Náš kamerový systém je schopný odhaliť celý rad chýb, ktoré vznikajú v rôznych fázach výroby. Je potrebné si uvedomiť, že výroba elektronických súčiastok je výrobou masovou. Výrobné zariadenie je schopné vyprodukovať spravidla stovky súčiastok za minútu. V takom prípade je potrebné skontrolovať niekoľko súčiastok za sekundu a je pochopiteľné, že vizuálna kontrola vykonávaná ľudskými operátormi je takmer nemožná.

Typicky kontrolujeme pri elektronických súčiastkach nasledujúce parametre:

1) Rozmery

Zaujíma nás, či je súčiastka celá a nedošlo k jej mechanickému poškodeniu (napr. ulomenie, zdeformovanie, zlomenie). Túto kontrolu vykonávame kamerovým systémom vybaveným niekoľkými kamerami snímajúcimi testovanú súčiastku z rôznych smerov. Prípadne môžeme použiť špeciálne optické prvky (napr. objektív typu polyview), ktoré optickou cestou premietajú rôzne snímané plochy jednej súčiastky na čip kamery. Rozmery môžeme kamerovým systémom merať v absolútnych hodnotách, teda milimetroch a meranie môže byť kalibrované.

2) Povrch

Viditeľné chyby povrchu (napr. škvrny, zmena zafarbenia, praskliny) znamenajú spravidla problém v chemickom procese výroby. Chyby povrchu môžeme snímať v tzv. bielom svetle (ľudskému oku viditeľnom rozsahu svetelného žiarenia), alebo môžeme využiť jedinečné vlastnosti kamier umožňujúcich snímanie v oblastiach mimo viditeľného spektra. V takom prípade dokážeme kamerou vidieť aj pod povrch materiálu, z ktorého je elektronická súčiastka vyrobená. Na vyhodnotenie obrazu získaného z kamery často používame metódy tzv. hlbokého učenia (deep learning).

3) Pozícia kontaktov a kontaktných plôch

Pri výrobe elektronickej súčiastky môže dôjsť vplyvom nestability procesu výroby k posunu kontaktných plôšok, k ich nesprávnemu finálnemu opracovaniu (napr. ohnutiu, orezaniu) alebo k tomu, že tieto kontaktné časti súčiastky úplne chýbajú. Aj s touto kontrolou nám dnes pomáhajú moderné kamerové systémy. Vedia merať uhol ohnutia kontaktu, vedia merať jeho pozíciu voči telu súčiastky.

Nami dodávané kamerové systémy umožňujú detekciu chýb s úspešnosťou blízkou 100%. Kontrolu je možné vykonávať dostatočne rýchlo a je teda možné prejsť od náhodného testovania k testovaniu všetkej výroby, tým pádom získať stopercentnú kontrolu. Zároveň nami vyvíjané systémy umožňujú ľahko komunikovať s okolitými technológiami bez nutnosti sprostredkovateľa. Vieme teda získať informácie o aktuálnej výrobnej dávke z celofiremného MES systému, zapísať výsledky do SAPu. Umožňujeme operátorom prihlásenie na prevádzku, údržbu a správu kamerového systému prostredníctvom firemnej karty, pričom čítačka kariet je pripojená priamo do kamerového systému. Ponúkame možnosť pripojenia tlačiarne na generovanie výrobného protokolu vo formáte, na ktorý sú technici zvyknutí. Naše kamerové systémy dokážeme prepojiť s ľubovoľným riadiacim systémom stroja a nedochádza k zbytočným oneskoreniam v komunikácii.