Na trh bude už čoskoro uvedená nová verzia platformy EPLAN a to bude súčasne okamih, od ktorého bude databáza EPLAN Data Portal k dispozícii na použitie exkluzívne v prostredí cloudu EPLAN ePulse. Aktualizované používateľské rozhranie platformy EPLAN ponúka mnoho vylepšení na vyhľadávanie a výber údajov zariadenia. Vylepšené vyhľadávacie algoritmy a parametre uľahčia rýchle nájdenie zodpovedajúcich komponentov na stiahnutie. Zvýšený výpočtový výkon systému zaisťuje vyššiu rýchlosť pri výbere komponentov.

Konfigurátory zefektívňujú výber produktov

„Priama integrácia nášho konfigurátora produktov do novej platformy EPLAN umožňuje zákazníkom veľmi rýchlo nájsť produkt, ktorý potrebujú. Nie je potrebné hľadať zariadenia v rozsiahlych zoznamoch a zákazníci ľahko nájdu tie zariadenia, ktoré zodpovedajú ich požiadavkám. Okrem toho táto spolupráca prináša výhody aj pre firmu Lenze ako výrobcu mnohých produktov a produktových variantov. Správa údajov pre konfigurátor v aplikácii EPLAN Electric P8 je pre nás oveľa jednoduchšia, ako spravovať údaje pre všetky odlišné varianty produktového radu zvlášť,“ vysvetľuje Bernd Spiegel, riaditeľ tímu Procesy a dáta spoločnosti Lenze.

A ako to funguje v praxi? Používateľ potrebuje nájsť vhodný frekvenčný menič. Na jeho nájdenie z radu meničov i550 pomocou nástroja Lenze Easy Product Finder mu stačí len pár krokov. Ako kritériá výberu sú zahrnuté určujúce vlastnosti ako menovitý výkon, typ napájacej siete a priemyselnej komunikačnej zbernice. Len čo sa používateľ na základe týchto parametrov rozhodne pre konkrétne zariadenie, možno príslušné údaje EPLAN vygenerovať v detailnom zobrazení a potom importovať do nástroja na správu zariadení, ktorý je súčasťou systému CAE.

V EPLAN Data Portal sú k dispozícii takmer tri milióny údajových skupín

Podobne pracujú konfigurátory ďalších výrobcov, ako sú Endress+Hauser, Bosch Rexroth či Rittal. To konštruktérom zjednodušuje prístup k sortimentu jednotlivých výrobcov. Výber zariadení a získanie vysoko kvalitných údajov je veľmi jednoduché a intuitívne. Údaje sú vždy aktuálne a môžete ich preniesť priamo do projektu. Podobne ako pri konfigurácii nového automobilu budete vedení naprieč rôznymi skupinami produktov od najrôznejších výrobcov. Integrácia konfigurátorov nielenže rozširuje množstvo údajov dostupných v databáze (viac ako milión údajových skupín) približne o dva milióny konfigurovateľných variantov, ale zároveň uľahčuje spracovanie vysoko kvalitných údajov zariadenia.

K dispozícii sú aj nástroje zaisťujúce rýchly výber produktov od spoločností Aventics, IPF a Schneider Electric. Vďaka cielenému zúženiu výberu pomocou parametrov vyhľadávania niet pochýb o tom, či sú údaje správne. EPLAN čoskoro rozšíri sortiment o ponuky ďalších dvoch známych globálnych výrobcov – máte sa skrátka stále načo tešiť.

EPLAN Data Standard zapustil korene

Viac ako tretina údajov v databáze už zodpovedá novému štandardu pre vysokú kvalitu údajov – EPLAN Data Standard; spoločnosť EPLAN si stanovila ďalší ambiciózny cieľ: do konca roka 2022 by polovica všetkých údajov o zariadeniach mala byť v súlade s týmto štandardom. To vyžaduje od výrobcov zariadení, z ktorých mnohí už spoznávajú výhody 100 % digitálnych údajov, ďalšie úsilie. Medzi veľké firmy, ktoré sú v tejto oblasti priekopníkmi, patrí Chint (Čína), ifm, Pilz, Rittal a SMC (Európa), Numatics (USA) a Omron (Japonsko).

„Sme radi, že môžeme našim zákazníkom ponúknuť vysoko kvalitné technické údaje. V roku 2020 sme sa rozhodli, že budeme naše produktové makrá vytvárať v súlade so štandardom EPLAN Data Standard. Štandardizácia dát, aká je v súčasnosti už možná, uľahčuje používanie makier a prináša výhody projekčným oddeleniam našich spolupracujúcich firiem a externe aj našim zákazníkom po celom svete. Kým makrá museli byť predtým do projektov vkladané ako súbory hodnôt, dnes to možno dosiahnuť pomocou šablóny funkcií. Medzi výhody štandardizácie makier patrí vylepšené prepojenie údajov, napríklad medzi 2D a 3D, menej chýb, pretože káblové spojenia v elektrotechnických projektoch sú presne definované, a celkovo úspora času. Nový EPLAN Data Standard, najmä jeho funkčná šablóna, je značkou kvality našich makier a spĺňa naše očakávania na vysoko kvalitné údaje. V spoločnosti EPLAN máme spoľahlivého partnera pre budúcnosť, niekoho, s kým môžeme spolupracovať, aby sme mohli tento prístup ďalej rozvíjať,“ uviedol Arndt Christ, viceprezident pre medzinárodnú podporu zákazníkov spoločnosti Pilz.

Naším cieľom je, aby boli údaje zo zariadení k dispozícii 100 % digitálne a poskytovali tak ideálny základ pre vysoko efektívnu inžiniersku prácu.
   
Timm Hauschke,
riaditeľ EPLAN pre Cloud Business Master Data

„Snaha výrobcov o vysokú kvalitu údajov sa zhoduje s požiadavkami našich používateľov. Koniec koncov iba kompletné a integrované údaje typu end-to-end tvoria základ digitálneho dvojčaťa, ktoré poskytuje informácie pre procesy a stroje vo všetkých etapách technického života – od vývoja a konštrukcie až po výrobu. EPLAN Data Standard bol po svojom uvedení implementovaný celosvetovo. Naším cieľom je, aby boli údaje zo zariadení k dispozícii 100 % digitálne a poskytovali tak ideálny základ pre vysoko efektívnu inžiniersku prácu,“ konštatuje Timm Hauschke, riaditeľ firmy EPLAN pre Cloud Business Master Data.

Viac informácií o novej verzii EPLAN Data Portal a cloudových riešeniach

Novinky o EPLAN Platforma 2022