Advance Optima AO2000

Najznámejším a najpredávanejším produktom je modulárny systém je Advance Optima AO2000. Je to voľne kombinovateľný modulárny systém, ktorý môže obsahovať najviac štyri analyzačné moduly. Môžu kvantitatívne vyhodnocovať až šesť meraných zložiek analyzovaného plynu. Je to vysokovýkonná meracia technológia so zjednodušenou kalibráciou bez kalibračných plynov. Meracie moduly môžu byť fotometre (Uras26, Limas21 UV, Limas11 IR), paramagnetický analyzátor kyslíka (Magnos206, Magnos27), tepelnovodivostné analyzačné moduly (Caldos25, Caldos27), elektrochemický snímač kyslíka, zirkóniový snímač kyslíka (ZO23), plameňo-ionizačný princíp merania uhľovodíkov a celkového obsahu uhlíka (Multi-FID14), in-situ laserová jednoosová spektroskopia (LS25). Ovládací modul s displejom umožňuje súčasné zobrazenie všetkých šiestich meraných zložiek. Pripojenie na nadradený systém zberu údajov je pomocou analógových výstupov 4 – 20 mA, digitálnych výstupov, pomocou komunikačných rozhraní RS-232, RS-485 Modbus, TCP/IP a PROFIBUS-u. Maximálna vzdialenosť centrálnej jednotky od meracích modulov je 350 m. Možné sú rôzne druhy vyhotovení: skrine do 19“ s krytím IP20, nástenné skrine s krytím IP54 a nástenné skrine v Ex vyhotovení. V prípade korozívnych médií je tu možnosť preplachovania skrine dusíkom.

EasyLine EL3000

Zjednodušená, lacnejšia verzia kontinuálneho analyzátora plynu. Môže obsahovať tie isté meracie moduly ako AO2000 s výnimkou LS25.

EasyLine EL3060

Modulárny systém analyzátorov určených do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu v pevnom uzávere d s certifikáciou ATEX II 2 G, zóna 1. Môže obsahovať moduly Uras26, Magnos206, Caldos25 a Caldos27. K extrakčným meraniam plynu vie firma ABB dodať kompletné vybavenie úpravy vzoriek, rôzne odberové sondy, filtre, vyhrievané vedenia vzoriek, dopravné jednotky, chladiče, prietokomery, reduktory tlaku, ventily, regulátory a konvertor NO2/NO.

Samostatný in-situ laserový analyzátor LS4000

Samostatný analyzátor na meranie kyslíka v spalinách na umiestnenie v komíne alebo v dymovode. Analyzátor sa skladá z vysielača a prijímača. Maximálna teplota použitia je 1 500 °C, optická dĺžka do 20 m, krytie IP 65, vyhotovenie Ex-d.

Kompletné analyzačné systémy ACF-NT a ACX-SCK

Analyzačný systém ACF-NT je určený na analýzu emisií na meraní HCl, NH3, SO2, CO, NO, NO2, H2O, O2, HF a celkového obsahu uhlíka. Používa sa v spaľovniach a v cementárňach. Obsahuje spektrometer FTIR s automatickou kompenzáciou odchýlky nula, zirkóniovú sondu na meranie obsahu kyslíka a analyzačný modul FID na stanovenie obsahu TOC. K nadradenému systému zberu dát môže byť pripojený s analógovými a digitálnymi výstupmi, komunikácia prebieha prostredníctvom Modbusu a PROFIBUS-u. Ráta aj s možnosťou vzdialenej údržby cez modem alebo ethernet a integráciou zobrazenia veličín z ďalších analyzátorov, napr. prach, ortuť, teplota, tlak, prietok.

Systém ACK je určený na meranie emisií z rotačných pecí cementární. Obsahuje analyzačné moduly ako AO2000. Maximálny počet analyzačných modulov je štyri a meraných zložiek je šesť. SCK je cementárenská sonda na odber vzoriek z rotačnej pece použiteľná do teploty 1 400 °C, s vodným chladiacim okruhom v spojení s analyzátorom ACK. V článku v krátkosti predstavujeme sortiment prístrojov na kontinuálnu analýzu plynov, produktov svetového lídra ABB, vyrábaných vo výrobnom závode vo Frankfurte, v bývalom závode Hartmann&Braun. Na analyzačnú techniku ABB vlastní ďalšie výrobné závody vo Veľkej Británii, v USA a v Kanade.

V prípade záujmu o tieto výrobky vám radi poskytnú podrobnejšie informácie odborníci a obchodní zástupcovia ABB Slovensko a zároveň vypracujú cenovú ponuku vašej aplikácie.