Zmena vizáže – moderná a čistá belosť

Podstatnou premenou prešiel aj vzhľad robotov ABB. Oranžová farba, ktorá bola pre ne typická, sa postupne stáva minulosťou. Svet vstupuje do novej éry a ABB reaguje aj novým sviežim vzhľadom, ktorý reflektuje potreby zákazníkov.

Doterajšia oranžová farba, ktorá sa začala uplatňovať spolu s prvými robotmi pred takmer štyridsiatimi rokmi plnila aj úlohu bezpečnostného prvku a výstražného znamenia pre zamestnancov. Odvtedy sa však podmienky na pracoviskách podstatne zmenili. Nielenže sa niektoré úkony plne zautomatizovali, ale zvýšila sa aj presnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť robotov.

Dnes je realitou, že ľudia a roboty pracujú ruka v ruke, často v tesnej blízkosti vedľa seba. A tak už nie je nutné, aby bol robot označený tak viditeľnou farbou.

Navyše moderné továrne a výrobné haly sú dnes tiež čisté, svetlé a s veľmi dobrým osvetlením. Nová, biela farba robotov teda viac korešponduje s moderným prostredím, v ktorom sú nainštalované. Biela farba je tiež vhodná do viacerých priemyselných segmentov od potravinárskeho, farmaceutického až po elektropriemysel.

Prvý robot v bielej farbe IRB 6700

ABB začína postupne s migráciou každého jedného robota a pridružených výrobkov na novú štandardnú farbu. Začalo sa s rodinou IRB 6700, ktorá dostala nový šat na konci roku 2013.

Spomedzi 1200 robotov, ktoré ABB na Slovensku už inštalovala, je dnes nainštalovaných aj zopár nových robotov v bielej farbe. Posledne spoločnosť dodala tri biele roboty IRB 6640 do firmy Swedwood v Trnave (IKEA Industries). Sú súčasťou výrobnej linky na výrobu stolových plátov. Úlohou robotov je zásobovať CNC zariadenia surovými drevenými plátmi. Manipulácia s nimi je pre človeka fyzicky náročná práca a tak je zmysluplné, aby ju vykonával robot.

Nákup nových robotov

Pri nákupe nového robota klientom už ponúkame novú štandardnú farbu – bielu. Aj RobotStudio, ktorý navrhuje a vizualizuje robotické pracoviská, už reaguje na nový štandard. No v prípade, že má zákazník požiadavku inej farby, ABB vie vyhovieť aj takým zadaniam.

Roboty v školiacom stredisku ABB

Robotické stredisko ABB sa v polovici roku 2013 presunulo z Trnavy a našlo si nové miesto na bratislavských Zlatých pieskoch. Na adrese Tuhovská 29 Bratislava sa pokračuje v školeniach obsluhy a programovania robotov. Pre potreby školenia je v týchto priestoroch k dispozícií sedem robotov: IRB 6600 S4C1A, IRB 4600 IRC5, IRB 52 IRC5P, IRB 120, IRB 6620 IRC5, IRB 2000 S3, IRB 2400 S4C+/IRC5. Aj tieto roboty budú postupne upravené na nový štandard a do konca roka 2014 by ste tu nemali nájsť už žiadny oranžový robot.

www.abb.sk