devadesátých letech již roboty manipulovaly i přímo s potravinami, zejména v pekařských provozech. Postupně na ně byly přeneseny úkoly rychlého přemísťování potravinářských výrobků (tzv. pick and place), nicméně stále se bavíme o robotice dostupné výhradně v těch největších firmách s vysokou mírou nákladné automatizace procesů.

Roboty dostupné všem

Až v posledních letech se možnosti průmyslové robotiky zpřístupňují také malým a středním firmám. Ty přitom v potravinářství tvoří většinu trhu, jenž je s celkovým obratem přesahujícím 1,2 miliardy eur největším výrobním sektorem celé Evropské unie.
Zatímco ještě nedávno mohli o automatizaci s pomocí průmyslových robotů seriózně počítat jen ve velkých firmách, dnes je vše jinak. S nástupem kompaktních robotů, jaké vyrábí například dánská společnost Universal Robots, se průmyslová robotika zpřístupňuje širokému okruhu zájemců díky nesrovnatelně nižším pořizovacím i provozním nákladům a velmi jednoduchému použití takových robotů. Pořízení průmyslového robota již není otázkou milionů nebo desítek milionů korun, ale pouhých stovek tisíc, přičemž bylo prokázáno, že při odpovídajícím vytížení robota návratnost do něj vložené investice nepřesáhne dvě sta dnů.

Univerzální roboty pro potravinářství

Roboty typů UR3, UR5 a UR10 se vyznačují překvapivě snadnou obsluhou, kterou po krátkém zaškolení zvládne i běžná obsluha výrobní linky. Díky svým malým rozměrům, jež nic neubírají na jejich výkonnosti, se tyto roboty snadno přemísťují, což oceníte v případě potřeby přemístit robota na jiný úkol. Jeho přeprogramování a uvedení do provozu na jiné lince je pak otázkou maximálně jednotek hodin.
Kompaktní rozměry těchto robotů nekladou žádné zvláštní požadavky na rozmístění pracovní linky, a jelikož jsou tyto roboty takzvaně kooperativní (tedy umožňující přímou spolupráci s člověkem), obejdou se bez jakýchkoliv bezpečnostních bariér, jež by robotickou instalaci prodražovaly a zabíraly více místa. Zmiňovaná přímá spolupráce s člověkem znamená, že takový robot člověku neublíží, neboť se v případě neplánovaného kontaktu okamžitě zastaví, aby zabránil úrazu nebo vzniku škody.

Nové příležitosti pro každého

S kooperativními roboty Universal Robots se tak otevírají zcela nové obzory pro firmy takřka všech velikostí, jež vnímají příležitost ke zlepšení svých procesů právě v jejich automatizaci. Roboty za poslední desetiletí urazily dlouhou cestu, od sériové paletizace po možnost manipulovat i s měkkými a chaoticky rozmístěnými produkty na výrobní lince. Rychlý vývoj v oblastech strojového vidění a učení, spolu s velmi širokou flexibilitou těchto univerzálních pomocníků, jim předurčuje jasnou budoucnost a masivní rozmach v mnoha oblastech lidské činnosti.

www.universal-robots.com/cs