Výkonnosť presvedčuje, dôvera rozhoduje

Nevýbušné nízkonapäťové motory SIMOTICS XP.
Výkonnosť presvedčuje, dôvera rozhoduje

SIMOTICS XP – spoľahlivá cesta k maximálnej bezpečnosti

S našimi nevýbušnými motormi SIMOTICS XP eliminujete každé riziko. Tieto odolné motory vo vyhotovení Ex- majú extrémne dlhú životnosť a pracujú absolútne bezporuchovo aj v najextrémnejších podmienkach. To platí pri priamom sieťovom napájaní aj pri prevádzke s meničom frekvencie. Komplexná platforma SIMOTICS XP pokrýva ochranu pred výbuchom typu Ex db, Ex eb, Ex ec, Ex tb, ako aj Ex tc. Pritom ponúka vhodné riešenia pre najrozmanitejšie odvetvia v oblasti spojitých technologických procesov a ich aplikácie – od čerpadiel cez ventilátory a kompresory až po extrudéry alebo miešadlá. Rýchle a jednoduché dosiahnutie maximálnej bezpečnosti zaisťuje modulárny systém SIMOTICS so svojimi podpornými nástrojmi a procesmi. Objavte so systémom SIMOTICS XP mnohokrát overenú, dobre známu techniku, ale s výhodami, ktoré v náročnej každodennej prevádzke nevýbušných motorov doteraz neexistovali.

Desaťročia skúseností a technika platformy budúcnosti. Iba ten, kto pozná požiadavky konkrétnych priemyselných odvetví a ich špecifických aplikácií, môže vyvíjať pohony s dlhou životnosťou, ktoré sa osvedčia v každodennej prevádzke. Použitím našej novej generácie nevýbušných motorov SIMOTICS XP využijete naše vyše 150-ročné skúsenosti z výroby motorov vo všeobecnosti a viac ako sto rokov skúseností z výroby nevýbušných motorov. Táto naša kompetencia je východiskom pre nové motory SIMOTICS XP. Navyše sme vyvinuli komplexný koncept, ktorý poskytuje všetky prednosti modulárneho systému SIMOTICS. Popri vynikajúcej bezpečnosti a spoľahlivosti k tomu patrí nielen optimalizovaná pripravenosť na použitie vo všetkých typických aplikáciách, predovšetkým v sektore chémie, petrochémie, ropy a plynu, ale aj téma maximálnej energetickej účinnosti.

Výkonný systém, veľa užitočných výhod

Popri svojej triede energetickej účinnosti IE3 má modulárny systéme SIMOTICS celý rad ďalších predností. Patria k nim napríklad nízke prevádzkové náklady, úspora miesta, extrémne rýchla pripravenosť na použitie aj nižšie náklady vo všetkých fázach projektovania a prevádzky, počnúc plánovaním, výberom a objednávaním cez inžiniersku činnosť a integráciu až po servis, skladovanie a manažment náhradných dielov.

Stručný prehľad predností:

 • spoľahlivosť a výkonnosť: sofistikovaná technická platforma na mnohonásobne overenom základe;
 • kompletnosť a komplexnosť: jedna platforma pre všetky zóny Ex- a kompletné pokrytie všetkých bežných typov ochrany;
 • jednoducho a rýchlo: štandardizované nástroje a procesy, od plánovania cez prevádzku až po údržbu;
 • orientácia na budúcnosť a digitálnosť: prídavný potenciál optimalizácie prostredníctvom digitalizácie.

Chemický priemysel

Narastajúci nedostatok zdrojov, zväčšujúci sa tlak na náklady, rozsiahle bezpečnostné požiadavky a prísne environmentálne predpisy nedovoľujú pri voľbe pohonného systému žiadne kompromisy.

Spoľahlivý a výkonný

Maximálna bezpečnosť a spoľahlivosť sú absolútnou nevyhnutnosťou použitia v prevádzkovom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v oblasti spojitých technologických procesov. Práve to garantuje až do najmenších detailov premyslená technická platforma. Z toho vyplývajú početné výhody:

 • profesionálna inžinierska činnosť, fundované poradenstvo, komplexná podpora,
 • nové štandardy výkonnosti, vynikajúca pohotovosť a optimálne prevádzkové údaje,
 • optimálne prispôsobenie typickým scenárom a aplikáciám v oblasti spojitých technologických procesov.

