Základom správnej činnosti čoraz zložitejších zariadení je používanie tých najkvalitnejších komponentov. V prípade elektronických systémov je základom vhodné napájacie napätie a jeho kvalita. Na napájanie elektrického zariadenia elektrickým prúdom s príslušnými parametrami sa používajú meniče. S ohľadom na skutočnosť, že veľké množstvo zariadení využíva pri svojej prevádzke jednosmerný prúd, za pozornosť stojí ponuka špičkových DC/DC meničov značky Traco Power.

Správny výber meniča

DC/DC menič je nenápadné zariadenie kompaktných rozmerov, ktorého hlavnou úlohou je stabilizovať vstupné napätie na úroveň požadovanú napájaným zariadením. Vďaka svojej schopnosti potláčať rušenie je nenahraditeľnou súčasťou systémov, ktoré vyžadujú mimoriadne stabilné napájacie napätie. Vzhľadom na vykonávané funkcie možno menič nazvať akýmsi konvertorom alebo ochranným prvkom. Jednou z najdôležitejších funkcií produktu je znižovanie alebo zvyšovanie napájacieho napätia.

Rozlišujeme nasledujúce konfigurácie meničov:

  • Step-up – výstupné napätie privádzané na napájané zariadenie je po konverzii vyššie ako napätie privádzané na menič.
  • Step-down – výstupné napätie privádzané na napájané zariadenie je po konverzii nižšie ako napätie privádzané na menič.
  • Step-up/step-down – menič je prispôsobený na privádzanie vyššieho aj nižšieho elektrického napätia v porovnaní so vstupným napätím.

Pojem „ochranný prvok“ sa vzťahuje na skutočnosť, že niektoré modely DC/DC meničov ponúkajú galvanické oddelenie (zabraňujúce pohybu prúdu medzi susednými funkčnými blokmi) upravujúce hodnotu výstupného napätia bez akéhokoľvek rušenia. Funguje to na princípe striedavého vypínania a zapínania napätia s extrémne vysokou frekvenciou. Okrem toho ponúkajú prepäťovú a skratovú ochranu a navyše chránia pred nadmerným zahrievaním alebo preťažením. Vďaka tomu je napájané zariadenie aj samotný menič chránený pred nežiaducimi účinkami uvedených javov.

Nie je preto ťažké predstaviť si, že vzhľadom na mimoriadne dôležitú funkciu a množstvo možností, ktoré použitie DC/DC meničov prináša, je výber správneho modelu pre konkrétnu aplikáciu veľmi dôležitou otázkou (menič TEL10-1210, menič TEL2-0511, menič TEL3-0511).

Traco Power – široký výber meničov, spoľahlivá kvalita

Spoločnosť Traco Power sa už dlhé roky špecializuje na výrobu DC/DC meničov všetkých konštrukčných typov, ktoré ponúka zákazníkom po celom svete. Vďaka kvalitným produktom a obrovskému úspechu dosiahnutému v 70. rokoch 20. storočia spoločnosť expandovala na všetky kontinenty a získala si uznanie zákazníkov. Aby mohla spoločnosť Traco Power spĺňať očakávania zákazníkov, neustále rozvíja svoj sortiment, pričom prináša množstvo inovácií a tým stimuluje vývoj v oblasti technológie konverzie napätia a zlepšovania bezpečnosti ich používania.

Najdôležitejšie parametre DC/DC meničov Traco Power v katalógu TME:

  • spínacia frekvencia – v rozsahu 90 – 500 kHz,
  • výkon – od 1 do 60 W,
  • vstupné napätie – od 4,5 do 160 V,
  • výstupné napätie– od 3,3 do 48 V DC,
  • výstupný prúd od 35 mA až do 12,2 A.

Jedným z príkladov DC/DC meniča typu step-down je TDN 1-1210WI TRACO POWER. Ide o kompaktný menič s rozmermi 13,2 x 9,1 x 10,2 mm, prispôsobený na prácu v teplotnom rozsahu –40 ÷ 90 °C. Produkty série TDN sú plne nastaviteľné, vysokovýkonné DC meniče. Zariadenia sú navrhnuté tak, aby fungovali v širokom rozsahu napätia a nevyžadujú ani minimálne zaťaženie. Výrobca deklaruje zhodu s normou IEC/EN 62368-1, čoho potvrdením sú príslušné napäťové skúšky (60s) 1 500 V DC.

Prístroj mení vstupné napätie 4,5 – 18V na stabilné napätie 3,3 V DC so spínacou frekvenciou 100 kHz a účinnosťou 77 %. Výkon meniča je 1 W, pričom výstupný prúd zariadenia dosahuje intenzitu 300 mA. Menič je vybavený protiskratovou ochranou.

Ďalším príkladom je menič typu step-up, model DC/DC TEN 60-2418WIR TRACO POWER. Oba prezentované produkty sa navzájom líšia nielen typom puzdra a rozmermi (50,8 x 40,7 x 25,4 mm), ale najmä technickými parametrami. Predmetný menič je zariadením s výkonom 60 W, vstupným napätím 18 – 36 V a výstupným napätím 48 V DC. Výstupný prúd je 1 250 mA a spínacia frekvencia 250 Hz.

Dôležitým parametrom je nepochybne veľmi vysoká prevádzková účinnosť dosahujúca až 92 %. Zariadenie je vybavené zabezpečením proti poklesu napätia. Používa sa v železničných a dopravných systémoch. Kvalitu meniča potvrdzuje množstvo certifikátov: certifikáty získané na základe atestácií vykonaných podľa noriem EN 50155 a EN 61373, certifikáty splnenia materiálových požiadaviek na ochranu pred nebezpečenstvom spôsobeným požiarom – norma EN 45545-2, ako aj bezpečnostné schválenie v súlade s IEC/EN 62368-1, UL62369-1.

Už len na základe dvoch uvedených príkladov možno vidieť, že spoločnosť Traco Power ponúka zariadenia prispôsobené na prácu s náročnými zariadeniami vo veľmi širokom rozsahu parametrov. Ponúkané zariadenia majú príslušné certifikáty, ktoré svedčia o ich kvalite aj bezpečnosti ich používania.

Traco Power – meniče, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Dôvera zákazníka sa získava dlhoročnými skúsenosťami a neochvejnou povesťou. Spoločnosť Traco Power obe tieto podmienky spĺňa, a tak je už mnoho rokov jedným z popredných výrobcov DC/DC meničov. Pri výbere zariadenia sa preto oplatí zvážiť pozície z katalógov spoločnosti Traco Power a tešiť sa z ich spoľahlivosti dlhé roky.

Text spracovala spoločnosť Transfer Multisort Elektronik, Sp. z o. o.