Štúdia IFS: Zastaraný softvér bráni obchodným dodávateľom navyšovať príjmy z popredajných služieb

Softvér pre oblasť riadenia služieb v teréne transformuje uzatváranie obchodných a špecializovaných zmlúv, pretože väčšie príjmy pochádzajú zo servisných zmlúv a údržby.
Štúdia IFS: Zastaraný softvér bráni obchodným dodávateľom navyšovať príjmy z popredajných služieb

IFS, celosvetová spoločnosť zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií, vydala primárnu výskumnú štúdiu, ktorá odhalila, že staršie softvérové riešenia používané špecializovanými a obchodnými dodávateľmi, by im mohli brániť vo výhodnom dodávaní popredajných služieb ich zákazníkom.

Títo dodávatelia považujú popredajné služby za dôležitý zdroj rastu príjmu, lebo vlastníci projektu chcú údržbu aktív zadať externe spoločnostiam, ktoré dané aktíva v ich mene skonštruovali, vyrobili alebo inštalovali. Prieskum dodávateľov HVAC 200 (vykurovanie, ventilácia a klimatizácia), inštalatérskych a elektrikárskych prác, automatizácie budov, nízkonapäťových inštalácií, informačných nápisov, zdvíhacích dvier a ďalších špecializovaných dodávateľov poukazuje na to, že priemyselné odvetvie prechádza digitálnou transformáciou:

  • 85 percent respondentov štúdie uviedlo, že majú zmluvy o údržbe so špecifickými zákazníckymi podmienkami, zmluvami o úrovni služieb (SLA) a cenami, no len 14 percent uviedlo, že ich softvér k uľahčeniu týchto zmlúv „veľmi“ prispel.

  • Mnoho oslovených spoločností neumožnilo svojim technikom v teréne zlepšiť skúsenosti zákazníka alebo podporiť nové príjmy. Iba 38 percent zmienených technikov sa mohlo dostať k informáciám o podmienkach zmluvy vrátane špecifických zákazníckych požiadaviek. Iba 15 percent respondentov má technológiu, ktorá technikom v teréne umožňuje predávať doplnkové služby alebo servisné zmluvy, iba 25 percent mohlo vydať nové odhady a 23 percent mohlo získať súhlas zákazníka s odhadom.

  • 89 percent respondentov uviedlo, že využívajú subdodávateľov, ale len o málo viac ako 10 percent prijalo súčasnú technológiu tým, že poskytlo svojim subdodávateľom mobilnú aplikáciu, ktorá by komunikovala s ich softvérom pre riadenie služieb v teréne.

Respondenti uvádzajúci väčšiu pripravenosť na digitálnu transformáciu – lídri v oblasti digitálnej transformácie – majú deväťkrát väčšiu pravdepodobnosť, že ich softvér ich dobre pripravuje na základný proces správy servisných zmlúv. Iba 30 percent firiem zaostávajúcich v oblasti digitálnej transformácie dokonca zmluvy špecifické pre daného zákazníka ponúkalo, zatiaľ čo u lídrov v oblasti digitálnej transformácie bola deväťkrát väčšia pravdepodobnosť, že ich softvér ich veľmi dobre pripravil na to, aby tieto zmluvné podmienky so špecifickými požiadavkami pre každého zákazníka zabezpečili.

Odborový riaditeľ spoločnosti IFS pre riadenie služieb v teréne Mark Brewer, uviedol: „Títo obchodní a špecializovaní dodávatelia sa v prípade softvéru pre riadenie služieb v teréne nachádzajú v kritickom bode. Mnohí z nich investovali do určitej úrovne technológie pre služby v teréne, aby podporili práce súvisiace s popredajnými službami. Často im ten istý softvér pomáha riadiť montážne tímy počas počiatočného projektu. Teraz sa však nachádzajú v bode, keď musia venovať väčšiu pozornosť zákaznícky špecifickým zmluvám o úrovni služieb. Potrebujú predávať doplnkové služby a zabezpečiť väčší predaj od každého zákazníka a zlepšiť skúsenosti zákazníka.“

Tom DeVroy zo spoločnosti IFS, ktorý tu pracuje na pozícii Senior Product Evangelist pre riadenie služieb v teréne, dodal: „Príslovie hovorí, že budúcnosť je tu – len nie je rovnomerne rozdelená. To platí aj pre uzatváranie obchodných zmlúv, kde naše údaje ukazujú, že z hľadiska digitálnej transformácie majú miestni dodávatelia zrejme pred komerčnými dodávateľmi náskok. Väčšinou je to v dôsledku požiadaviek zákazníkov, ktorí ich tlačia k využívaniu softvéru optimalizujúceho harmonogram služieb v teréne, čo im umožňuje udávať časový odhad príchodu a proaktívne zákazníkov upozorňovať. Náskok majú aj v automatizovanom riadení subdodávateľov, automatizovanom objednávaní dielov a plnení a spracovávaní platieb, ktoré vychádzajú zo služieb v teréne a v mieste poskytovania služby. Dodávatelia, ktorí sa podieľajú výhradne na komerčnej práci, ich potrebujú dobehnúť, pretože očakávania ich vlastných zákazníkov sa vyvíjajú.“

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť IFS pomáha organizáciám zameriavajúcim sa na služby, nájdete tu: http://www.ifsworld.com/sk/industries/service/.

Celú štúdiu „Využívajú obchodní/špecializovaní dodávatelia pre popredajné služby softvér na správu služieb v teréne?“ si stiahnete tu: http://www.ifsworld.com/corp/sitecore/media-library/assets/2018/01/10/field-service-management-for-trade-contractors/

O spoločnosti IFS

Spoločnosť IFS™ vyvíja a poskytuje podnikový softvér zákazníkom z celého sveta zaoberajúcim sa výrobou a distribúciou tovaru, správou aktív a riadením operácií zameraných na služby. Odbornosť našich ľudí a riešení v danom priemyselnom odvetví spolu s našimi záväzkami voči našim zákazníkom z nás urobili uznávaného lídra a najčastejšie odporúčaného dodávateľa v našom sektore. Náš tím 3 500 zamestnancov sa stará o podporu viac než milióna používateľov na celom svete prostredníctvom siete našich miestnych pobočiek a rastúceho ekosystému partnerov. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, navštívte lokalitu: IFSworld.com  

Sledujte nás na Twitteri: @ifsworld 

Navštívte blog spoločnosti IFS o technológiách, rozvoji a inováciách: http://blog.ifsworld.com/