„Naším primárnym cieľom bolo zbierať a analyzovať údaje s produktovo súvisiacimi objednávkami a materiálovými dátami bez ohľadu na úroveň automatizácie vo výrobnej linke,“ hovorí Manuel Krebs, vedúci oddelenia centrálnych riadiacich a výrobných informačných systémov v rámci útvaru Vehicle Dynamics. „Vzhľadom na rastúcu škálu možností integrácie dát do moderných riadiacich systémov možno výrazne rozšíriť toto zameranie a reagovať oveľa rýchlejšie a cielenejšie na prestoje a ďalšie problémy s dostupnosťou.“ Dodávateľ pre automobilový priemysel tu ťaží z optimálneho nastavenia. „V skupine Vehicle Dynamics plánujeme a navrhujeme všetky výrobné zariadenia pre všetky naše výrobné prevádzky,“ konštatuje M. Krebs. „Zodpovednosť za riadiacu technológiu, systémy MES a IT infraštruktúru vo výrobe je centralizovaná na jednom mieste. To nám poskytuje optimálne podmienky pre štandardizovaný a veľmi štruktúrovaný prístup k vyhodnoteniu veľkého rozsahu výrobných dát.“

Integrácia existujúcich zariadení do IT infraštruktúry výroby

Staršie zariadenia zvyčajne nespĺňajú technické požiadavky na zber a vyhodnocovanie dostatočného množstva dát bez zásahu do softvéru. Pre spoločnosti, ktoré dúfajú, že ešte budú môcť roky používať existujúce zariadenia, je neprijateľné pokračovať bez toho, aby sa tento problém vyriešil. Orange Box je jednoduchý spôsob, ako možno odstrániť poslednú prekážku v integrácii existujúcich zariadení – neinvazívne a s minimálnymi investíciami. Ako príklad poslúži závod Continental Teves v centrále spoločnosti v Hannoveri, ktorá už roky vyrába pneumatické odpruženie automobilov.

Softvér zariadenia zostáva nedotknutý

Požiadavky na implementáciu boli jasné a dosť prísne: po prvé, existujúca technológia zariadení musela zostať nedotknutá. Po druhé, výroba musela pokračovať bez prerušenia aj počas inštalácie a uvedenia Orange Boxu do prevádzky. Po tretie, režijné náklady na školenie pracovníkov Continentalu, ktorí by tento systém využívali, sa mali udržiavať na absolútnom minime. Vzhľadom na to, že Orange Box bol navrhnutý práve pre takúto situáciu, ľahko splnil všetky tri podmienky.

Z technického hľadiska je koncept Orange Box pozoruhodne priamočiary. Riadiaca jednotka B&R prečíta prevádzkové dáta buď pripojením na V/V kanály, alebo priamo z riadiacej jednotky stroja pomocou komunikačných protokolov INA, ISO na TCP alebo EtherNet/IP, následne ich konvertuje na správy OPC UA a spracúva ich. Keďže prevádzka Continentalu už využívala relatívne moderný riadiaci systém liniek, ktorý bol podporovaný Orange Boxom, projektoví manažéri si vybrali najjednoduchšiu možnosť integrácie pomocou existujúceho rozhrania zbernice.

Výsledky, napríklad hodnota OEE, sa môžu zobraziť priamo na stroji a/alebo preniesť na vyššie systémy. Orange Box má OPC UA server, ktorý umožňuje prístup k údajom akýchkoľvek výrobných systémov (MES) alebo systémov plánovania podnikových zdrojov (ERP). Pri použití ako koncové (edge) zariadenie je Orange Box tiež schopný posielať dáta do cloudu.

Prvé dáta k dispozícii za pár minút

Len čo bol Orange Box nainštalovaný v rozvádzači, systém začal fungovať v prevádzkovom produkčnom systéme. Prvá várka údajov bola k dispozícii len o niekoľko minút neskôr. „Jediná príprava z našej strany bolo vybrať si konkrétne dátové body, ktoré nás zaujímali,“ hovorí M. Krebs. „Celú agregáciu a analýzu spracúva softvér B&R.“

Používateľské rozhranie Orange Boxu umožňuje veľmi jednoduchú konfiguráciu, analýzu a vizualizáciu zozbieraných údajov, zobrazenie OEE a iných KPI bez napísania jediného riadku kódu. „Konfigurácia namiesto programovania – to je to, čím sa Orange Box odlišuje,“ vysvetľuje M. Krebs. Toto rozhranie bolo vytvorené pomocou mapp View od B&R, pričom závisí výlučne od webových štandardov a umožňuje optimálne zobrazenie na všetkých výstupných zariadeniach podporujúcich webový prehliadač. Domovská stránka poskytuje rad symbolov ponúkajúcich rýchly prístup k hlavným systémovým funkciám. Pod nimi sa na hlavnom paneli zobrazujú kľúčové ukazovatele výkonnosti.

Rýchly spôsob, ako zlepšiť efektivitu

Pri implementácii Orange Boxu boli vedúci pracovníci spoločnosti Continental primárne zameraní na faktory, ktoré najviac ovplyvnili dostupnosť existujúcej prevádzky – predovšetkým na neplánované odstávky. „Orange Box poskytuje tieto a ďalšie ukazovatele OEE rýchlo a jednoducho,“ dodáva M. Krebs. „Vedúci výroby môžu rýchlo získať prehľad o efektívnosti podnikových technických prostriedkov, klásť správne otázky v správnom čase a urobiť účinné opatrenia na zvýšenie efektívnosti. To je presne to, čo sme hľadali".