Úkoly

Společnost Continental je neustále se rozvíjející společnost, která se během svého dosavadního 25letého působení v automobilovém průmyslu vždy zaměřovala na inovace a díky tomu získala mnoho významných projektů, a to v konkurenci ostatních špičkových hráčů.

Cyril Hogard, ředitel závodu společnosti Continental Automotive ve Španělsku zdůraznil, že jedním z hlavních úkolů v tomto průmyslovém odvětví je zlepšovat produktivitu vzhledem k tomu, že společnost působí v odvětví se silnou konkurencí. Když poprvé před 2 lety slyšel o kolaborativních robotech, dospěl rychle k přesvědčení, že kolaborativní roboti budou představovat úhelný kámen růstu společnosti Continental Automotive v prostředí Industry 4.0 mimo jiné díky rychlé a snadné integraci, minimální údržbě a lepší produktivitě.

Řešení

Společnost Continental Automotive ve Španělsku si zvolila roboty Universal Robots k provádění úkolů manipulace s deskami s tištěnými spoji a dalšími komponenty a jejich validace během výrobního procesu, což je monotónní a stále opakovaná práce, která zároveň vyžaduje přesnost a jemnost. Nejprve nainstalovala dva roboty UR10 pro zakládání a vyjímání desek s tištěnými spoji a pro montáž komponentů. V současnosti je nainstalováno šest robotů UR10 a instalace tří dalších UR10 je v projektové fázi.

První projekt byl spuštěn se zvláštním nadšením, protože používání kolaborativních robotů znamenalo pracovat s průlomovou technologií s procesy založenými na moderní robotické filozofii v souladu s novým konceptem Industry 4.0, který předznamenává vznik inteligentní továrny (Smart Factory), kde klíčem je automatizace a Internet věcí (IIOT).

Zavedení robotů UR realizoval inženýr Víctor Cantón, který přijal tuto výzvu navzdory tomu, že do té doby neměl s robotikou žádné zkušenosti. Nicméně během pár týdnů se seznámil se základními principy kolaborativních robotů UR a byl schopen zahájit programování. To, že měl k dispozici robota UR ve velmi raném stádiu projektu, mu umožnilo provádět testy a výpočty cyklu a pohybů v laboratoři, čímž se zavedení robotů zjednodušilo a urychlilo.

Výhody

Kolektiv Continental je s výsledky zavedení kolaborativních robotů UR na své výrobní lince velmi spokojen.

Kontrola a flexibilita

Společnosti se podařilo udržet kontrolu nad rozhodnutími, jež robot přijímá, díky jednoduchému programování; veškerá elektronika a řídicí jednotky robota jsou umístěny společně v centrálním místě, což umožňuje provádět změny programování bez pomoci externích odborníků.

Menší zatížení pro pracovní kolektiv

Příchod kolaborativních robotů znamenal změnu v roli obsluhujících pracovníků, kteří již nemusejí provádět monotónní práce, jako je přesun komponentů z jedné stanice do další. Mohou se teď soustřeďovat na kvalifikované práce, které přispívají ke zlepšování výroby.

Snížení nákladů

Automatizace práce na přesouvání dílů a komponentů umožnila společnosti snížit provozní náklady tím, že zkrátila doby přestavení strojů o 50 % z 40 na 20 minut ve srovnání s ručním prováděním dané práce.

Bezpečnost

Kolektiv ve společnosti Continental je velmi spokojen s bezpečnostními opatřeními souvisejícími s kolaborativními roboty. Např. může obsluha vstoupit do buňky kdykoli a robot se okamžitě zastaví díky přídavným senzorům, jež zastaví pohyby, když se obsluha přiblíží k robotovi.