AMTEK, spol. s r. o., je čisto česká distribútorská firma s veľkou technickou pridanou hodnotou v oblasti elektronických súčiastok, priemyselnej automatizácie, tvorby konštrukcií z hliníkových profilov a systémovej integrácie v špecifických riešeniach pre priemysel. Symbolika trojnožky nie je len v troch oblastiach činnosti firmy Amtek, do trojice je toho viac:

Traja spolumajitelia a každý má tretinu

JUDr. Dagmar Piškulová, Ing. František Piškula a Ing. Martin Petrák stáli pri zrode firmy a počas celých 30 rokov vo firme pracujú, hoci zakladateľ F. Piškula sa tento rok dožíva už 77 rokov. Na začiatku boli vedomosti a skúsenosti z oblasti výskumu, chuť začať po nežnej revolúcii podnikať a množstvo nápadov, ako na to ísť a kde investovať.

Tri skupiny partnerov v obchode typu B2B

Ako je asi bežné pri distribútoroch a obchodných zastúpeniach, aj my si veľmi vážime dôveru a dlhodobé väzby medzi našimi dodávateľmi, vernými zamestnancami, spolupracovníkmi a zákazníkmi. Zákazníkmi spoločnosti Amtek sú vďaka uvedeným činnostiam firmy najrôznejších typov, veľkostí aj oblasti podnikania. Dodávatelia sú spoločnosti od obrovských koncernov, ako je Analog Devices, až po malé pružné obchodné zastúpenia ako Tapeswitch. Medzi týmito veľkými i menšími hráči na trhu sa pohybujú naši zamestnanci a externí spolupracovníci. S dodávateľmi komunikujú produktoví manažéri, so zákazníkmi technicky a obchodne rokujú obchodní zástupcovia, po línii dodávok sa o ne starajú obchodné referentky a s aplikáciami, technickou podporou a servisom pomáhajú zákazníkom aplikační a servisní technici.

Tri krajiny pôsobnosti: Česko, Slovensko a Poľsko

Vďaka dlhodobému partnerstvu s našimi dodávateľmi máme pri väčšine z nich obchodné práva pre Českú republiku a Slovensko. Poľská vetva firmy Amtek je, s mierne užším sortimentom, dodávateľom na poľskom trhu. Tak pokrývame skutočne podstatný kus slovanského územia a sme na to patrične hrdí.

Tri kancelárie firmy AMTEK, spol. s r. o.

Sídlo a hlavná prevádzka spoločnosti sa nachádza v Brne. Pobočky v Prahe a v Žiline zahŕňajú kancelárie pre niekoľko miestnych obchodných zástupcov, ktorí sú tak bližšie k našim zákazníkom. Od roku 1997 je hlavná kancelária so zázemím zhruba 30 pracovníkov v Brne, v budove Bibus na Viedenskej ulici. Zaujímavosťou je, že spolu s obchodným zastúpením spoločnosti Bibus bol Amtek jedným z prvých nájomníkov v budove, v ktorej dnes sídlia väčšinou firmy podnikajúce v elektronike a v high-tech a spoločne tak vytvárajú prostredie s možnosťou inšpirácie.

Tri pridané hodnoty distribútorskej firmy – sklad, technická podpora, vlastná výroba

V tomto bode ide opäť o činnosti typické pre distribútorské firmy. Sme však presvedčení, že za roky činnosti firmy sa vykryštalizovali také aktivity, ktoré si naši zákazníci a dodávatelia cenia, a naopak utlmili sme to, čo sa ukázalo nadbytočným alebo inak nahraditeľným. Máme priestorovo úsporné, avšak finančne veľmi objemné sklady. V čase logistických problémov, napr. teraz pri pandémii ochorenia COVID-19, v čase nedostatku polovodičov, čo je tiež práve v týchto rokoch, je to vlastne poznaná nutnosť. Naši technici, servisní pracovníci a aplikačné zázemie sú vybavení prostriedkami, znalosťami a väzbami na dodávateľov, aby zvládali tie najnáročnejšie úlohy. Nie náhodou nás niektorí dodávatelia odporúčajú na riešenie aplikácií a konzultácie aj pre iné predajné kanály.

