Od tohto roku je už databáza EPLAN Data Portal k dispozícii výhradne v cloudovom prostredí EPLAN. Vďaka aktualizovanému používateľskému rozhraniu novej verzie EPLAN Platforma 2023 získajú používatelia mnoho vylepšení na vyhľadávanie a výber údajov zariadenia. Vylepšené vyhľadávacie algoritmy a parametre uľahčia rýchle nájdenie zodpovedajúcich komponentov na stiahnutie. Navyše, zvýšený výpočtový výkon systému zaisťuje vyššiu rýchlosť pri výbere komponentov.

Podpora nových funkcií pre ABB a Siemens

K ďalším výhodám EPLAN Data Portal patrí podpora nových funkcií na výber zariadení od spoločností ABB a Siemens, ktoré zjednodušujú konštrukčné práce, a to aj vrátane údajov pre americký štandard NFPA. Globálny konfigurátor ABB e-Configure podporuje výber napr. motorových ističov, istiacich relé a výkonových vypínačov. Prostredníctvom nástroja Siemens Electrical Product Finder môžu konštruktéri nájsť údaje o kompaktných spúšťačoch Sirius, relé preťažení, monitorovacích relé a iných prístrojoch.

EPLAN Data Standard zapustil korene

V súčasnosti viac ako pol milióna prístrojov a zariadení zodpovedá novému dátovému štandardu pre vysokú kvalitu údajov – EPLAN Data Standard. „A samozrejme chceme tento štandard rozšíriť ešte viac,“ hovorí EPLAN Director Master Data Business Timm Hauschke. Kroky k tomu boli už urobené, a to v podobe integrovania ďalších skupín produktov vrátane fluidných technológií. Spoločnosť Festo, jeden z najvýznamnejších dodávateľov v oblasti fluidnej techniky, už vložila na portál štvrtinu zo svojich takmer 50 000 údajov v kvalite požadovanej štandardom EPLAN Data Standard.

Viac informácií nájdete na webstránke www.eplan.cz/dataportal