Pri nových kolaboratívnych robotoch ABB je najväčšou výhodou jednoduchosť ich ovládania a tiež grafického programovania prostredníctvom softvérového riešenia Wizard easy programming. Kolaboratívne roboty GoFa™ poskytujú svojim používateľom okrem pomerne malého priestoru, ktorý zaberajú, a výnimočného dosahu 950 – 1 520 mm pri nosnosti 5 kg, 10 kg a 12 kg aj používateľské rozhranie Arm Side Interface. Toto rozhranie pozostáva zo svetelnej signalizácie o stave robota a z dvoch ľubovoľne konfigurovateľných tlačidiel. V základnom režime jedno z tlačidiel slúži na aktiváciu funkcionality Lead through. Tá umožňuje používateľovi jednoducho uchopiť robot a presunúť ho na želanú pozíciu ručným navádzaním. Druhé tlačidlo slúži na zapamätanie aktuálnej pozície bez používania ovládacej jednotky, vďaka čomu používateľ vytvára trajektóriu veľmi rýchlo a efektívne. Kombinácia tohto rozhrania s jednoduchým grafickým programovaním umožňuje vytvoriť aplikáciu aj ľuďom, ktorí nemajú hlbšie skúsenosti s programovaním. Zároveň možno pri plnej bezpečnosti, ktorú umožňuje technológia SafeMove Collaborative, vytvoriť kolaboratívne pracovisko s možnosťou zdieľania procesných dát s nadradeným riadiacim systémom prostredníctvom množstva štandardizovaných priemyselných zberníc alebo jednoduchej TCP/IP komunikácie.

Nové modely GoFa™ 10 a GoFa™ 12 sú navyše rozšírené o vyšší stupeň krytia IP67 už v základnej verzii a spĺňajú aj certifikáciu Clean room ISO 4 pre technicky čisté prostredie. Takým je napríklad farmaceutické alebo potravinárske odvetvie, ale aj množstvo prevádzok a dodávateľov automobilového segmentu. Tým majú tieto roboty ideálne vlastnosti pre flexibilnú prevádzku. Kým jeden deň môžu obsluhovať CNC, ďalší deň môžu baliť a paletizovať balíky v logistickom centre s rýchlosťou pohybu až 2 m/s s pozičnou opakovateľnosťou 0,02 mm.

Spoločnosť ABB tiež neustále rozširuje portfólio svojho robotického ekosystému. Za týmto pojmom sa skrýva celý zoznam robotických nástrojov a periférií, s ktorými dokážu roboty ABB spolupracovať metódou plug & play, pričom riadiaci systém si automaticky doplní ovládacie rozhranie pre daný prvok ekosystému. Tým sa zvyšuje efektivita využitia robota na rôzne typy aplikácií a zároveň samotnej práce pri prestavbe na iný typ aplikácie.

Medzi kľúčové súčasti ekosystému kolaboratívnych robotov patria uchopovače väčšiny svetových značiek. Ovládací interfejs sa dodáva zákazníkovi na USB zariadení. Po jeho pripojení do ovládacej jednotky robota si z neho robotický systém stiahne a doplní nový interfejs do svojho systému. Toto rozhranie je pripravené vo forme aplikácie, ktorá zároveň pribudne do ovládacieho menu robota. Používateľ môže následne pomocou tohto menu jednoducho ovládať a nastavovať súčasť ekosystému robota a priradiť jednotlivé ovládacie signály. Okrem uchopovačov do ekosystému patria aj ďalšie zariadenia, napríklad priemyselné kamery, bezpečnostné prvky, rôzne typy vibračných podávačov či teleskopický podstavec, ktorý má veľké výhody pri paletizácii do väčších výšok a mnohé iné.

Pozrite si video o možnostiach robotického ekosystému ABB.

Virtuálna realita je v modernom priemysle tiež dôležitý pojem, s ktorým sa spája aj koncept Priemysel 4.0. Môže mať viacero podôb. Jednou z nich je priame stretnutie s robotom vo virtuálnom prostredí, kým druhá verzia rozšírenej reality slúži predovšetkým na zobrazovanie pracovísk v priestore pomocou smartfónu alebo tabletu. Dnes už je bežné pripravovať koncept či simulácie formou softvéru, akým je napríklad ABB Robotstudio. Súčasťou tohto simulačného softvéru sú aj spomínané roboty GoFa™ 10 a GoFa™ 12, a tak ich možno do konceptov zapracovať veľmi jednoducho. Vedeli ste však, že formou virtuálnej reality už možno takýto koncept dostať do podoby reálnej výrobnej linky s celou jej funkcionalitou a bez veľkých zásahov? Výhodou je tu nielen možnosť školiť zamestnancov z pohodlia kancelárie, ale aj príprava a rozšírenie ďalších vyrábaných produktov, ktoré často vyžadujú úpravu programov.

Skúste si to tiež a zažite prvé stretnutie s robotom GoFa™ práve teraz prostredníctvom rozšírenej reality. Stačí si len stiahnuť a nainštalovať používateľsky jednoduchú aplikáciu AR Viewer. Dostupná je v App Store pre iOS alebo Google Play pre Android. Po otvorení aplikácie má používateľ možnosť výberu svojej vzorovej stanice alebo si môže vytvoriť vlastnú v prostredí ABB RobotStudia.

Ak chcete jednoducho vytvoriť robotickú stanicu s novými modelmi kolaboratívnych robotov, navštívte pripravený web aplikačného budovania robotizovaných staníc. Získate tak priestor na vytvorenie kolaboratívnej aplikácie podľa vašich predstáv a jednoduchý export do formátu AR Viewer aplikácie.

Tomáš Gajdoš
www.abb.sk