Vlastná výroba a systémová integrácia je najmladšou oblasťou činnosti firmy. Snažíme sa nekonkurovať našim odberateľom tovaru, a to predovšetkým v oblasti priemyselnej automatizácie, ale pôsobiť ako dodávateľ mechanických konštrukcií s presahom do skutočne špecifických riešení či jednoúčelových strojov.

Tri desaťročia fungovania firmy

Základy podnikania boli položené v deväťdesiatich rokoch, keď tiež vznikali väzby na podstatnú časť dodávateľov. Niektorí z nich sa nevyhnutným vývojom a rozvojom v prvej dekáde nového milénia osamostatnili, a preto bola tato fáza charakterizovaná predovšetkým doplňovaním portfólia pre už získaných zákazníkov. Veľkou výzvou bolo rozširovanie aktivít nášho najväčšieho dodávateľa Analog Devices. Fúzie s firmami Hittite (2015) a následne s Linear Technology (2018) nás postavili pred nutnosť zásadne rozšíriť svoje znalosti a poskytnúť servis väčšiemu množstvu zákazníkov. Výrazným rysom druhej dekády tohto storočia je tiež posilňovanie strojárstva a systémovej integrácie.

Tri posolstvá do budúcnosti: stabilita, odbornosť, modernizácia

Stabilitu a spoľahlivosť pre zákazníkov si určite chceme zachovať – sme, v dobrom zmysle slova, konzervatívna firma, takže je to v našej DNA. Posilňujeme technickú odbornosť a obchodné postupy - to, čo vyžadovala prax doterajších rokov, teda obchod a podpora na báze osobných kontaktov, je pre nás stále základom. Neprehliadame však ani trend posunu obchodu na online platformu a vzájomne sa v tomto ohľade podporujeme s našimi dodávateľskými spoločnosťami a ich marketingom.

Sme si vedomí vývoja nielen v technike a obchode, ale i v charaktere vedenia firmy smerom k atraktívnosti pre generáciu zakladateľov aj pre súčasných absolventov štúdia, predovšetkým vysokoškolského. Súčasťou tohto posunu nie je len modernizácia vybavenia v oblasti IT, ale tiež vo zvyklostiach komunikácie vo firme a v spôsobe motivácie k práci tak, aby bol Amtek naším spoločným podnikom.

No úspechy boli, sú a veríme, že aj budú viac ako tri, a to v rôznych oblastiach činnosti…

Zaujímavé aplikácie, ktoré Amtek na jeho ceste stretli:

  • jedna z najnáročnejších disciplín v regulácii pohonov sú frekvenčné meniče na osobných výťahoch – vďaka prístrojom série FRENIC-Lift od Fuji Electric je tu Amtek popredným dodávateľom;
  • počas boomu textilného priemyslu bol Amtek výrobcom pletacích strojov dosahujúcich najhladší úplet v medzinárodnom porovnaní – z tohto obdobia si nesieme mnoho skúseností v oblasti strojárskej výroby;
  • najzaujímavejšia inštalácia s príložnými ultrazvukovými prietokomermi mala koncového zákazníka v Paname – potrubie s priemerom 2,6 m;
  • súdne miestnosti sú kvalitne ozvučené vďaka špičkovým digitálnym signálovým procesorom Analog Devices;
  • mikrovlnné spoje s modemami na gigahertzových frekvenciách sú špičkovým príspevkom v oblasti rádiokomunikácie, založeným opäť na integrovaných obvodoch Analog Devices;
  • vysokofrekvenčné obvody Hittite z toho istého koncernu sú použité v radaroch na vojenské ciele vrátane tých pasívnych – „neviditeľných“;
  • na prelome rokov sme dokončili jedinečný mobilný dynamometer pre točivé stroje do 20 kW s otáčkami do 6 000 min-1 v neobvyklom kompaktnom vyhotovení vďaka vodnému chladeniu servomotorov;
  • nakoniec predsa len niečo priamo pre človeka, nielen pre priemysel – v električkách a v autobusoch sa každý stretne s tlačidlami na otváranie dverí od nášho švajčiarskeho dodávateľa EAO.

Ing. Petr Boček
výkonný riaditeľ spoločnosti