IFS, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií oznamuje, že spoločnosť DECODOM, tradičný slovenský výrobca nábytku sa rozhodol nasadiť riešenie IFS Applications™, ktoré poskytne funkcie pre plánovanie a riadenie výroby vo všetkých výrobných závodoch spoločnosti, v expedičnom a logistickom centre zabezpečí nástroje pre mobilné riadenie toku zásob a s centrálou spoločnosti prepojí všetky maloobchodné prevádzky, ktoré spoločnosť DECODOM na Slovensku od roku 2000 postupne vybudovala.

DECODOM, spol. s r.o. je tradičným výrobcom bytového nábytku a pokračovateľom viac ako storočnej tradície jeho predaja na slovenskom trhu. Pred nedávnom spoločnosť DECODOM v rámci expanzie na domácom trhu otvorila dvadsiatu maloobchodnú predajňu pod značkou DECODOM a svoju produkciu exportuje do viac ako dvadsiatich európskych krajín, najmä do Nemecka.

Spoločnosť DECODOM hľadala riešenie pre plánovanie podnikových zdrojov (ERP), ktoré dokáže naplno podporovať jej kľúčové obchodne procesy a umožní jediným systémom nahradiť viacero starších používaných aplikácií. Po komplexnom vyhodnotení trhu podnikových riešení bol pre budovanie komplexného podnikového informačného systému vybraný produkt od spoločnosti IFS. V spoločnosti bude IFS Applications™ k dispozícii pre takmer 500 zamestnancov, ktorí budú využívať predovšetkým funkcionalitu v oblasti plánovania a riadenia výroby a nákupu, logistiky, riadenie veľkoobchodu aj maloobchodných prevádzok, správu financií a ľudských zdrojov ale tiež správu majetku a riadenie údržby. Dodané komplexné podnikové riešenie bude mať vplyv na procesy v celej spoločnosti a prácu všetkých jej 1 300 zamestnancov.

„Pravideľne investujeme do nových, inovatívnych technológií pre zvyšovanie produktivity a efektivity výroby. Zistili sme však, že pre ďalšie zvyšovanie výkonnosti podniku je súčasný informačný systém limitujúcim faktorom. Pre ďalšie zefektívňovanie našich procesov, znižovanie nákladovosti a zlepšenie zákazníckeho servisu potrebujeme komplexné riešenie, akým IFS Applications určite sú,“ povedal pri podpise zmluvy so spoločnosťou IFS Slovakia generálny riaditeľ a zároveň jeden z majiteľov spoločnosti DECODOM, Ing. Vladimír Šrámek.

„Dnešným dňom zahajujeme realizáciu jednej z najkomplexnejších dodávok podnikového riešenia v našom regióne. Veľmi si ceníme, že si spoločnosť DECODOM zvolila naše riešenie spomedzi konkurencie na trhu. Náš tím bude pokračovať v realizácii dodávky riešenia pre jeho úspešnú implementáciu,“ uviedol v súvislosti s podpisom implementačnej zmluvy Ing. Jozef Kováčik, riaditeľ spoločnosti IFS Slovakia.

Podľa plánu implementácie bude riešenie uvedené do ostrej prevádzky v dvoch etapách – prvá časť, pokrývajúca procesy výroby, nákupu a výrobnej logistiky, bude implementovaná do polovice roku 2018, a celý projekt bude dokončený do konca toho istého roku.