Trhový segment mobilných strojov je v oblasti racionálnej inštalačnej techniky ešte stále v začiatkoch. Káblové zväzky a svorkovnicové skrinky zodpovedajú síce najnovšiemu stavu techniky, cestu do strojov si však v posledných rokoch nachádza čoraz viac elektronických technológií – s príslušným dosahom, pokiaľ ide o náročnosť kabeláže pre výrobcov strojov. Okrem toho majú teraz výrobcovia vo svojom sortimente viac možností, ako lepšie pokryť požiadavky trhu. To všetko viedlo k tomu, že zaužívaný koncept káblového zväzku a tiež svorkovej skrinky čoraz viac naráža na svoje hranice.

Ako počuť od mnohých výrobcov strojov, v závislosti od typu stroja káblové zväzky v dôsledku svojej hmotnosti vyžadujú na inštaláciu často viacero nápomocných rúk, v niektorých prípadoch dokonca pomoc halového žeriava. Navyše problémom spojenia jednotlivých vlákien je zabezpečenie tesnosti každého vlákna. Ak zlyhá čo i len jedno tesnenie, môže vlhkosť alebo prevádzkové médium preniknúť do krytu ovládača, snímača alebo akčného člena a viesť ku kompletnému výpadku stroja.

Pospájať jednoducho, rýchlo a bezchybne

S cieľom vyriešiť alebo eliminovať uvedené problémy a slabé miesta založila skupina Murrelektronik v marci 2020 spoločnosť Data Panel GmbH. Portfólio tejto spoločnosti zahŕňa vysokokvalitné decentrálne elektrotechnické inštalačné riešenia v podobe navzájom zosúladeného modulárneho zásuvného stavebnicového systému pre mobilné stroje. Pomocou tohto stavebnicového systému, ktorý obsahuje moduly priemyselnej zbernice, pasívne rozdeľovače a prefabrikované káble, možno jednoducho reagovať na špecifické požiadavky aplikácie a ekonomicky realizovať aj menšie série.

Plne zapuzdrené moduly zbernice CANopen z produktovej série xtremeDB ponúkajú osem zásuvných miest na vstupy alebo výstupy. Signály vo forme digitálnych, analógových, pomerových, frekvenčných/čítacích a kódovacích signálov možno pre vstupy konfigurovať jednotlivo. Ponuku signálov dopĺňajú DO (4 A/10 A), PWM/PWM(I) a ovládanie na ventily PVG na strane výstupu.

Vďaka priebežnej kompatibilnej spojovacej technike DT môže byť modul pozostávajúci zo zosilneného plastového materiálu puzdra použitý v strojoch, v ktorých môže konštruktér použiť na pripojenie prefabrikované opláštené káble alebo alternatívne jednotlivé vodiče. Použitie pasívnych rozdeľovačov vytvára prechodný krok od paralelného káblového zväzku alebo zapojenia svorkovnice po zásuvnú technológiu priemyselnej zbernice a tiež ponúka možnosť priviesť „palubné“ vstupy a výstupy riadenia jednoducho a nákladovo efektívne do poľa. Na rozdiel od káblového zväzku umožňuje zásuvný systém následné bezproblémové rozšírenia alebo úpravu elektroniky stroja.

Vďaka kompletnej produktovej sérii xtremeDB možno stroj inštalovať a uviesť do prevádzky aj bez odborných znalostí pomocou prefabrikovaných a otestovaných prepojovacích káblov od spoločnosti Murrelektronik založených na zásuvnej technológii DT. Pri použití týchto prepojovacích káblov vyhovujú aktívne a pasívne moduly požiadavkám IP68, IP66K a IP69K. Alternatívne si môžete kábel zostaviť sami pomocou DT alebo kompatibilných konektorov. Modulárny systém prefabrikovaných a testovaných komponentov a rozsiahly sortiment príslušenstva zaisťujú rozsiahlu nezávislosť pri zapojení senzorov a akčných členov. Ďalšou výhodou xtremeDB je nezávislosť od výrobcov káblov. Vďaka jednoduchej manipulácii s komponentmi nového modulárneho inštalačného systému nie sú výrobcovia strojov závislí od svojich kapacitných zdrojov.

Výsledkom zmeny technológie je značná úspora miesta v svorkovnicovej skrinke, pretože okrem mobilného riadenia sú nahradené ďalšie vstupné a výstupné moduly a rovina potenciálových svoriek. Signály sa tak už nezapájajú jednotlivo a náročne „do skrinky“, ale sú jednoducho a efektívne inštalované decentrálne v stroji – svorkovnicová skrinka môže byť preto menšia, v ideálnom prípade ju možno dokonca úplne vynechať. Káblové priechodky, a teda potenciálne slabé miesta už nie sú potrebné. Inštalačný čas sa tak skracuje na minimum.

V prípade servisu možno spojovacie káble rýchlo a ľahko vymeniť na mieste alebo opraviť pomocou samočinne pripojiteľných konektorov.