Výroba podľa štandardu Priemysel 4.0 sa začala

Rittal digitalizuje výrobu.
Výroba podľa štandardu Priemysel 4.0 sa začala

Rittershausen je miestom zrodu firmy Rittal. Pred 57 rokmi, v roku 1961 tu začala fungovať malá firma, ktorá sa postupne rozrástla na svetovo pôsobiaceho výrobcu rozvádzačových skríň a príslušenstva, komponentov na rozvod prúdu a systému klimatizácie rozvádzačov. Dnes je Rittal svetovou jednotkou v oblasti priemyselných rozvádzačov a v klimatizácii elektrorozvádzačov. Aj keď má Rittal už asi 15 výrobných miest na troch kontinentoch, hlavná výroba veľkých skríň na európsky trh je od začiatku sústredená práve v Rittershausene. Je to v podstate malá dedinka vzdialená asi 30 km od hlavného sídla firmy v nemeckom Herborne. Dnes prestáva byť aktuálnym systém rozvádzačových skríň na báze TS8, ktorý tu bol zhruba 20 rokov a predstavoval najpoužívanejší typ rozvádzača v svetovom priemysle. Ako je známe, lepšie je nepriateľom dobrého, preto teraz nastáva zmena a strieda ho nový systém s označením VX25. Ten je výrazne lepší v mnohých parametroch, venovali sme sa mu aj v minulom čísle tohto časopisu.

Len pre európsky trh sa tu priebežne vyrába aktuálne okolo 2 500 (!) veľkých rozvádzačových skríň denne. Stojanové rozvádzačové skrine vyrába Rittal aj na ďalších kontinentoch. Za 20 rokov bolo celkovo vyrobených viac ako 11 miliónov kusov skríň TS8. To je naozaj slušné číslo. Viacerým zákazníkom sme ukazovali robotizovanú linku na zváranie rámov skríň. Teraz však Rittal postupuje ešte ďalej. Výška investície dosahuje len v tejto lokalite okolo 120 miliónov eur. Nová výroba už nabehla a je na svetovej špičke. Bude tak vzorom aj pre výrobu v ďalších lokalitách mimo Európy. „Naším zámerom je prevádzkovať najmodernejšie miesta na výrobu rozvádzačových skríň na svete. Nastavujeme tým nový štandard pre výrobu Rittal vo svete v zmysle hesla Jeden Rittal – jeden štandard vo výrobe,“ hovorí Carsten Roettchen, riaditeľ medzinárodnej výroby Rittal. „Už dnes máme vysoký stupeň automatizácie vo výrobe Rittershausen. Ak ešte podľa štandardu Priemyslu 4.0 zvýšime úroveň digitalizácie a pomocných procesov, dosiahneme kompletnú integráciu procesov v konzistentnom digitálnom toku informácií,“ dodáva C. Roettchen.

Na rozdiel od novej výrobnej fabriky v Haigeri, ktorá sa stavia na zelenej lúke, výroba v Rittershausene beží na plné obrátky, pričom sa súčasne modernizuje a pribúdajú nové plne robotizované linky na výrobu nastupujúcej generácie skríň VX25. To je veľmi komplikovaný proces, ak sa nemá nijako narušiť proces prebiehajúcej výroby. Nové skrine majú jednu z výhod v úplnej symetrii vo všetkých smeroch, a tak sa môžu horizontálne aj vertikálne profily rámu vyrábať v jednom procese. Zváranie rámu spolu s pridruženými úkonmi prebieha na pracovisku až s 31 robotmi. Tie súčasne zabezpečia čo najvyšší stupeň kvality.

„Štandard Priemysel 4.0 sme prvýkrát zaviedli v talianskom Valeggie pri výrobe najmodernejších klimatizačných jednotiek Blue E+. Teraz táto modernizácia pokračuje ďalej cez centrá nemeckej výroby so smerovaním až do výrobných miest Rittal v Číne a v Spojených štátoch tak, aby sme boli pripravení v plnej miere na budúcnosť,“ uzatvára C. Roettchen.