Divadlo je miestom, kde sa všetko zdá byť iné, tajomné a krásne zároveň. Steny divadla a dosky na javisku pamätajú nekonečné množstvo udalostí, predstavení, nôt, smiechu a sĺz.

Veľké divadlo v Lodži

Veľké divadlo v Lodži je umeleckým nástupcom známej Lodžskej opery, ktorá vznikla vďaka energii a húževnatosti Spolku priateľov opery, ktorého členmi boli Władysław Raczkowski, Tomasz Kiesewetter a Mieczysław Drobner. Od roku 1967 sa na scéne veľkého divadla v Lodži odohralo 288 premiér. Hrajú sa tu klasické operné a baletné predstavenia, muzikály a operety, ako aj diela vynikajúcich súčasných poľských autorov – na doskách Veľkého divadla mali svetovú premiéru opery Romualda Twardowského Lord Jim a Mária Stuartová a tiež slávne predstavenia Krzysztofa Pendereckého Diabol z Loudunu a Kráľ Ubu.

Rekuperačná meniče znižujú náklady na energiu a na elektrickú inštaláciu, vďaka čomu sa znižujú celkové náklady na vlastníctvo (TCO).

Grzegorz KoziołProduktový manažér pre meniče a LVS

Veľké divadlo vďačí za svoje úspechy vynikajúcim sólistom a umeleckým súborom, ktoré sa v ňom počas jeho existencie vystriedali. Divadlo však postupom času napriek svojej rastúcej sláve starlo a javisková technika vyžadovala modernizáciu. Manuálne riadená technika čoraz častejšie nestačila spĺňať požiadavky moderných inscenácií. V roku 2012 prešla budova Veľkého divadla prvýkrát po viac ako štyridsiatich rokoch rozsiahlou rekonštrukciou financovanou z európskych fondov. Ako spoločnosť Mitsubishi podporuje umenie?

„Show must go on“

V rámci európskeho projektu, ktorého cieľom je rozvoj regionálnej kultúrnej identity v lodžskom regióne a zvlášť rozvoj opery, prebehla rekonštrukcia infraštruktúry Veľkého divadla v Lodži, na ktorej sa podieľala aj spoločnosť Mitsubishi Electric. Firma zostavila novú koncepciu javiskovej techniky a dodala zariadenia potrebné na jej realizáciu. V tomto projekte boli použité najmodernejšie rekuperačné frekvenčné meniče. Najväčšou výzvou bolo zrýchlenie výmeny kulís na scéne tak, aby technika vyhovovala najnáročnejším scénografickým a dramaturgickým požiadavkám. Zrýchlenie výmeny kulís a zmeny polohy pohyblivých prvkov scény pomocou frekvenčných meničov umožňuje prechod od manuálneho ovládania, ktoré doteraz muselo zabezpečovať viacero javiskových technikov, na automatické ovládanie.

Modernizácia sa začala v roku 2013 pod spoločným vedením riaditeľa Veľkého divadla pre infraštruktúru Grzegorza Kruchłého
a Grzegorza Kozioła z Mitsubishi Electric. Firma AB industry, ktorá zvíťazila vo výberovom konaní, sa obrátila na spoločnosť Mitsubishi Electric s ponukou spolupráce práve z toho dôvodu, že mali skúsenosti s projektmi tohto typu. V minulosti sa úspešne podieľali napríklad na modernizácii javiskovej techniky v divadlách v Tarnove a Koszaline. Tento projekt však bol iný ako tie predchádzajúce. Objavili sa nové požiadavky na kombinovaný typ ovládania (na rozhraní manuálneho a úplne automatického) a na synchronizáciu mnohých pohonov pri komunikácii pomocou optických káblov. To vyžadovalo vytvorenie špeciálneho softvéru na ovládanie frekvenčných meničov. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť vďaka spolupráci so softvérovým oddelením, ktoré sa nachádza v hlavnom sídle v Mitsubishi v Japonsku. Ide o prvý softvér tohto druhu v Európe.

Automatizácia Veľkého divadla v Lodži nestojí len na inštalácii 62 frekvenčných meničov, ale vyžadovaná bola aj inštalácia kompletnej podpornej platformy iQ vybavenej modulmi MOTION na riadenie pohybu s panelmi HMI zo série GOT 1000 a so systémom SCADA.

