Obr. 1: Vertikálna inštalácia na stene

Vďaka špeciálnemu tvaru smart priečok ponúkajú zvárané káblové rebríky vynikajúce technické vlastnosti a výhody pri montáži. Rozmanitosť povrchovej úpravy káblového rebríka zahŕňa pásové a žiarové zinkovanie ponorom alebo celkové vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele V2A a V4A. Okrem toho môže byť povrch rebríka upravený práškovým poplastovaním.

Stabilita zvaru

Technológia výroby rebríka zváraním zabezpečuje maximálnu konštrukčnú stabilitu s využitím optimálneho priestoru na vertikálne aj horizontálne uloženie káblov. Pri horizontálnej inštalácii poskytuje zakrytovanie ochranu proti špine a prachu. Obojstranné využitie priečky na upevnenie káblov umožňuje maximálne využitie montážneho priestoru.

Konštrukčná stabilita rebríka a spoľahlivá ochrana proti korózii aj na mieste zvaru sú overené v našom vlastnom testovacom centre BET. Rebríky vyhoveli záťažovým testom a skúške pôsobenia vplyvu slanej parnej hmly. Systém zváraných káblových rebríkov sa dokonale prispôsobí rozmanitým požiadavkám inštalácie. Pomocou upevňovacích prvkov je možná montáž kábla na obidve stany priečky, čím je montážny priestor priečky maximálne využitý. Zvárané káblové rebríky možno inštalovať priamo na stenu. Vzdialenosť medzi priečkou a stenou pri tejto montáži je približne 5 mm, čo zaisťuje dostatočne voľný priestor na inštaláciu. Novým riešením je aj možnosť voľne stojacej inštalácie. Bočnice spojok sa dajú prispôsobiť každému uhlu a akejkoľvek inštalácii, takže sú možné symetrické aj asymetrické redukcie. Týmto novým konštrukčným prvkom sa dajú flexibilne vykonať akékoľvek zmeny v tvare alebo smere.

Testovacie centrum BET

V našom vlastnom testovacom stredisku BET je simulované maximálne zaťaženie, ktoré sú zvárané káblové rebríky schopné uniesť. Je stanovená maximálna nosnosť systému aj jeho odolnosť proti korózii. OBO Bettermann ako poskytovateľ systémov kladie prvoradý dôraz na bezpečnosť. Testovací systém KTS bol špeciálne konštruovaný na testovanie káblových nosných systémov OBO Bettermann. Vďaka sústavnému vývoju a prispôsobovaniu sa najnovším požiadavkám ponúkame komplexné možnosti testovania (skúšky vyžadované normou DIN EN 61537).

Po celé desaťročia naše systémy prispievajú k úspechu veľkých projektov. Kompletný program umožňuje presné prispôsobenie aj tým najnáročnejším požiadavkám. OBO Bettermann spolupracuje pri návrhu realizačnej dokumentácie káblových trás, výkaze materiálu potrebného na realizáciu a pri tvorbe detailov potrebných na realizáciu.