rimárne bol tento tester a generátor vyvinutý pre oblasť nasadzovania RTU v oblasti energetiky, preto dokáže generovať trojfázové napätie a prúd rádovo do desiatok mA. Zariadenie je napájané adaptérom zo siete 230 V AC alebo z interných batérií. Pomocou USB ho možno pripojiť k počítaču, pričom k dispozícii je softvér, ktorým možno zariadenie ovládať, čo ide s určitými obmedzeniami aj bez pripojenia na počítač pomocou otočného ovládača. Toto kompaktné zariadenie má tri prúdové výstupy 0,1 mA až 60 mA DC (45 mA AC), tri napäťové výstupy 0,1 až 10 V DC (voliteľne 0 až 7 V AC) a amplitúdu možno regulovať plynule v rozsahu 0 až 100%.

Pri frekvencii 50 Hz/40 až 500 Hz (vyšší softvér) a s uhlom medzi fázami 120°/0 až 360° možno nastavovať generovanie výkonov P, Q a združených napätí. Ďalej je vybavený štyrmi digitálnymi, galvanicky oddelenými vstupmi a štyrmi výstupmi. Na zariadení je alfanumerický LCD, na ktorom možno sledovať nastavenie prístroja.
Pomocou EPG7 možno prehrávať záznamy priebehu prúdu a napätia vo formáte REC alebo Comtrade, čím možno simulovať stavy riadených prvkov. Digitálnymi vstupmi a výstupmi možno ovládať a snímať rôzne funkcie pripojených RTU jednotiek, ochrán atď.

Aby bolo možné testovať aj zariadenie s požiadavkami na väčšie rozsahy veličín, je k EPG7 k dispozícii aj rozširujúci výkonový kufor, do ktorého sa EPG7 vloží a funguje ako mozog celého systému. Možno tak testovať napr. správne funkcie energetických ochrán a meranie so štandardnými rozsahmi (100 V, 5 A). Vďaka zabudovaniu do kufra možno celok ľahko prepravovať a v teréne možno použiť aj externý akumulátor alebo menič napájania z 12 na 24 V, ktoré možno k tomu dokúpiť. Po rozšírení možno generovať prúd maximálne 3 × 20 A AC, napätie maximálne 300 V AC, ostatné parametre sú rovnaké ako v EPG7.
Ku kvalitnému hardvéru je potrebný tiež kvalitný softvér.

Tým je produkt EPGAP na nastavovanie prevádzkových parametrov generátora v režime vzdialeného ovládania, nastavovanie prepočtov (primárne hodnoty, generovanie U a Aj), nastavovanie používateľských parametrov prístroja, na prácu s poruchovými záznamami (RECa, Comtrade), na prehrávanie záznamov a ich ukladanie do prístroja, čítanie záznamov z prístroja a na aktualizáciu FW v prístroji. Použitím tohto softvéru sa z EPG7 HP stáva zariadenie napr. na testovanie meračov striedavého prúdu, napätia a výkonu, indikátorov poruchových prúdov, ochrán, funkcií zariadenia pred nasadením, na nastavovanie parametrov ochrán a indikátorov pri nasadení, na pravidelné kontroly správnej funkcie a na ladenie parametrov na základe zaznamenaných priebehov porúch; EPG7 HP možno používať aj ako viackanálový procesný kalibrátor. V porovnaní s konkurenčnými produktmi je tiež zaujímavá cenová úroveň tohto produktu, čo sprístupňuje tieto zariadenia širšiemu spektru používateľov.

V prípade záujmu sa dá s týmito produktmi zoznámiť vo firme ELVAC SK, s. r. o.