Priestorovo úsporné riešenie

Vďaka modulárnemu dizajnu je ľahké integrovať rôzne dlhé časti do bežného dopravného systému. Segmenty ACOPOStrak-u sú vysoko integrované pohonné jednotky, ktoré kombinujú motor, napájaciu a signálnu elektroniku a vysokovýkonné výpočty v jednom puzdre. Nie sú potrebné žiadne ďalšie meniče alebo riadiace jednotky, ktoré by nielen zvýšili náklady, ale by aj spotrebovali veľký priestor v rozvádzači. Kombinácia inteligentného transportného systému s tradičnými dopravníkmi robí personalizáciu hromadnej výroby ziskovou a flexibilnou.

Prednosti:

  • flexibilná, nákladovo efektívna výroba,
  • kompaktné, priestorovo úsporné riešenie,
  • možnosť kombinácie s tradičnými dopravnými systémami,
  • variantne IP69K krytie.

Ruka v ruke s človekom

B&R je prvým výrobcom inteligentných trak systémov, ktorý zavádza ich spoluprácu s ľuďmi. Päť integrovaných bezpečnostných funkcií (STO, SLS, SLF, SDI, SMS) umožňuje ľuďom pracovať priamo vedľa systému ACOPOStrak bez bezpečnostných bariér – a bez zníženia produktivity. Čas reakcie na bezpečnostnú udalosť je len 6 milisekúnd. Operátori sú na mnohých výrobných linkách nevyhnutní kvôli ich zručnostiam, inteligencii a schopnosti rýchlo sa učiť nové úlohy. Manuálne pracovné stanice budú preto naďalej zohrávať dôležitú úlohu v továrňach budúcnosti. A o to dôležitejšie je zosúladiť bezpečnú spoluprácu človeka so strojom s krátkym časom uvedenia na trh a atraktívnou ROI. Inteligentný transportný systém ACOPOStrak a spolupráca človek – trak od B&R to umožňujú.

Prednosti:

  • žiadne bezpečnostné bariéry,
  • nastavenia bez prestojov,
  • selektívna aktivácia bezpečnostných funkcií,
  • zvýšenie efektívnosti a návratnosti investície.

Rýchle uvedenie na trh s mapp Trak

Mapp Trak umožňuje jednoduchú správu inteligentných dopravných systémov. Pomáha dopravníkom udržať sa mimo kolízie, zotrvať vo virtuálnych bariérach alebo nenarušiť konfigurovateľné rýchlostné limity. SW umožňuje rozdeliť a zlúčiť toky produktov bez kolízie a vypočíta optimálne trasy v systéme.

S mapp Trak sa aplikácia vytvára pomocou procesne orientovaného programovania. Programátor jednoducho definuje pravidlá, ako sa majú vozíky na trati správať. Pravidlá sú aktivované, keď vozíky prejdú cez virtuálne spúšťacie body (trigre) na trati. Je to veľmi efektívny spôsob realizácie pohybových sekvencií. Netreba programovať jednotlivé osi a profily pre každý vozík. Vozíky možno pridávať alebo odoberať bez potreby zmeny softvéru.

Digitálne dvojča

S integrovanými možnosťami simulácie môže vývojár v mapp Trak spustiť testy na určenie optimálneho počtu a rýchlosti vozíkov s cieľom maximalizovať produktivitu. Rovnaký systémový softvér sa používa v simulácii aj v reálnom zariadení, čo umožňuje kedykoľvek prepínať medzi simuláciou a reálnou prevádzkou. Komponent Scene Viewer môže byť použitý na vizualizáciu spôsobu interakcie vozíkov s inými mechanickými prvkami, ako sú skrutkovacie systémy alebo roboty. Príslušný element stroja sa importuje prostredníctvom súboru STEP. Umožňuje to jednoduché nastavenie realistického prostredia v simulácii.

Bližšie informácie a praktické ukážky nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=NDT0cJW6vEw.