Noví herci – rekuperačné meniče

Úspora energie, 60 % úspora pri inštalácii a 40 % úspora miesta v rozvádzači znamená zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). Rekuperačné meniče majú zabudovanú funkciu rekuperačného brzdenia, ktorá umožňuje rekuperáciu energie a znižuje tak náklady pri aplikáciách s vysokým točivým momentom, ako sú napríklad kladkostroje, výťahy, navijaky, dopravníky, rôzne testovacie stroje alebo odstredivé separátory. Funkcia rekuperácie umožňuje používať aj menšie a lacnejšie pohonné systémy a kompaktnejšie prvky rozvádzačov, čo znamená úsporu priestoru v rozvádzačoch a ďalšie zníženie nákladov.

„Projekt modernizácie javiskovej techniky lodžského divadla, na ktorom sme sa podieľali, bol pre nás veľmi dôležitý. V predchádzajúcich rokoch sme spolupracovali na modernizácii rôznych divadiel, ale tento projekt bol z niekoľkých hľadísk oveľa ambicióznejší. Na prvom mieste bola motivácia podporiť divadelné umenie a umožniť, aby sa v Lodži mohlo hrať viac a čoraz zaujímavejších predstavení. Veľmi zaujímavou výzvou bola požiadavka kombinovaného systému ovládania, ktorý vyžadoval úzku spoluprácu s inžiniermi z Japonska. Vďaka spolupráci s firmou AB Industry sme svoju úlohu splnili za rok a pol a dnes sa spoločne s milovníkmi umenia môžem radovať z toho, že na doskách Veľkého divadla sa hrajú predstavenia svetovej úrovne.“

Grzegorz Kozioł, Produktový manažér pre meniče a LVS

Rekuperačné meniče účinne riešia tri hlavné problémy pohonných systémov v aplikáciách s vysokým točivým momentom a vysokým výkonom: po prvé – prevažujúci podiel na celkovej spotrebe energie, po druhé – náročnosť na priestor, po tretie – vysoké požiadavky na rozptyľovanie tepla. Zabudovaný rekuperačný systém umožňuje rekuperáciu energie pri brzdení. Táto energia sa vracia späť do energetickej siete s minimálnymi stratami. Takto získanú energiu možno následne využiť na iné účely, čo výrazne znižuje celkovú spotrebu
a prevádzkové náklady. Technológia rekuperácie vytvára menej tepla ako klasické brzdové rezistory, čo opäť predstavuje úsporu miesta a zároveň úsporu energie, pretože netreba inštalovať dodatočné chladiace zariadenia. V praxi to znamená, že pohony s rekuperačnými meničmi vyžadujú o 60 % menej sieťovej kabeláže a zaberajú o 40 % menej miesta ako konvenčné riešenia (v závislosti od výkonu frekvenčného meniča).

Vďaka týmto úsporám a tiež vďaka mimoriadne úspornému pohonu je toto riešenie pre používateľa veľmi výhodné, pretože umožňuje výrazné zníženie celkových nákladov na obstaranie a používanie (nazývané aj ako celkové náklady na vlastníctvo – TCO).

To je naše umenie

Tu sa končí naša úloha. Veľké divadlo v Lodži sa znovu narodilo. Na záver sa môžeme vrátiť k otázke položenej v úvode: „Čím by bolo divadlo bez automatizácie?“ Mohli by sme namietať, že pokiaľ divadlo prežilo stovky tisíc rokov, rovnako dobre prekoná aj ďalšie tisícky rokov a naďalej bude divákov priťahovať ako doteraz. Avšak niet pochýb o tom, že automatizácia divadlu a hercom pomáha ešte viac pôsobiť na divákov a vyvolávať ešte silnejšie emócie. Môžeme teda urobiť nasledujúci záver: automatizácia a robotika nie sú len priemysel a výroba, ale aj umenie, ktoré spoločne vytvárame. Ak chcete spolu s nami zažiť emócie, ktoré sme prežívali pri realizácii tohto projektu, a pozrieť sa, ako vyzerá zákulisie divadla, odporúčame pozrieť si film, ktorý vznikol v spolupráci so štúdiom Imagine.


Zdroj: www.operalodz.com

Mitsubishi Electric Europe