Kľúčové technológie

B&R umožňuje postaviť adaptívny stroj na svojich štyroch kľúčových technológiách: inteligentnom dopravnom systéme s integrovanou robotikou, strojovom videní a digitálnom dvojčati. S týmito technológiami vedia moderní výrobcovia strojov dodávať stroje, ktoré sa dokážu prispôsobiť výrobkom, než aby sa naopak snažili výrobky prispôsobovať strnule výrobnému procesu. Vozíky, ktoré sú riadené nezávisle od seba, umožňujú adaptívnemu stroju meniť formát produktu za chodu bez straty produktivity. Prepínanie formátov funguje automaticky bez potreby nástrojov, výmeny dielov alebo zásahu človeka. Robotika sa stala integrálnou súčasťou výrobných technológií. Spojenie oboch svetov cez jediné unifikované vývojové prostredie. Plná synchronizácia robota, pohybov robota, riadených servoosí stroja, krokových motorov a akejkoľvek inej technológie procesu v jednom operačnom systéme je realitou. Synchronizácia všetkých pohybov v reálnom čase s ďalšími opciami, ako je napr. synchronizácia s vision systémami v reálnom čase, zásadne zvyšuje produktivitu výrobného procesu. Naše široké produktové portfólio zahrňujúce SCARA, DELTA, šesťosové a paletizačné roboty v súčasnosti rozširujeme spektrom robotov ABB.

Vďaka modulárnej konštrukcii a použitiu digitálneho dvojčaťa na simuláciu nových operácií možno linku ľahko prekonfigurovať na spustenie nových produktov.

Flexibilita

Flexibilné rozvrhnutie jednotlivých tratí, paralelne spracované rozloženie podľa zaťaženia, zlučovanie a rozdeľovanie tokov produktov pri plnej rýchlosti, dokonale synchronizované roboty. Adaptívny stroj zvládne väčšie objemy kratších sérií s väčšou variabilitou produktov. Netreba vytvárať zásoby výrobkov. Digitálne dvojčatá optimalizujú konfigurácie vopred a umožňujú ľahké prispôsobenie požiadavkám.

Výkon

S adaptívnym strojom netreba robiť kompromis medzi flexibilitou a výkonom. Úzka synchronizácia samostatne a nezávisle riadených vozíkov vedie k vyššej priepustnosti a produktivite. Nahraďte presne načasované sekvenčné procesy dynamickými a pohotovými riešeniami a objavte nové dimenzie efektivity a produktivity.

Oči stroja

Spracovanie obrazu má novú úroveň. Smart senzory a smart kamery sú plne integrované do automatizačného riešenia, čo umožňuje mikrosekundovú presnosť pri synchronizácii so všetkými riadiacimi systémami, pohonmi, bezpečnostnými technológiami a priemyselnými počítačmi. Senzor je navrhnutý tak, aby implementoval jednu funkciu videnia stroja, napríklad čítanie QR kódov alebo detekciu polohy. Používateľ jednoducho konfiguruje požadovanú funkciu vo vývojovom prostredí. Výrobcovia strojov a ich používatelia skladujú len jeden typ senzora, ale sú schopní pokryť širokú škálu aplikácií.

Personalizácia

Adaptívny stroj podporuje digitálnu obchodnú stratégiu so schopnosťou poskytovať nákladovo efektívne, automatizované, hromadné prispôsobenie na mieru. Výrobcovia môžu teraz ponúkať dokonca aj zákaznícke produkty veľkosti výrobnej série 1 už priamo z výrobnej sériovej linky.

Naši partneri a zákazníci implementujú princíp adaptívnych technológií aktuálne v oblasti automotive, elektrotechnického priemyslu, potravinárstva, logistiky a v mnohých ďalších.

Pozrite sa, ako sa spoločnosti KRONES, ABB, LOUPE či Ronchi Mario popasovali s výzvami a špecifickými požiadavkami baliaceho a potravinárskeho priemyslu.