Jadrom cloudových aplikácií EPLAN je spolupráca, jednoduché a bezpečné zdieľanie projektov EPLAN. Na to EPLAN poskytuje množstvo bezplatných aplikácií, ktoré sú dostupné v cloudovom prostredí. Ide o dobre známe aplikácie ako EPLAN eVIEW, EPLAN eMANAGE alebo EPLAN eSTOCK. Poďme sa pozrieť trochu detailnejšie na možnosti použitia aplikácie EPLAN eMANAGE.

Plná verzia eMANAGE ponúka používateľom oveľa viac než bezplatná verzia, ktorá v cloude zobrazuje schémy, ale bez akejkoľvek sprievodnej dokumentácie. S plnou verziou majú tí, ktorí sa na projekte podieľajú, prístup k všetkým údajom a dokumentom súvisiacim s projektom vrátane sprievodných súborov, ako sú kusovníky v Exceli, dátové listy či iné všeobecné dokumenty. Zdieľanie dát umožňuje ich jednotný základ. „Kompletný prehľad o všetkých požiadavkách týkajúcich sa konkrétneho projektu zákazníka prináša pre všetky zúčastnené strany zapojené do vývoja strojov alebo technológie väčšiu transparentnosť,“ vysvetľuje Claas Schreibmüller, riaditeľ EPLAN Engineering Solutions. Možnosť správy prístupových práv umožňuje prístup k dátam podľa potreby regulácie.

Kmeňové údaje dostupné kdekoľvek

Mnoho ľudí dnes stále pracuje z domova a používatelia často narážajú na systémové limity. Aj keď majú prístup k projektu, často nemajú prístup k zodpovedajúcim kmeňovým dátam, ktoré sú špecifikované ako štandard pre vývojové projekty v celej firme. EPLAN eMANAGE umožňuje zdieľanie relevantných kmeňových dát pre daný systém, ktoré si používateľ môže v prípade potreby stiahnuť a vziať si ich so sebou na základe princípu pack & go. Vedúci projektov teda môžu kmeňové údaje centrálne sprístupniť. „Používateľ má všetky relevantné kmeňové údaje k dispozícii, nech už pracuje kdekoľvek, a nie je nutné ich kopírovať,“ doplnil C. Schreibmüller.

Spätná kompatibilita zabezpečuje prístup k projektu

Požiadavky na používanie rôznych verzií v špecifikáciách dodávateľov alebo vo výzvach na predkladanie návrhov sú často dôvodom, že partneri projektu musia používať niekoľko verzií softvéru EPLAN. Avšak s novou verziou eMANAGE možno projekty napríklad z novej verzie EPLAN Platforma 2023 uložiť tak, aby boli spätne kompatibilné, napríklad s verziami 2.9. To eliminuje potrebu používať niekoľko verzií softvéru EPLAN bez porušenia zmluvných podmienok a zjednodušuje celý pracovný postup pre dodávateľov.

„Používateľ má všetky relevantné kmeňové údaje k dispozícii, nech už pracuje kdekoľvek, a nie je nutné ich kopírovať.“

Claas Schreibmüller,
riaditeľ EPLAN Engineering Solutions

Väčšie úložisko s ohľadom na optimálny výkon

V rámci bezplatnej verzie eMANAGE mali doteraz používatelia v cloude EPLAN prístup k 10 GB úložného priestoru. V plnej verzii sa táto kapacita rozširuje na 100 GB pre každého používateľa vo firme a tento navýšený úložný priestor je dostupný každému. Ďalšia výhoda, ktorá firmám prinesie zvýšenú produktivitu, je skutočnosť, že toto cloudové úložisko s navýšenou kapacitou slúži ako prostredie na aktívnu spoluprácu, nielen ako obyčajný úložný priestor. To zabezpečuje optimálne podmienky aj na medzinárodnú spoluprácu. Používatelia softvéru EPLAN, ktorí pri prechode na predplatné používajú tzv. konverzný balíček, automaticky získavajú prístup k plnej verzii eMANAGE.

Cloudové riešenie prináša do projektovania úplne nové možnosti.

Viac sa dozviete v článku, ktorý sa tejto téme venuje podrobnejšie: Projektovanie v cloude: mierte vysoko!