Podobne ako strojárstvo, aj výroba riadiacich a distribučných rozvádzačov čelia výzvam, medzi ktoré patrí neustále zlepšovanie produktivity, systematicky vytvárané inovácie a výroba/dodanie výrobkov pod čoraz väčším časovým a finančným tlakom. Príležitosti, ktoré sa otvorili vďaka digitalizácii procesov v súlade s priemyselným internetom vecí (Priemysel 4.0), sú čoraz zrejmejšie. Eplan a Rittal sa snažia zákazníkom často aj na konkrétnych príkladoch z praxe predviesť potenciálne výhody svojich riešení.

Inteligentná interakcia softvéru, údajov a konfiguračných riešení ponúkaných spoločnosťami Rittal a Eplan napomáha objasniť, ako jednotlivé nástroje fungujú spoločne a tým podporujú tvorbu pridanej hodnoty inžinierskych procesov prostredníctvom lepšej efektivity. EPLAN predstavuje inovatívne riešenie na zvýšenie efektivity počas vývoja výrobku. Ústrednými bodmi sú nová verzia EPLAN Platforma 2022 podporujúca medziodborovú spoluprácu a zdieľanie údajov prostredníctvom cloudu, integrácia tepelného návrhu (Thermal Design Integration), konfiguračný nástroj RiPanel a Rittal Therm a tiež portály pre CAD/CAE dáta (Eplan Data Portal, PARTcommunity).

Automatizácia vo výrobe rozvádzačov

Účastníci veľtrhu si mohli naživo vyskúšať aj produkty z ponuky Rittal Automation Systems, napr. prírezové centrum Secarex AC18 na prípravu káblových kanálov a DIN líšt, mobilné stanice CW 120-M na delenie, dierovanie a ohýbanie medených prípojníc, poloautomaty na úpravu vodičov, Smart Lifter – zdvíhacie a prepravné zariadenie pre rozvádzačové skrine, ako aj sortiment ručného náradia. Prepojenie reálneho a virtuálneho sveta si mohli návštevníci vyskúšať pri zapájaní rozvádzača pomocou aplikácie Smart Wiring.

Rozvádzačové skrine a rozvod prúdu do 6 300 A

Z portfólia skríň od spoločnosti Rittal bol na veľtrhu predstavený rad malých skriniek KX a kompaktných skríň AX, ktoré úspešne nahradili predchádzajúce rady. V časti venovanej rozvodu prúdu bola predstavená skriňa s overeným riešením podľa STN EN 61439 až do 6 300 A, vedľa ktorej bolo pole s ochranou proti oblúkovému skratu, tzv. Arc Flash. Súčasťou stánku Rittal bola aj časť zameraná na vonkajšie skrine.

Priemyselné chladenie

Na tohtoročnom veľtrhu mali návštevníci okrem iných systémov chladenia spoločnosti Rittal možnosť vidieť novú rozvádzačovú chladiacu jednotku s výkonom 500 W. Ide o zástupcu nového radu Blue e+ S, ktorý sa práve uvádza na trh (k dispozícii budú výkony 300, 500 a 1 000 W). Tento rad dopĺňa nástenné chladiace jednotky Blue e+ s vyšším výkonom (1,6 – 5,8 kW), preberá všetky atribúty technológie Blue e+ (invertorom riadený výkon jednotky, aktívny a pasívny chladiaci okruh atď.) a prináša inovácie, po ktorých naši zákazníci volajú – nové chladivo R513A s nižším GWP (potenciál globálneho otepľovania) a integrovanou možnosťou pripojenia k systému diaľkového dohľadu Smart Service Portal.

IT pripravené na budúce výzvy

Dnešná doba zažíva obrovský nárast zariadení pripojených k internetu, či už sa bavíme o inteligentných domoch, mestách, alebo zariadeniach prepojených v rámci internetu vecí alebo priemyselného internetu vecí. Všetky tieto zariadenia generujú obrovské množstvo údajov, ktoré treba spracovávať a ukladať. Zároveň je veľký tlak na tzv. zelené riešenia, ktoré sú špecializované na monitorovanie okolitých podmienok a efektívne riadenie výkonu jednotlivých komponentov na základe nameraných hodnôt. V súvislosti s tým ponúka spoločnosť Rittal ucelené riešenie v podobe systému RiMatrix Next Generation, ktorý zahŕňa všetky prvky IT infraštruktúry. Na veľtrhu bolo možné vidieť nový rack VX IT, ktorý je základom systému RiMatrix NG, sieťový rack TX CableNet s inovatívnym systémom zavedenia káblov strechou, inteligentnú napájaciu lištu PDU umožňujúcu monitorovanie okolitého prostredia a riadenie prístupov alebo bezpečnostné riešenie v podobe Micro Data Centra.