Stroje a zariadenia sú navzájom čoraz užšie zosieťované. Úspešnú digitalizáciu možno zabezpečiť iba s výkonnou a spoľahlivou sieťovou technikou. Sieťové prepínače preberajú v sieťach centrálne úlohy: ako inteligentné komponenty infraštruktúry načítavajú vstupné dáta a odosielajú ich na port s príslušným príjemcom.

Oblasť použitia sieťového prepínača v stroji je veľmi rôznorodá. Sieťové prepínače slúžia ako spojovací prvok medzi riadiacim systémom PLC a účastníkmi siete ethernet. Sieťové prepínače sa navyše používajú aj ako prepínače priemyselnej zbernice na pripojenie rôznych modulov priemyselnej zbernice k sieťovému prepínaču. Spoločnosť Murrelektronik ponúka správny sieťový prepínač pre každú aplikáciu.

Spravované gigabitové sieťové prepínače Xelity IP20 – inteligentné sieťové prepojenie

Spravované sieťové prepínače Murrelektronik Xelity IP20 umožňujú ethernetovým zariadeniam navzájom komunikovať prostredníctvom sieťových pripojení. Dávajú sieti možnosť nastaviť rôzne topológie, napríklad hviezdicovú alebo stromovú topológiu. Sieťové prepínače preberajú aj ďalšie úlohy, pokiaľ ide napríklad o analýzu chýb alebo diagnostiku siete. Optimalizujú prenos dát a ponúkajú kontrolu v sieti, napríklad prostredníctvom vzdialených prístupov.

Pripojenie ProfiNet v sieťovom prepínači a integrácia do konfiguračného nástroja, ako je TIA Portal prostredníctvom súboru GSDML, zjednodušujú inštaláciu. Profinet využíva TCP/IP a štandardné protokoly IT a umožňuje integráciu zbernicových systémov. Sieť vybavená najmodernejšou gigabitovou technikou je bezpečne vyzbrojená do budúcnosti aj na väčšie množstvo dát.

Nespravované gigabitové prepínače Xelity IP20 – dátové transportéry (data tracks)

Nespravované gigabitové prepínače od spoločnosti Murrelektronik sú distribútormi dát v sieťach a solídne pokrývajú základné funkcionality. Navzájom prepájajú zariadenia v rámci jednej siete a efektívne prenášajú dáta vo forme paketov. Vynikajú pritom rýchlosťou prenosu dát v gigabitovom rozsahu.

Nespravované gigabitové sieťové prepínače Xelity sú dokonale vyvinuté na použitie v skriňovom rozvádzači – aj pri stiesnených priestorových pomeroch. Úzke sieťové prepínače sa vyznačujú odolným plastovým puzdrom a dajú sa jednoducho montovať pomocou montážnej lišty.

Xelity 10 TX IP67 – zjednodušenie decentrálneho zosieťovania

So sieťovým prepínačom IP67 konštrukčného radu Xelity 10 TX od spoločnosti Murrelektronik sa otvára inteligentná decentrálna správa dát, napríklad pre riešenia IIoT. So spravovateľným sieťovým prepínačom IP67 Xelity 10 TX možno siete zabezpečené proti výpadkom implementovať do najrôznejších aplikačných scenárov v najťažších podmienkach – vrátane rýchlych dátových tokov až 10 x gigabitov v jednom prepínači. Najväčšou prednosťou je dostupnosť 10 portov v enormne malom, avšak veľmi odolnom kovovom kryte so stupňom ochrany IP67.

So sieťovým prepínačom Xelity 10 TX sa maximalizuje šírka pásma v drsných podmienkach prostredia a zabezpečuje spoľahlivá dátová komunikácia s možnosťou realizácie decentrálne a bez skriňového rozvádzača. Priemyselné siete sú uvádzané do prevádzky rýchlo a s vysokou dostupnosťou. Pomocou integrovaného webového servera možno vykonať rozsiahle konfigurácie, napríklad na diagnostiku. Vysoká rýchlosť dátového toku skracuje taktovacie frekvencie v aplikáciách.

Murrelektronik Slovakia s.r.o