V skupine PPA CONTROLL sa výrobe rozvádzačov venujeme od roku 1995, a to v rámci jednej z našich dcérskych spoločností PPA ENERGO, s. r. o. Naše portfólio je naozaj široké a dokáže uspokojiť záujmy klientov zo všetkých oblastí hospodárstva. Zabezpečujeme kompletný proces od projektovania cez výrobu, montáž, oživenie až po samotný servis zariadení. Nakoľko ide často o zariadenia, ktoré pracujú v špecifických podmienkach, napr. vo výbušnom alebo agresívnom prostredí či v lokalitách alebo prevádzkach, kde treba odolávať otrasom, musia tieto zariadenia spĺňať naozaj prísne kvalitatívne parametre.

Medzi rozvádzače, ktoré sa inštalujú v prevádzkach, kde je v prípade poruchy potrebné minimalizovať čas výpadku, patria rozvádzače výsuvného typu. Jednotlivé moduly sú rýchlo vymeniteľné a nedochádza k veľkým výpadkom prevádzky. Donedávna naša spoločnosť ponúkala takýto typ rozvádzačov iba od spoločnosti Logstrup, s ktorou sme dokonca spoločne vyvinuli seizmicky odolné skrine rozvádzačov inštalované aj v atómových elektrárňach.

Nakoľko sa pri dodávkach riadime výhradne požiadavkami zákazníka, bolo potrebné udržať si náskok pred konkurenciou a rozšíriť ponuku o sortiment ďalšieho výrobcu výsuvných rozvádzačov – spoločnosti Siemens. Išlo konkrétne o typ Sivacon S8, ktorý si vyžiadal náš zákazník z Českej republiky spoločnosť Nexen Tires. Aby sme mali oprávnenie inštalovať uvedený typ rozvádzačov, bolo potrebné získať certifikát, ktorý by nás oprávňoval projektovať, inštalovať a oživovať tieto zariadenia. Celý proces prebiehal za sťažených podmienok nedávnej pandémie Covid-19, ktorý bol zavŕšený získaním certifikátu začiatkom roka 2022 na dodávky rozvádzačov Sivacon S8. Tie predstavujú technologicky vyspelé riešenia pre distribúciu elektrickej energie, riadenie elektrických sietí a ochranu elektrických systémov. Navyše vynikajú niekoľkými kľúčovými vlastnosťami a výhodami, ktoré ich robia vysoko konkurencieschopnými na trhu:

Technologická inovácia

Spoločnosť Siemens, známa svojou odbornosťou v oblasti elektrotechniky a automatizácie, využíva pri výrobe rozvádzačov Sivacon najnovšie technologické inovácie. Tieto inovácie zahŕňajú digitálne riadiace systémy, snímače, softvérové nástroje a komunikačné možnosti, ktoré zvyšujú efektivitu a spoľahlivosť elektrických sietí.

Modulárny dizajn a prispôsobiteľnosť

Rozvádzače Sivacon majú modulárny dizajn, čo znamená, že môžu byť prispôsobené rôznym potrebám a aplikáciám. Sú zostavené z viacerých samostatných modulov a komponentov, ktoré môžu byť ľahko pridávané alebo odstraňované podľa konkrétnych požiadaviek projektu.

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Pri výrobe sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť a spoľahlivosť zariadení. Rozvádzače sú navrhnuté a testované tak, aby spĺňali prísne normy a štandardy pre elektrické zariadenia. To zabezpečuje bezpečnú prevádzku a minimalizuje riziko nehôd.

Inteligentné riadenie a monitorovanie

Rozvádzače Sivacon poskytujú možnosti inteligentného riadenia a monitorovania, čo umožňuje zlepšiť efektivitu riadenia elektrických sietí. Patrí sem vzdialené monitorovanie, diagnostika porúch a optimalizácia prevádzky, čo prispieva k minimalizácii výpadkov a zvyšuje dostupnosť elektrickej energie.

Flexibilita s ohľadom na rôzne odvetvia

Tieto zariadenia sú vhodné pre rôzne odvetvia vrátane priemyslu, energetiky, komerčných budov, zdravotnej starostlivosti a dopravy. Môžu byť aplikované v rôznych kontextoch, od výrobných závodov až po zdravotné zariadenia a datacentrá.

Environmentálna ohľaduplnosť

Rozvádzače Sivacon sa vyrábajú s ohľadom na energetickú účinnosť a ekologické aspekty. To znamená, že minimalizujú straty energie v procese distribúcie elektrickej energie. Nižšie straty energie znamenajú nižšiu spotrebu elektrickej energie, čo prispieva k šetreniu zdrojov. Rovnako sa pri ich výrobe využívajú ekologické a recyklovateľné materiály, čím sa minimalizuje environmentálna stopa. Navrhujú sa s cieľom minimalizovať generovanie emisií skleníkových plynov a znižovať negatívny vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť Siemens poskytuje certifikovaným partnerom komplexnú podporu vrátane školení a poradenstva, čo zabezpečuje optimálnu prevádzku rozvádzačov dodaných certifikovanými partnermi a tým dlhodobú spokojnosť zákazníkov. Celkovo majú rozvádzače Sivacon vynikajúce vlastnosti, ktoré ich robia vhodnými pre rôzne aplikácie v oblasti elektrických distribučných systémov a distribúcie elektrickej energie. Ich technická vyspelosť, modulárny dizajn a spoľahlivosť z nich robia silného hráča na trhu a dôležitý nástroj na zabezpečenie spoľahlivej dodávky elektrickej energie pre rôzne odvetvia a projekty. Rozšírením sortimentu o spomínaný typ rozvádzačov získala naša skupina PPA CONTROLL naozaj kvalitný produkt od renomovaného výrobcu, ktorý mu dokáže pomôcť pri získavaní ďalších náročných projektov a zákaziek.