Menšie požiadavky na skladové zásoby

Jeden snímač s výstupom IO-Link dokáže exportovať surové digitálne dáta, čiže ako používateľ si vytvorím analógový, ale aj diskrétny výstup. Tieto snímače sú len zriedkavo drahšie ako štandardné, pretože veľa snímačov už funguje na základe mikroprocesora, pričom IO-Link vytvára rozhranie na komunikáciu s týmito snímačmi. Okrem toho výrobcovia tiež šetria náklady na tlačidlá a displeje na snímačoch, keďže tie sa následne konfigurujú cez IO-Link. Množstvo rôznych zbernicových modulov na digitálne a analógové signály možno nahradiť štandardizovaným modulom IO-Link, čo výrazne znižuje náklady na skladové zásoby, ktoré je nevyhnutné držať v sklade.

Nižšie náklady na stroje

IO-Link tiež znižuje náklady na prepojovaciu techniku. Štandardný trojžilový kábel nahrádza oveľa drahšie multipólové alebo špeciálne tienené káble pre analógové signály. Distribučné boxy IO-Link pre analógové a digitálne signály, tzv. I/O huby, sú vhodným riešením aj pre malý počet I/O. Tieto huby prenášajú až 16 spínacích signálov v jednom pakete prostredníctvom signálu IO-Link do riadiacej jednotky. Táto schopnosť umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie existujúcich digitálnych zariadení k mastru IO-Link. Napriek týmto možnostiam nie je IO-Link náhradou za zbernicové riešenia, ale v mnohých prípadoch môže byť zmysluplným doplnkom.

Jednoduchý inžiniering

IO-Link tiež šetrí výrobcovi strojov čas a peniaze, ktoré by inak investoval do inžinierskej činnosti a inštalácie. Tam, kde sú inštalované multipólové káble a pasívne distribučné boxy na pripojenie snímačov a aktuátorov, musia používatelia presne plánovať a monitorovať, ktorý snímač bude pripojený ktorým káblom. Tento krok je nielen časovo náročný, ale aj náchylný na chyby. Keďže IO-Link pripája každý snímač – analógový aj digitálny – prostredníctvom trojpólového kábla, dokumentácia a plánovanie sú podstatne jednoduchšie. I/O hub od firmy Turck ponúka túto výhodu nielen pre digitálne snímače IO-Link.

Proaktívna údržba

Komplexné informácie ponúkané prostredníctvom IO-Link umožňujú proaktívnu údržbu a manažment aktív. Dodatočný prístup k donedávna len interným údajom zo snímačov (napr. údajom o teplote z lineárnych a ultrazvukových snímačov) funguje ako skorý varovný systém pred zlyhaním snímačov. Výmena komponentu tak môže byť plánovaná vopred, predtým ako sa stroj alebo systém vypne pre neočakávanú chybu snímača. Alternatívne môže operátor počkať, kým sa neprejaví porucha na zariadení, ktoré pracuje nejaký čas na svojom limite, a využiť potom tento čas na výmenu ďalších prístrojov blížiacich sa na základe diagnostických dát k poruche.

Parametrizácia a údržba v procese výroby

Výmenu snímačov tak môže vykonať aj menej kvalifikovaný operátor, keďže všetky dáta sú uložené v PLC a môžu byť jednoducho nahraté do nového snímača. Táto možnosť je veľmi užitočná aj v prípade častých zmien vo výrobe, kde musia mať celé skupiny snímačov nové parametre pre novú produkciu. Namiesto nastavenia každého snímača individuálne (medzné hodnoty, citlivosť...) môžu byť parametre nastavené centrálne a simultánne pre celú skupinu snímačov. Tento proces bude jasne zaznamenaný v PLC.

Vyššia efektivita

IO-Link zlepšuje bezpečnosť a efektivitu výrobného procesu počas zmeny nástrojov na lisoch alebo robotoch. Okrem automatickej zmeny parametrov snímača môžu byť nástroje identifikované bez nutnosti použitia RFID alebo čiarových kódov. To je možné vďaka I/O hubom Turck vybaveným špecifickými nosičmi, ktorým možno priradiť opis relevantného nástroja.

Portfólio IO-Link Turck

Turck ponúka komplexné riešenia v oblasti IO-Link – od mastrov až po snímače. Na strane mastra sú v ponuke modulárne zbernicové a ethernetové systémy BL20 a BL67 s modulom master pre IO-Link. Systémy sú dostupné pre tzv. multiprotokol (ethernet, /IP, Profinet a Modbus TCP) alebo Profibus. IO huby sú v pyramíde produktov umiestnené medzi zbernicami a prepojovacou technikou. Z hľadiska prepojovacej techniky ponúka Turck klasické trojžilové káble a tiež káble pre analógové signály, zbernice a ethernet. V portfóliu snímačov s komunikáciou IO-Link sú k dispozícii snímače tlaku, prietoku, teploty, ako aj lineárne snímače polohy a ultrazvukové snímače.

NOVINKA – hub IO-Link so 16 univerzálnymi vstupmi/výstupmi

Každý port TBIL-M1-16DXP hubu možno využiť ako vstup alebo výstup bez potreby konfigurácie. Hub tak pripojí 16 digitálnych signálov a prenesie ich do kontroléra pomocou protokolu IO-Link. Táto vlastnosť robí hub obzvlášť vhodný pre aplikácie, kde sa spája niekoľko snímačov v obmedzenom priestore (napr. systém Pick To Light).

V kombinácii s indukčnou väzbou Turck, ktorá bezdrôtovo prenáša dáta, signály a energiu, je hub IO-Link vhodný aj na pripojenie meničov nástrojov k snímačom a akčným členom. Hub IO-Link dokonca umožňuje unikátnu identifikáciu nástroja bez použitia RFID alebo čiarového kódu. PNP výstupy hubu sú určené do 0,5 A. Zariadenie možno pripojiť na všetky mastre IO-Link a vďaka teplotnému rozsahu –40 až +70 °C a stupňu krytia IP67 použiť aj vo vonkajších aplikáciách. Okrem nového univerzálneho hubu ponúka Turck I/O huby so 16 digitálnymi vstupmi alebo 8 digitálnymi výstupmi.

Jednoduchý príklad využitia optického snímača s IO-Link

Štandardný snímač pre optické vlákna sa vyrába s jedným výstupom PNP, resp. s analógovým výstupom. Ten vo všeobecnosti predražuje zostavu PLC a býva náročný na spracovanie v programe. Konverziou cez D/A a A/D prevodníky sa do merania o. i. vnáša aj nepresnosť. Pripojením snímača cez master IO-Link číta zákazník priamo digitálnu hodnotu odrazeného svetla od predmetu. S meniacim farebným odtieňom snímaného prvku dokáže z obyčajného snímača vyrobiť jednoduchý snímač farby s podmienkou, že vzdialenosť predmetu od snímača bude konštantná. Ak bude viackanálový IO-Link master pripojený na ďalší IO-Link hub, možno s meniacou farbou výrobku aktivovať rôzne vstupy, resp. výstupy.

Výhradným zástupcom firmy Turck v SR je Marpex, s. r. o., so sídlom v Dubnici nad Váhom.

Odkaz na prehľad produktov: http://pdb2.turck.de/repo/media/_de/Anlagen/d101630.pdf
Odkaz na aplikácie: http://www.turck.de/en/iolink-2577.php