1. Monitorujte kvalitu 24 V DC bezdrôtovo

Na montáži v ŠKODA AUTO Mladá Boleslav majú naozaj veľké množstvo rôznych typov priemyselných zdrojov, ktoré napájajú dôležité riadiace a elektrické výrobné systémy. Kvalita napájacieho napätia 24 V je kľúčová pre bezporuchový chod pripojených zariadení a prípadné kolísanie alebo výpadky zdrojov 24 V môžu ovplyvniť plynulosť výroby.

Moderný systém monitorovania stavu (condition monitoring) si kladie za cieľ sledovať kľúčové zariadenia, pričom k nim patria aj napájacie zdroje. Spoločnosť FOXON pre takéto prípady vyvíjala tzv. FIOT Sensor. Ide o rýchle bezdrôtové meranie napájacieho napätia 24 V DC (8000-krát za sekundu) pričom každých 5 sekúnd odosiela zozbierané údaje do brány a do ďalších aplikácií.

Údržba vo vizualizačnom systéme vidí prakticky živé dáta a ich históriu pre každý senzor, t. j. pre každý strážený zdroj 24 V DC. Pokiaľ dochádza k výraznejším kolísaniam, alebo dokonca výpadkom, je v náhľadoch vidieť veľmi presne, kedy a kde sa problém odohráva. A práve táto lokalizácia pomáha pri rýchlom zásahu údržby a následnej náprave.

2. Stúpa vám teplota v rozvádzači? Je potrebné to vedieť.

FIOT Sensor nemonitoruje len napájacie napätie. Naviac má ešte ďalšie analógové alebo digitálne vstupy, na ktoré je možné pripojiť externé senzory. Priamo vo vnútri FIOT senzoru je vstavaný snímač zrýchlenia a snímač teploty. A práve tento interný snímač teploty využívajú v ŠKODA AUTO Mladá Boleslav na monitorovanie, či sa postupne nezvyšuje teplota. To môže byť z viacerých dôvodov, napríklad následkom nepredvídaných nežiaducich dejov, ale zároveň to je príčina nových komplikácií. Preventívne sledovanie vývoja teploty je spôsob, ako udržiavať ďalšie komponenty rozvádzačov v dobrej kondícii a predísť zbytočným zásahom údržby.

3. Senzory, ktoré sa môžu sťahovať

A do tretice z Mladej Boleslavy. Na zvarovni využívajú FIOT Sensor trochu iným spôsobom. Senzory a komunikačné brány sa po dlhej hale premiestňujú podľa potreby ako diagnostický nástroj.

Senzor vždy umiestňujú tam, kde majú práve podozrenie na nežiaduce kolísanie napätia. Tam môže byť FIOT Sensor niekoľko hodín len pre premeranie hodnôt, ale aj niekoľko dní či týždňov, aby bolo vidieť správanie sa konkrétneho zdroja v čase.

V tablete alebo vo webovom rozhraní vidí údržba aktuálne aj historické dáta, a môže tak skôr odhaliť príčinu problémov. Potom môžu senzory premiestniť zase na iné miesto.

Čo je to FIOT Sensor?

Vo FOXONe vznikol tento produkt iba kvôli potrebe neustáleho monitorovania kvality napájacieho napätia 24 V. Využívanie monitorovania stavu výrobných liniek prinieslo zistenie, že poklesy napájacieho napätia 24 V sú častou príčinou výpadkov elektrických zariadení či celkov.

FIOT Sensor napája priamo merané napätie alebo externý zdroj. Napájacie zdroje stráži senzor s frekvenciou 8 kHZ a každých 5 sekúnd posiela aktuálne namerané dáta. Naviac dokáže sledovať niekoľko ďalších veličín ako sú:

  • kvalita napájacieho napätia 24 V DC,
  • teplota vo vnútri senzoru,
  • externá teplota cez teplotný, jednovodičový snímač,
  • sklon v 3 osiach,
  • analógový alebo digitálny vstup.

Analógovým vstupom môžete merať napríklad vibrácie, tlak, prietok, otáčky a pod., digitálny vstup slúži napríklad na meranie počtu vyrobených kusov, počtu zopnutí relé kontaktov a pod. Záleží len na vás, ktoré dáta vám môžu byť užitočné.

Namerané dáta posiela senzor bezdrôtovou technológiou IQRF na frekvencii 868 MHZ do vlastnej komunikačnej brány, ktorá potom dáta poskytuje ďalším systémom – vizualizačným programom, databázam atď.

FOXON predáva FIOT Sensor v rámci svojich projektov monitorovania stavu zariadení, ale teraz aj s možnosťou vyskúšania ako tzv. FIOT Starter Kit.

Skúste to, začnite štartovacou sadou

Štartovacia sada FIOT Starter Kit vznikla hlavne preto, aby mohli zákazníci čo najjednoduchšie vyskúšať bezdrôtový zber dát frekvenciou 868 kHz a zistiť, aké prínosy môžu mať zbierané dáta pre ich výrobu a údržbu.

Starter Kit obsahuje dva senzory, bránu, priemyselný zdroj, Wifi/LTE smerovač a ďalšie príslušenstvo. Podľa návodu ho za niekoľko minút zapojíte a vidíte živé dáta. Ich vizualizácia je dostupná buď vo webovom rozhraní alebo v mobilnej aplikácii. Tiež môžete cez OPC server dáta posielať do databáz alebo ďalších nadradených systémov či aplikácií. Jednoducho s nimi už pracujete podľa seba.

Viac sa o FIOT Starter Kit dočítate na www.foxon.cz/fiot-starter-kit. Možno je to práve pre vás vstup do sveta Priemyslu 4.0 a prvý naozaj hmatateľný krok k monitorovaniu stavu zariadení. Alebo vám to iba uľahčí prácu.

Čo keď potrebujete viac senzorov?

Kto si vyskúšal a zistil, ako užitočný môže celý systém byť, určite neskončí len s jednou bránou a pár senzormi. Samozrejme sa dá všetko pokryť viacerými bránami a viacerými senzormi, ale lepšie než kupovať viacero zostáv FIOT Starter Kit je spojiť sa priamo so spoločnosťou FOXON. Odborní technici vám navrhnú širšie riešenie, do ktorého zakomponujú Starter Kit, ktorý ste si už kúpili, ale posunú monitorovanie stavu vašich zariadení na vyššiu úroveň.