Kompletný a komplexný

Nová generácia motorov SIMOTICS pokrýva všetky zóny Ex-: zóny 1 a 2 na ochranu proti výbuchu plynov aj zóny 21 a 22 na ochranu proti výbuchu prachu. A to kompletne pre typy ochrany proti výbuchu Ex db, Ex eb, Ex ec, Ex tb a Ex tc. Ďalšie prednosti platformy sú okrem iného:

 • harmonizovaná technická konštrukcia, osové výšky a rozsah výkonu v rámci celého spektra SIMOTICS XP;
 • značná synergia pri výbere motora, inžinierskej činnosti, integrácii a prevádzke – aj so štandardnými nízkonapäťovými motormi SIMOTIC bez ochrany pred výbuchom
 • efektívnejšie skladovanie a manažment náhradných dielov v dôsledku redukovaného počtu variantov

SIMOTICS XP CHEMSTAR – starý a nový prémiový štandard

Názov CHEMSTAR reprezentuje už desaťročia absolútne najvyššiu triedu nevýbušných motorov. Ako vrchol konceptu novej platformy spája SIMOTICS XP CHEMSTAR to najlepšie z dvoch svetov: nazhromaždené skúsenosti tradičného LOHER CHEMSTAR a globálnu kompetenciu a výkonnosť motorov Siemens. Nezávisle od toho, či ide o chemický alebo petrochemický priemysel, ropu a plyn – od ťažby cez transport a skladovanie až po aktivity v blízkosti spotrebiteľov (rafinérie, rozvody), SIMOTICS XP CHEMSTAR spĺňa všetky požiadavky a pracuje s vynikajúcou spoľahlivosťou. Okrem toho je táto jedinečná charakteristika teraz doplnená o prednosti platformy motorov SIMOTICS XP orientované na budúcnosť.

Profitujte z nasledujúcich základných výhod:

 • predkonfigurované súbory volieb pre chemický priemysel aj pre spracovanie ropy a plynu, napr. odvetvovo špecifické nátery s antikoróznou ochranou kategórie C4, antikorové oceľové skrutky a svorníky a odvetvovo špecificky rozšírený rámec záruky;
 • voliteľné voľby ako redukované rozbehové prúdy, monitorovanie motora, zosilnené uloženie, vyhotovenie s ohľadom na extrémnu vlhkosť v tropickom prostredí, špeciálne náterové systémy alebo offshore klasifikácia C5M-M;
 • dokumentácia flexibilne prispôsobiteľná jednoduchým alebo veľmi komplexným projektom.

Petrochémia, ropa a plyn

Špeciálne veľké zariadenia, vysoké investičné náklady, dlhá životnosť, ako aj rastúce požiadavky na ochranu životného prostredia a redukciu emisií v petrochémii a oblasti spracovania ropy a plynu vyžadujú najvyššiu výkonnosť pri súčasne maximálnej energetickej účinnosti.

Jednoducho a rýchlo

Zrýchlené procesy objednávania, nižšie náklady vo všetkých fázach projektu, ako aj podstatne kratší čas uvedenia produktov na trh zabezpečujú, že s novými nevýbušnými motormi SIMOTICS XP nielenže výrazne ušetríte čas, ale súčasne dosiahnete s nižšími nákladmi na rojektovanie a prevádzku maximálnu bezpečnosť, a to aj prostredníctvom nasledujúcich faktorov:

 • harmonizovaná technika a konštrukcia,
 • štandardizácia a jednoduchšie použitie nástrojov a procesov,
 • štandardizovaná dokumentácia,
 • zrýchlený proces objednávania a veľmi krátka dodacia lehota.

Pripravenosť na budúcnosť a digitalizácia

Keďže sa nové motory SIMOTICS XP so svojimi digitálnymi vlastnosťami stávajú prvkami digitálneho podniku, vyplývajú z toho ďalšie podstatné výhody počas celého životného cyklu. Pretože tieto efekty takisto pozitívne vplývajú na prevádzku, možnosti údržby a na rozpočet, vzniká úplné nový súbor výhod, ktorý v takomto rozsahu doteraz nebol vôbec možný:

 • možnosť využitia 3D modelov počas životného cyklu a digitálneho dvojčaťa na vytváranie simulácií FEM (finite element methode – metóda konečných prvkov);
 • kompletné a komfortné využitie dát prostredníctvom maticového kódu (2D čiarový kód) a aplikácie SIMOTICS Digital Data App na zjednodušené uvedenie do prevádzky a zvýšenie prehľadnosti zariadenia a systému.