Vážiace systémy sú často inštalované do náročných prevádzkových podmienok, ako je napr. hutnícky či metalurgický priemysel. Všetky systémy ABB vyrobené pre takéto prevádzky poskytujú správnu rovnováhu medzi presnosťou, rýchlosťou a dlhodobou spoľahlivosťou, zaručujú aj vysokú schopnosť preťaženia a teplotnú odolnosť. Príkladom takejto aplikácie je aj vážiaci systém žeriava na prepravu panvy s tekutou oceľou. Spoločnosť ABB ho vyvinula tak, že dokáže vydržať náraz a vysoké preťaženie bez straty presnosti.

Štruktúra vážiaceho systému

Kompletný vážiaci systém obyčajne pozostáva zo štyroch tenzometrických snímačov, multiplexora (ADC box), jednej riadiacej jednotky série IT a voliteľných periférií, ako je PC, tlačiareň, klávesnica alebo veľkoplošný displej. Principiálna schéma zapojenia je na obr. 1.

Komunikácia

Modulárna zostava elektroniky umožňuje rôzne konfigurácie s veľkým počtom rozhraní alebo externé možnosti riadenia vrátane:

  • rôznych priemyselných zberníc,
  • Ethernet LAN s protokolom TCP/IP, ktorý podporuje jednoduchú integráciu do existujúcej siete,
  • analógových vstupov/výstupov,
  • 15-bitového a 12-bitového rozlíšenia,
  • bezdrôtovej komunikácie, rádiového prenosu a WLAN.

Hodnoty z váženia môžu byť tak integrované do procesných dát podniku a zakomponované napr. do skladových a logistických systémov.

Montáž a inštalácia

Diskový snímač zaťaženia – tenzometer (obr. 2) je namontovaný na zostave háka alebo na zdvíhacom nosníku (traverze). Nie je citlivý na bočné sily a je vybavený silným protiprachovým krytom. Po inštalácii je integrovanou súčasťou zostavy žeriava.

Snímač zaťaženia je k dispozícii s rôznymi nominálnymi hodnotami (6,3 – 160 t) v závislosti od požadovanej záťaže. Okolitá teplota snímača môže byť až do 180 °C. Kompenzácia vysokej teploty a káble odolávajúce vysokej teplote sú k dispozícii ako opcia. Presnosť snímača je 0,1 % a preťažiteľnosť 250 % z nominálnej záťaže.

Náhrada existujúcich snímačov záťaže

Za zmienku stojí aj bezproblémová náhrada pôvodných snímačov zaťaženia typu Pressductor®, pretože všetky mechanické rozmery a merací rozsah sú plne kompatibilné.