Takú účinnosť sa doteraz nepodarilo dosiahnuť. Blue e+ Chiller

Kvapalné chladiace médiá sa veľmi často používajú v obrábacom, ale aj inom priemysle, a to priamo pri obrábaní alebo aj na chladenie elektrorozvádzačov pomocou výmenníkov tepla vzduch – voda.
Takú účinnosť sa doteraz nepodarilo dosiahnuť. Blue e+ Chiller

Teplo z chladiaceho média sa pomocou chillera odovzdáva bežne okolitému vzduchu. Pri obrábacích strojoch je dôležitá konštantná teplota chladiaceho média, totiž pri výrobe presných obrobkov hrá úlohu aj teplotná rozťažnosť materiálu. Preto sa bežne požaduje čo najvyššia presnosť a konštantnosť teploty, normálne najviac okolo 0,5 °C. Táto presnosť sa dosahuje vďaka systému Hot Gas ByPass, teda prepúšťaním horúcej pary chladiva do výparníka, čo síce zvyšuje presnosť regulácie, na druhej strane však znižuje efektívnosť chladenia. Ukazuje sa však, že takúto presnosť možno dosiahnuť aj iným spôsobom – a to súčasne s udržaním, ba čo viac prekonaním hoci aj toho, čo sa nazývalo vysokou účinnosťou chladenia. Pri obrábacích strojoch predstavuje chladenie až 15 % celkovej spotreby elektriny. Preto má úspora pri chladení značný efekt aj pri znižovaní celkovej energetickej náročnosti výroby.

Rittal ako popredný výrobca chladiacich médií uviedol na trh nový typ priemyselných chillerov, ktoré predstavujú novú úroveň vo viacerých ohľadoch. Mieru energetickej účinnosti pri chladení určuje parameter EER, čo je pomer chladiaceho výkonu a spotreby energie. Pri bežných chilleroch sa udáva ako EER1, Rittalu sa podarilo dosiahnuť úroveň EER3. K tomu má ešte reálny význam uvažovať nielen s hodnotou EER, ale reálnejšou verziou SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio). Tá vyjadruje reálne úspory aj vzhľadom na meniace sa poveternostné podmienky, teda okolitú teplotu v hale. Celkovo sa dá s novými jednotkami dosiahnuť až 70 % úspory celkovej ročnej použitej energie. Takú úsporu sa podarilo dosiahnuť hlavne použitím plynulo otáčkovo regulovaných komponentov s  presným žiadaným výkonom, ako aj vypustením už spomínaného systému HGBP (Hot Gas ByPass). Rittal používa na pohon kompresora jednosmerné synchrónne motory, ktoré majú podstatne vyššiu účinnosť ako bežné asynchrónne motory, to sa týka aj pohonu ventilátorov. Elektronika reguluje ich rýchlosť otáčania veľmi presne, teda aj celý chiller pracuje vždy s optimálnym výkonom. To zabezpečuje mimoriadnu efektívnosť a úspornosť v spotrebe energie.

Ďalšou veľmi pokrokovou technikou použitou pri vývoji je mikrokanáliková technológia (Microchannel Technology). Tá sa stará o nevšedný prínos k celkovej ekologickej únosnosti produktu. Táto technológia natoľko zvyšuje účinnú plochu odovzdávania tepla v kondenzátore, že nakoniec stačí až o 55 % menej chladiva. Súčasne nedochádza k takzvanej galvanickej korózii, lebo celé teleso je len z hliníka.

Produkt sa vyznačuje aj flexibilitou, lebo ho možno nasadiť po celom svete bez ohľadu na napájacie napätie; je totiž pripojiteľný na 3~, 380 – 415 V, 50 Hz alebo na 3~, 440 – 480 V, 60 Hz. Zároveň disponuje medzinárodnými certifikátmi platnými po celom svete. Prínosom k celkovej úrovni flexibility je aj jednoduchšia aplikácia a montáž:

 • jednoduchá montáž pomocou systému plug and play,
 • nosné úchyty na bokoch a nosné oká uľahčujúce transport,
 • flexibilný smer odvetrania radiálnym ventilátorom umožňuje postavenie k stene alebo stroju,
 • rovnaká zabratá plocha pri všetkých výkonnostných triedach,
 • unifikované pripojenie vody, zvonku dostupný pretlakový ventil,
 • bohaté systémové príslušenstvo,
 • kompaktná a modulárna výstavba,
 • zabratá plocha len 0,29 m2,
 • dobrá servisovateľnosť vďaka výbornému prístupu ku komponentom,
 • jednoduchá výmena komponentov,
 • veľký rozsah prevádzkovej teploty –5 až +50 °C.

K dispozícii sú tri výkonové verzie: 2,5, 4 a 6 kW chladiaceho výkonu pri teplote média 18 °C a okolitej teplote 35 °C. Tento údaj je zaručený certifikátom TUV Nord.

Zariadenie obsahuje, samozrejme, aj zásobník chladiaceho média a obehové čerpadlo. To možno dodať tiež vo vyhotovení s plynulou reguláciou otáčok. Zariadenie možno dovybaviť aj systémom freecooling. Kondenzátor môže byť chladený vodou, teplo by sa tak neodovzdávalo do okolitého vzduchu, ale do obiehajúcej vody. Možná je aj úprava na fungovanie vo vonkajšom prostredí až do –20 °C alebo úprava na chladenie oleja.

Jednoduché dotykové ovládanie a inteligentné rozhrania

Podobne ako klimatizačné jednotky Blue e+, aj tieto zariadenia disponujú riadiacim panelom, čo je dotykový displej zobrazujúci priamo text až v 21 jazykoch. To je tiež veľmi dôležitá vlastnosť na uľahčenie ovládania. Umožňuje rýchle nastavenie parametrov a režimov. Prípadné chybové hlásenia sú tak omnoho lepšie pochopiteľné. Možné je aj diaľkové ovládanie cez sieť ethernet. Zariadenia sa diagnostikujú tiež softvérom RiDiag III cez rozhranie USB. Takisto je možná výmena dát z telefónom technológiou NFC. Podobne ako pri jednotkách Blue e+ možno priamo nahlásiť poruchu servisnému stredisku kdekoľvek vo svete podľa konkrétnej lokality. Funkcia update zase umožní aktualizáciu firmvéru zariadenia na poslednú verziu.

Igor Bartošek