Môžu to byť senzory určené pre náročné aplikácie, ako napríklad tie z rodiny Honeywell TruStability s presnosťou ±0.25%. Poskytujú dlhodobé, stabilné fungovanie prístrojov v rámci výrobných liniek, niekedy dokonca celých strojových parkov. Výber vysokokvalitných senzorov je investíciou do budúcnosti , umožňuje minimalizovať náklady na údržbu aj počet porúch. Tlakové senzory patria k najdôležitejším súčiastkam. Merania týchto prvkov môžu narúšané rôznymi faktormi, napríklad kolísaním teplôt. Preto našim zákazníkom odporúčame produkty série TruStability značky Honeywell. Sú to senzory navrhnuté s dôrazom na presné merania a mnohoročnú prevádzku.

Tlakové senzory TruStability SSC a HSC

Senzory TruStability zo skupiny SSC a HSC sa vyznačujú presnosťou a odolnosťou voči vonkajším podmienkam. Sú to piezorezistívne senzory s analógovým alebo digitálnym výstupom (zbernica SPI alebo I2C). Ich merací rozsah je od 2,5mBar do 10Bar. Sú v puzdrách určených pre umiestnenie na DPS (montáž SMT alebo THT), teda pre použitie priamo v kontrolnom obvode. SSC a HSC prvky sú dostupné v niekoľkých verziách:

  • prvá z nich meria tlak vo vzťahu k integrovanému referenčnému zdroju, ktorým je vákuum. Získaná hodnota je absolútna hodnota.

  • v iných verziách prebieha relatívne meranie: alebo vo vzťahu k atmosférickému tlaku (vzorové meranie);

  • alebo vo vzťahu k tlaku na druhom vstupe senzora (rozdielové meranie).

Komponenty Honeywell TruStability sú kalibrované. V senzore je obvod zodpovedný za kompenzáciu teploty, citlivosti, hysterézie a nelinearity tlaku. Ten garantuje spomínanú „skutočnú stabilitu” merania. Tu treba dodať, že skupina SSC je určená pre teploty od -20°C do 85°C, kým tie najprecíznejšie komponenty (HSC) môžu pracovať v rozsahu od 0°C do 50°C.

Senzory Honeywell sú navrhnuté s dôrazom na používanie s nekorozívnymi, neionizovanými plynmi. Produkty TruStability sa môžu používať v klasických aplikáciách ako súčasti systémov HVAC alebo priemyselnej pneumatizácie, ale aj v náročných, vysoko precíznych prístrojoch, barometroch, chromatografii plynov alebo v zdravotníckom vybavení.

> Produktová skupina SSC 

> Produktová skupina KSC