Viete, kto hýbe slovenskými automobilkami? SEW-EURODRIVE SK

Štyri veľké automobilky pôsobiace na Slovensku vymenuje každý. Málokto však vie, že všetky pomohol uviesť do chodu rovnaký dodávateľ strojov, technológií a riešení z oblastí mechaniky a elektroniky pohybu. Navyše, kontinuálne sa stará aj o ich udržanie v prevádzke, zabezpečuje zvyšovanie produktivity a úsporu energií a na slovenskom trhu sa úspešne etabloval prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach.
Viete, kto hýbe slovenskými automobilkami? SEW-EURODRIVE SK

„Rozsahom našej produkcie sme jedineční. Ako príklad uvediem, že našim 115 000 aktívnym zákazníkom po celom svete dodávame 55 000 frekvenčných meničov či dokonca 230 000 prevodových motorov mesačne,“ konštatuje riaditeľ spoločnosti SEW-EURODRIVE SK Patrik Purchart a bez zaváhania definuje, v čom spočíva konkurenčná výhoda tejto firmy: „Kvalita a stabilita.“

SEW-EURODRIVE pôsobí na Slovensku od februára 2003. Je pobočkou nemeckej spoločnosti, ktorá pod názvom Süddeutsche-Elektromotoren-Werke vznikla už v roku 1931 v Bruchsale v Bádensku-Württembersku, kde má dosiaľ centrálu.

„Pomáhame podnikom dávať stroje do pohybu. Sme všade, kde sa pomocou elektromotorov, prevodoviek a frekvenčných meničov niečo hýbe,“ vysvetľuje P. Purchart a dodáva: „Cieľom SEW-EURODRIVE je neustále prinášať firmám a výrobným závodom progresívne riešenia na zvyšovanie produktivity a úsporu energií.“

Dosah na viac ako 300 000 pracovných miest

Automobilky majú polovičný podiel na slovenskej priemyselnej výrobe. Ročne vyprodukujú viac ako 1 000 000 vozidiel a priamo či nepriamo od nich závisí 300 000 pracovných miest. SEW-EURODRIVE SK je pre ne kľúčovým partnerom – dodáva im nielen produkty, aplikácie a softvér na priemyselnú automatizáciu, ale aj zabezpečuje priebežnú technickú podporu, diagnostiku a servis. Kooperácia s automobilkami pritom tvorí len pätinu obratu SEW-EURODRIVE na Slovensku. „Náš príspevok či podpis nájdete aj v ťažobnom, potravinárskom či chemickom priemysle, v cementárňach, na letiskách, ale aj štadiónoch,“ vymenúva Patrik Purchart.

Stavebnica ponúka na výber perfektné riešenia

Výber produktov SEW-EURODRIVE je natoľko široký, že prostredníctvom ¬modulárnych konceptov poskytuje možnosť kombinovať rôzne druhy výrobkov a plniť tým všetky požiadavky na rozsah, výkon a funkcionalitu. V portfóliu sú prevodovky, motory, priemyselné prevodovky, prevodové motory, decentrálne pohony, frekvenčné meniče, servo technológie, priemyselná komunikácia, riadiaca aj bezpečnostná technika, softvéry, aplikácie a systémy na bezkontaktný prenos energie. Stačí si – napríklad prostredníctvom nástroja Online Support – vybrať perfektné riešenie pohonu zo „stavebnice“, ktorej všetky zložky sú synonymom kvality, spoľahlivosti a inovácie.

SEW-EURODRIVE si na Slovensku vybudoval reputáciu najmä v Žiline: ,,Kia Motors Slovakia bola v dobe svojho vzniku najmodernejšou výrobnou spoločnosťou v Európe. Zároveň sa pre nás stala najnáročnejším projektom,“ rekapituluje P. Purchart. V rámci superlatívov sa tomu komplexnosťou medzičasom vyrovnala spolupráca so značkou Jaguar Land Rover, zatiaľ čo podľa objemu je hlavným odberateľom zariadení, systémov a servisu Volkswagen Slovakia. Dôležitým klientom pritom je tiež PSA Peugeot Citröen.

Od tohto roka servisno-montážne centrum v Bernolákove

„Našou snahou je, aby pracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s produktmi SEW-EURODRIVE, sami dokázali zvládnuť ich uvedenie do prevádzky, nastavenie, obsluhu a údržbu. Súčasťou našej činnosti preto sú aj školenia – väčšinou jednodňové. Dopyt po nich často prichádza aj od programátorov, ktorí sa starajú o nadradenú úroveň,“ vysvetľuje šéf SEW-EURODRIVE SK. Príslušné školenia Drive Academy pribudli do spektra aktivít v roku 2014. Boli úplne logickým krokom po nadobudnutí významného postavenia firmy v oblasti techniky pohonov na Slovensku a etablovaní sa prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu.

Najnovším dôkazom pokračujúceho rastu je skutočnosť, že SEW-EURODRIVE SK na podporu spomenutého komplexného servisu pre zákazníkov sprevádzkovala v júni 2019 v Bernolákove vlastné servisno-montážne centrum.

„Ako pobočka síce dodávame komponenty a služby len na Slovensku, ale aj v celosvetovom kontexte platí, že SEW-EURODRIVE má obchodné vzťahy takmer so všetkými automobilkami, a to vrátane novátorskej Tesly s jej elektromobilmi,“ upozorňuje riaditeľ slovenskej pobočky firmy, ktorá má v 50 krajinách dovedna 16 výrobných závodov, 81 montážnych hál a 17 000 zamestnancov a ročný obrat viac ako 3 miliardy eur.

Pripravení na štvrtú priemyselnú revolúciu

SEW-EURODRIVE už teraz bezpochyby patrí medzi svetových lídrov štvrtej priemyselnej revolúcie označovanej ako Priemysel 4.0. Tvrdí, že slovenské automobilky sú dostatočne pripravené implementovať výzvy a tým aj poberať benefity. „U všetkých vidíme snahu zaradiť príslušné prvky a postupy do svojho fungovania už dnes. Pomáhame im napríklad s projektmi mobilných robotov AGV, digitálnych dvojčiat, virtuálnych 3D-návodov či vzdialenou asistenciou na báze okuliarov s kamerou,“ otvára Patrik Purchart okno do novej fascinujúcej kyberneticko-fyzickej éry, v ktorej vládne absolútna automatizácia. Dochádza v nej k integrácii práce človeka s robotmi, a to nielen pri výrobe automobilov, ale aj v iných oblastiach priemyslu, pričom je to práve robot, ktorý vedie človeka, nie naopak.